27.9 C
Manila
Wednesday, February 28, 2024

ANG KAPANGYARIHANG TAGLAYNG MGA SALMO (PSALM), MAKATUTULONG SA IBA’T IBANG PANGANGAILANGAN

Ang Salmo (Psalm) ay isang awitin o himno na itinuturing na sagrado o banal. Sa Bibliya, ginamit ng mga tao ang mga Salmo upang sambahin ang Diyos, upang humingi ng tulong mula sa Langit sa panahon ng kapahamakan o suliranin, at upang magpasalamat sa Panginoon. Karaniwang kinakanta ang mga salmo ng samasama o grupo.

        Bukod sa pagiging awit ng papuri o pasasalamat, ang mga Salmo ay nagtataglay ng kapangyarihang higit sa inaakala mo. Sa mahabang panahon, sinikap ng Simbahan na itago ang kapangyarihang lihim na taglay ng mga Salmo.

        Ang mga Salmo ay nagtataglay ng ilang esoteric information, na kung magagawang ma-access ng wasto ay magbibigay sa iyo ng kapangyarihan gaya  ng mga sumusunod:

1.   Maka-attract ng pag-ibig at paghanga mula sa opposite sex at mga tao sa iyong paligid.

2.   Makapagpapalakas ng iyong karisma o sex appeal sa mga tao.

3.   Maibunyag ang iyong mga lihim na kaaway upang magapi sila.

4.   Mapasunod ang isang tao ayon sa iyong kagustuhan.

5.   Maging masuwerte sa paghahanap ng trabaho.

6.   Maka-attract ng maraming customer.

7.   Magic protection power laban sa black magic at mga taong may masamang tangka sa iyong buhay at kaligtasan.

8.   Mapabuti ang kalusugan,

9.   At iba pa.

Ang mga Salmo ay nagtataglay ng walang hanggang kapangyarihan.

Ating isa-isahin ang mga Salmo na maaaring gamitin sa iba’t ibang pangangailangan. Ito ay aking sinaliksik mula sa librong Secrets of Psalms ni Godfrey A. Selig. Ang mga Salmong ito ay mula sa King James Version.

1.   SALMO PARA SA LIGTAS NA PAGBUBUNTIS AT PANGANGANAK. Kung ang  isang babae ay nasa kaniya nang kabuwanan at may maselan na kondisyon sa panganganak tulad ng premature delivery, maaari niyang isulat ang PSALM 1 sa isang piraso ng parchment paper (ito ang papel na ginagamit sa baking o diploma, na mabibili sa mga bookstores). Isusulat lamang ang three first verses o unang tatlong berso ng Salmo sa parchment paper. Sa ilalim ng verses ay isulat ang banal na pangalang “EEL CHAD”. Panghuli, isulat ang banal na pangalangin: “MAY IT PLEASE THEE, O, EEL CHAD, TO GRANT UNTO THIS WOMAN (Isulat ang iyong pangalan), DAUGTHER OF (Isulat ang pangalan ng iyong mga magulang), that she may not at this time, or at any other time, have a premature confinement, much more grant unto her a truly fortunate delivery, and keep her and the fruit of her body in good health. Amen! Selah!”  Kapag naisulat na ang lahat ng detalyeng binaggit, iIrolyo ang papel at saka ilagay sa isang maliit na sisidlang tela (pouch) at saka gawing kuwintas.

2.   SALMO PARA SA MATINDING SAKIT NG ULO AT LIKOD. Sa mga dumaranas ng matinding sakit ng ulo tulad ng vertigo o migraine at pananakit ng likod dahil sa iba’t ibang kadahilanan (scoliosis, muscle pain, etc.), dasalin lamang ang buong PSALM 3. Banggitin ang Banal na Pangalang ADON at ang maiksing panalangin na: “ADON OF THE WORLD MAY IT PLEASE THEE TO BE MAY PHYSICIAN AND HELPER. HEAL ME AND RELEIVE ME FROM MY SEVERE HEADACHE AND BACKACHE, BECAUSE I CAN FIND HELP ONLY WITH THEE, AND ONLY WITHT HEE IS COUNSEL AND ACTION TO BE FOUND AMEN! SELAH, SELAH!”. Dasalin ang Salmo 3 at panalanging nabanggit habang pinapahiran ng langis (mas mainam kung olive oil ang gagamitin) sa ulo o likod na sumasakit.

3.   SALMO BILANG PAMPASUWERTE. Kung sa tingin mo ay tila mailap sa iyo ang suwerte sa kabila ng mga pagsisikap mo sa buhay, dasalin    ang PSALM 4 nang tatlong beses bago sumikat ang araw  nang may kababaang loob at matinding pananalig. Pagkatapos ng usalin ng tatlong beses ang Psalm 3, isunod ang panalangin na “MAY IT PLEASE THEE, OH JIHEJE (pronunciation: HI-HE-HE), TO PROSPER MY WAYS, STEPS, AND DOINGS. GRANT MY DESIRE MAY BE AMPLY FULFILLED, AND LET MAY WISHES BE SATISFIED EVEN THIS DAY, FOR THE SAKE OF THY GREAT, MIGHTY AND PRAISEWORTHY NAME. AMEN. SELAH!”  

4.   SALMO UPANG MAPAGALING ANG ANUMANG KARAMDAMAN SA MATA.  Usalin ang PSALM 6 ng tatlong (3) magkakasunod na araw.  Dasalin ang Psalm 6 ng pitong (7) beses sa loob ng isang araw nang dahan-dahan, mataimtim, at puno ng debosyon. Habang dinadasal ang Psalm 6, isaisip ang banal na pangalang JASCHAJAH (na nangangahulugang tulong mula sa Diyos). Magkaroon ng 100 porsiyentong pananampalataya na ikaw ay gagaling. Pagkatapos maiusal ng 7 beses ang Psalm 6, isunod ang panalanging ito: “JEHOVAH, MY FATHER, MAY IT PLEASE THEE, FOR THE SAKE OF THE GREAT, MIGHT, HOLY AND ADORABLE NAME, JESCHAJA (pronunciation: HES-CHA-HA) BAAL HATSCHNA, THAT IS, HELP IS WITH THE LORD, FOR HE IS THE LORD OF HELP, HE CAN HALP, WHICH NAME IS CONTAINED IN THIS PSALM, HEAL ME FROM MY DISEASES, INFRIMITIES, AND FROM PAIN OF MY EYES, FOR THINE IS THE POWER AND THE HELP, AND THOU ALONE ART MIGHTY ENOUGH TO HELP; OF THIS I AM CERTAIN, AND THEREFORE, I TRUST IN THEE. AMEN! SELAH!”

5.   SALMO UPANG MATALO ANG MGA KAAWAY. Kung may isang tao na may lihim na galit at inggit sa iyo, at walang ibang hinahangad kundi ang iyong paghihirap at pagdurusa, usalin ang PSALM 7, kasunod ang panalanging ito: “OH, EEL SLIJON (pronunciation: ES-LI-HON), GREAT STRONG, AND HIGHEST GOD! MAY IT PLEASE THEE TO CHANGE THE HEARTS OF MY ENEMIES AND OPPOSERS, THAT THEY MAY DO ME GOOD INSTEAD OF EVIL, AS THOU DIDST IN THE DAY OF ABRAHAM WHEN HE CALLED UPON THEE BY THIS HOLY NAME! AMEN! SELAH!”

6.   SALMO UPANG MAGING MASUWERTE SA NEGOSYO. Dasalin ang Psalm  8 sa loob ng tatlong magkakasunud na araw bago magtakipsilim o lumubog ang araw, habang iniisip ang banal na pangalang RECHMIAL.  Pagkatapos mausal ang Psalm 8, ibulong ang panalanging ito   sa isang bote ng olive oil: “MAY IT PLEASE THEE, OH RECHMIAL (pronunciation: REK-MI-AL) EEL, TO GRANT THAT I MAY OBTAIN LOVE, GRACE, AND FAVOR IN THE EYES OF MEN ACCORDING TO HOLY WILL. AMEN! SELAH!”  Pagkatapos ng tatlong araw na na pagu-orasyon, ipahid ang olive oil sa dingding ng iyong puwesto o tindahan.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

Join us today!

Get access to exclusive content

Are you ready to take your experience to the next level? Unlock a world of exclusive benefits by joining our premium content community. As a member, you'll gain access to a wealth of valuable resources, tailored specifically for you.