Saturday, August 24, 2019

Pamahiin

Mga Pamahiin Tungkol sa Mata, Taynga at Ilong

Ang mga mata ay itinuturing na salamin ng kaluluwa, at ang kulay nito ay iniuugnay sa iba’t ibang paniniwala. Nasabi man natin ito, alam ninyo ba na ang iba’t...

Mga Pamahiin Tungkol sa Buhok

Itinuturing na ‘crowning glory’ ang buhok ay isa sa pinakamahirap na masira na bahagi ng katawan ng tao. Ang buhok ay mayroon ding malaking papel tungkol sa mga alamat...

Pamahiin; PUSOD

Ang mga matatanda ay may sinusunod na pamahiin na may kaugnayan sa ating pusod. Kapag ang sanggol ay isinilang, ang pinagputulan ng kanyang pusod ay ibinibigay sa magulang. May...

Mga Pamahiin Tungkol sa Larawan

Hindi na lingid sa atin ang kasabihan sa Ingles na “a picture paints a thousand words.” At totoong ang mga larawan ay napakahalagang bagay sa atin na pinagkukunan natin...

Mga Pamahiin Tungkol sa Salamin at Repleksyon

Isa sa pinakamasarap at kaiga-igayang gawain ng tao ay ang pagmasdan ang sarili sa salamin. Iyong matuwa sa sariling kagandahan o kaayusan ng hitsura. Subalit alam n’yo ba na...

Mga Pamahiin Tungkol sa Puntod at Sementeryo

Hindi lamang tungkol sa patay may mga pamahiin o paniniwala ang mga Pilipino. Bagkus, maging sa mga may kaugnayan sa pagkamatay ng tao tulad ng puntod at sementeryo ay...

Mga Pamahiin Tungkol sa After Life – Heaven o Hell?

Tayong mga Pilipino ay naniniwalang ang kaluluwa ng tao kapag nilisan ang katawang tao nito ay may pinupuntahan – sa langit o sa impiyerno. Hindi maikukubling lahat halos ng...

Pamahiin Tungkol sa Kamatayan at Libing (Part 2)

Hindi maitatatwa na hanggang sa kasalukuyang panahon ay napakarami pa rin nating pamahiin o paniniwala tungkol sa kamatayan at libing. Narito ang pangalawang bahagi ng naunang artikulo hinggil sa maituturing...

Pamahiin Tungkol sa Kamatayan at mga Preparasyon Ukol Dito

Napakaraming mga pamahiin o paniniwala ang tao lalo na at ito ay patungkol sa isang mahal sa buhay na namayapa. Sa mismong oras ng pagkamatay at ang mga kaakibat...

Mga Pamahiin Tungkol sa Malapit Nang Mamatay

May iba’t ibang pamahiin o paniniwala ang tao tungkol sa mga patay. Subalit alam n’yo ba na maging sa isang taong malapit nang mamatay ay may mga pamahiin din...
error: Content is protected !!