Sunday, November 17, 2019

Pamahiin

PAMAHIIN: Utang

Mahilig ka bang mangutang o mahilig kang magpautang? Ito ang isang gawain na nakasanayan na nating mga Pilipino. Kung minsan ay daan para higit tayong mapalapit sa isa’t-isa subalit...

PAMAHIIN; KRISMAS TRI

Ilang buwan pa lang bago ang pasko ay inihahanda na natin ang mga dekorasyon. Nag-iisip na tayo kung ano ang makakaganda sa ating tahanan para mas lalo nating maramdaman...

Pamahiin Salamin

IBIG natin na matiyak na ayos ang hitsura natin kaya madalas tayong manalamin. Kapag kasi mayroong mali sa hitsura natin  tulad ng pagkakaroon ng dumi sa mukha, maaari na...

Pamahiin Tungkol sa Kamatayan at Libing (Part 2)

Hindi maitatatwa na hanggang sa kasalukuyang panahon ay napakarami pa rin nating pamahiin o paniniwala tungkol sa kamatayan at libing. Narito ang pangalawang bahagi ng naunang artikulo hinggil sa maituturing...

Pamahiin; Pera Sa Altar, Paano Maghahatid Ng Suwerte?

Kung pera ang pag-uusapan, marami na tayong alam kung alin ang suwerte o hindi. Kung paano tayo susuwertehin dito sa iba’t-ibang paraan. Tulad halimbawa ng pera o mga barya...

Mga Pamahiin Tungkol sa Mata, Taynga at Ilong

Ang mga mata ay itinuturing na salamin ng kaluluwa, at ang kulay nito ay iniuugnay sa iba’t ibang paniniwala. Nasabi man natin ito, alam ninyo ba na ang iba’t...

Mga Pamahiin sa Patay, Burol at Libing (Part 2)

Lubhang napakaraming pamahiin o paniniwala ang tao sa iba’t ibang aspeto ng buhay. Narito pa ang ilang mga pamahiin na hanggang sa kasalukuyang ay maaaring sinusunod o hindi ng...

Pamahiin; SAMID

Tulad ng pagbahin, pagsinok at pagkakagat sa dila nang hindi sinasadya, ang pagkakasamid ng isang tao ay naiuugnay din sa mga pamahiin. Ang mga sumusunod ay ang ilang paniniwala...

PAMAHIIN: Good Luck and Bad Luck sa Negosyo

Mahilig ka bang magnegosyo? Kung meron kang negosyo at naniniwala ka sa mga pamahiin, kailangan mong malaman ang ilan sa mga pamahiin na naiuugnay dito. 1.Kung ikaw ay pipirma...

Pamahiin; BIYERNES SANTO

Mahalaga sa ating lahat ang Biyernes Santo dahil ito ay paggunita sa araw kung kailan isinakripisyo ni Hesus ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng sanlibutan. Mapagmilagro at misteryoso...
error: Content is protected !!