Wednesday, September 18, 2019

Pamahiin

Iba’t Ibang Pamahiin sa Buhay ng Tao (Part 1)

Ang tao ay lubhang mapaniwalain sa mga pamahiin maging ito man ay sinauna o mga pamahiin sa modernong panahon. Ang mga paniniwalang ito, sinusunod man nila o hindi, ay...

Pamahiin Sa Pangingisda

Kung ikaw ay isang mangingisda o may kakilalang mangingisda, dapat lang na malaman mo ang mga pamahiing may kinalaman dito upang maiwasan ang mga kamalasan at makamtan ang suwerte...

Mga Pamahiin Tungkol sa Daliri at Kuko

Ang iba’t ibang bahagi ng ating katawan ay may mga pamahiin o paniniwalang iniuugnay pa rin ang tao na hanggang ngayon ay maaari o hindi nakaaapekto sa...

Mga Pamahiin sa Bahay

Isa sa pinakamahalagang ari-arian ng tao ay ang kanyang bahay o tahanan. Dito kadalasang nagsisimulang bumuo ng mga pangarap ang tao tulad ng pagkakaroon ng pamilya, negosyo...

Mga Pamahiin Tungkol sa Kamay

Ang mga kamay ay simbolo ng kapangyarihan at instrument ng pagpapagaling, hustisya at pagpapala. Ang kanang kamay ay masuwerte at ang kaliwang kamay ay malas, dahil ang Devil ay...

Mga Pamahiin Tuwing Bagong Taon

Ang mga Pilipino ay maraming pamahiin o paniniwala tuwing bisperas ng Bagong Taon na ipinasa mula sa nakaraang henerasyon. Bagama't kadalasan dito ay katawa-tawa at walang siyentipikong basehan, ang mga...

Mga Pamahiin Kapag may Makati sa Katawan

Maging sa ating katawan ay may mga pamahiin o paniniwalang iniuugnay na hanggang sa kasalukuyan ay nakaaapekto sa ating pang-araw-araw na gawain o kaya ay mga ginagawang desisyon. Narito...

Mga Pamahiin Tungkol sa Mata, Taynga at Ilong

Ang mga mata ay itinuturing na salamin ng kaluluwa, at ang kulay nito ay iniuugnay sa iba’t ibang paniniwala. Nasabi man natin ito, alam ninyo ba na ang iba’t...

Mga Pamahiin Tungkol sa Buhok

Itinuturing na ‘crowning glory’ ang buhok ay isa sa pinakamahirap na masira na bahagi ng katawan ng tao. Ang buhok ay mayroon ding malaking papel tungkol sa mga alamat...

Pamahiin; PUSOD

Ang mga matatanda ay may sinusunod na pamahiin na may kaugnayan sa ating pusod. Kapag ang sanggol ay isinilang, ang pinagputulan ng kanyang pusod ay ibinibigay sa magulang. May...
error: Content is protected !!