Saturday, June 12, 2021

Chinese Horoscope

Chinese Horoscope Hunyo 13,2021

DAGA (RAT) Hindi talaga dapat ina-under estimate ang isang tao na sa akala mo ay mas nakahihigit ka. Ito mismo ang mangyayari sa’yo. Isang...

Chinese Horoscope Hunyo 12, 2021

DAGA (RAT) Kung gaano kabilis lumipas ang araw ay ganoon din magiging kabilis ang pagbisita mo sa isang kaibigan. Matagal mong pinaglanuhan ang pagpunta...

Chinese Horoscope Hunyo 11, 2021

DAGA (RAT) Kakabugin mo sa talento ang isang kaibigan. Kilala siya ng mga kaibigan nyo sa larangang ito kaya ikagugulat niya ang makikita niyang...

Chinese Horoscope Hunyo 10, 2021

DAGA (RAT) Hindi mo man gustuhin ay magkakaroon siya ng lihim na pagtatampo sa’yo. May mga bagay ka kasing magagawa na hindi magiging malinaw...

CHINESE HOROSCOPE HUNYO 9, 2021

DAGA (RAT) Matatali ka sa bahay ngayong araw. Dahil wala kang masyadong gagawin kaya maiisip mo siya nang maiisip. Okay lang ‘yan dahil ngayong...

Chinese Horoscope Hunyo 8, 2021

DAGA (RAT) Haharap ka sa isang seryosong sitwasyon. May mga bagay kang hindi gustong gawin pero mapipilitan ka alang-alang sa ikapapanatag ng lahat. Maari...

Chinese Horoscope Hunyo 7, 2021

DAGA (RAT) Makakalimutan mo ang isang mahalagang okasyon ngayon. Dahilan para magtampo ang isang kaibigan. Hindi mo naman masisisi ang sarili mo dahil sa...

Chinese Horoscope Hunyo 6, 2021

DAGA (RAT) Hindi mo agad mapapansin na suwerte ka ngayong araw na ito. Bago matapos ang gabi ay saka mo mare-realize na maganda pala...

Chinese Horoscope Hunyo 5, 2021

DAGA (RAT) Pagdududahan mo ang mga kilos at salita ng isang kaibigan. Hindi ka kasi sanay na sobra siyang concern sa’yo. Malalaman mo ngayong...

Chinese Horoscope Hunyo 4, 2021

DAGA (RAT) Medyo mailap sa’yo ngayon ang suwerte pagdating sa usaping pag-ibig. Subalit kung negosyo at trabaho naman ang pag-uusapan ay hindi ka pagkakaitan...
error: Content is protected !!