Bakit tayo nagkakaroon ng mga panaginip kahit walang iniisip?

464
Bakit tayo nagkakaroon ng mga panaginip kahit walang iniisip?

Ang mga Panaginip ay isang nakakatuwa at kumplikadong bahagi ng karanasan ng tao. Sila’y nangyayari sa panahon ng mabilis na paggalaw ng mata (REM) habang tayo’y natutulog, at kadalasan ay may makulay at malikhaing mga karanasan na karaniwang kasama ang mga imahe, damdamin, sensasyon, at kung minsan, mga kwentong may istorya. Bagamat ang mga panaginip ay maaaring minsan ay naaapektohan ng mga iniisip o mga karanasan sa ating gising na buhay, madalas ay tila sila’y nagmumula nang walang anumang malay na intensyon o sinasadyang pag-iisip. Ang pangyayaring ito ay nagpapahanga sa mga mananaliksik, mga sikolohista, at mga pilosopo sa loob ng mga siglo, at may ilang mga teorya na nagtatangkang ipaliwanag kung bakit tayo nagkakaroon ng mga panaginip kahit hindi tayo aktibong nag-iisip tungkol sa nilalaman ng mga ito. Ang sumusunod ay hindi labis na detalyado subalit ipinaliwanag nito ang proseso kung bakit tayo nagkakaroon ng mga panaginip kahit sa tingin natin ay hindi tayo nag-iisip.

Aktibidad ng Utak Habang Natutulog: Isa sa mga pangunahing paliwanag sa mga panaginip ay may kaugnayan sa aktibidad ng utak sa iba’t ibang yugto ng pagtulog. Bagamat hindi lubos na nauunawaan ang eksaktong layunin ng mga panaginip, pinaniniwalaan na may kaugnayan ang mga ito sa pagsasala at pagkumpuni ng mga alaala, damdamin, at mga karanasan ng utak. Ang utak ay sobrang aktibo sa panahon ng REM na pagtulog, at iniisip na ang aktibidad na ito ay maaaring mag-trigger ng paglikha ng mga karanasang panaginip.

Random na Aktibasyon ng Neurons: Isa pang teorya ay nagmumungkahi na ang mga panaginip ay maaaring magmula sa random na aktibasyon ng mga neurons sa utak habang tayo’y natutulog. Habang ang utak ay nagproseso ng iba’t ibang mga stimulus at mga alaala, maaari itong lumikha ng mga senaryo ng panaginip batay sa mga waring hindi konektadong piraso ng impormasyon. Ito ang maaaring magpaliwanag kung bakit madalas na tila hindi magkakasalasalabas at kakaiba ang mga panaginip.

Hindi Malalaman na Iniisip at Damdamin: Kahit hindi tayo aktibong nag-iisip tungkol sa isang bagay sa mga oras na gising tayo, maaaring patuloy pa rin na gumagana ang ating di-malay na isipan sa mga iniisip, damdamin, at mga alaala. Ang mga panaginip ay maaaring maging daan para sa mga hindi malalaman na proseso na ito na magkaroon ng makahulugan at malikhaing paraan. Kaya’t minsan, natutuklasan natin ang mga damdamin o alalahanin na hindi natin ganap na nauunawaan habang gising.

Pagproseso ng Emosyon: Ang mga panaginip ay maaring maging paraan para sa utak na maunawaan at maintindihan ang damdamin at mga karanasan. Madalas ay may mga elementong nagmumula sa ating pang-araw-araw na buhay ang mga panaginip, at nagbibigay ito ng espasyo para sa utak na harapin ang mga mahirap na damdamin o mga hindi natutuldukan na isyu, kahit hindi natin ito malayang iniisip.

Katalinuhan at Paglutas ng Problema: Ang mga panaginip ay maari ding maging pinagmulan ng katalinuhan at paglutas ng mga problema. May mga tao na nag-ulat na sila’y nakaranas ng mga “aha” na sandali o mga natutuklasan sa kanilang mga panaginip na hindi nila naisip nang malay. Ito ay maaring dahil malaya ang utak na mag-ugnay at mag-associations habang tayo’y nagpapanaginip.

Teorya ng Ebolusyon: May mga teorya na nagmumungkahi na ang mga panaginip ay may benepisyo sa ebolusyon. Halimbawa, maaaring nakatulong ang mga panaginip sa ating mga ninuno sa pagsasanay ng mga kakayahan sa pagtira o pagsasagawa ng mga simulaing sitwasyon, nag-aambag sa kanilang pangkalahatang adaptabilidad at kakayahang magdesisyon.

Sa buod, ang tanong kung bakit tayo nagkakaroon ng mga panaginip kahit hindi tayo malayang nag-iisip ay patuloy pa ring isang paksa ng pananaliksik at diskusyon. Ang mga panaginip marahil ay may iba’t ibang mga layunin, mula sa pagsasala ng mga alaala at pagproseso ng damdamin hanggang sa malikhain na pagsusuri at paglutas ng mga problema. Ito’y nagbibigay ng isang pagtanaw sa mga komplikasyon ng isip ng tao at sa patuloy na pagsusuri natin sa mga misteryo ng pagtulog at kamalayan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here