28.1 C
Manila
Saturday, June 22, 2024

ANG KAPANGYARIHAN NG NIYOG NA WALANG MATA O ISA ANG MATA

Isa ang bao ng niyog na walang mata o isa ang mata sa pinakapopular na agimat at anting-anting sa Pilipinas. Sinasabing ang niyog na walang mata ay mabisang proteksiyon sa anumang uri ng kapahamakan, masasamang tangka at banta, at iba pang uri ng delikadong pangyayari. Ginagamit rin ang bao o niyog na walang mata bilang sisidlan ng iba pang agimat at mutya.

Samantala, ang baong isa ang mata ay nagbibigay ng suwerte at magandang kapalaran. May kapangyarihan din itong tagabulag kung ilalagay ang mata nito sa tapat ng pusod. May nakapagsabi rin sa akin na kapag sumilip ka sa butas ng niyog, makakakita ka ng mga engkanto at maligno.

        Narito ang pamamaraan kung paano bubuhayin ang niyog na walang mata o isa lang ang mata.


1. Magdasal ng isang Ama Namin at isang Sumasampalataya.

2. Ibulong ang mga sumusunod na salita ng 9 na beses:
MAMAAM DAMAAM IAMAAM GALGAPNANIGAL AZZAAX
XAACZA XAAZ XAXAX ADNA CELIM GAIGAPANANIGAL
AZZAAX XAACZA XAAZ ZAAXX XAXAX
ADNA CELIM GAIGAPANANIGAN
MEC MAC MAIGSAC MASAC MASUD CAENIG AOEUI EIOUA
AEOUI OUIEA AEUIA LLEAC LLEEC LLEOC JAIUHAU JAHAHA-
HAH

3. Mas mainam kung maglalgay ng oracion sa loob ng kuwintas na ginawa mula sa bao ng niyog na walang mata o isa ang mata. Maaaring ilagay ang mga sumusunod:


1
SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS

2
YESERAYE
ADONAY
DORANA
ORADAN
NADARO
ANAROD
YANODA
MEPHENAIJPHATON

3
MISEGEP
ODILAVI
UMROVAC
MUTRIGO
ANOINEL
UDIDILI
MISETIS

Upang lalong magkabisa ang bao ng niyog, usalin ang oracion ng tatlong beses tuwing araw ng Martes at Biyernes habang umiihip ng hangin sa bao ng niyog


UPANG MAS LALONG MAGKAROON NG BISA ANG IYONG
ANTING-ANTING AY ITO ANG IYONG UUSALIN 3X AT IHIHIP SA
IYONG ANTING ANTING TUWING MARTES AT BIYERNES:

HAEC, DONA HAEC, MUNERA HAEC, SANCTA SACRIFICIA
ILLIBATA, ALSASES, LATORES, CAENIG AOE-UI, ADNA CELIM,
GAIGAPANNANIGAN, MEC, MAC, MAIGSAC, MASAC, MASUD,
UHA, AHA, HAH, JOHAOC, ABHA, HICAAC, JUA-AHU-HAI.

SAKA MAGDASAL NG ISANG AMA NAMIN AT ISANG
SUMASAMPALATAYA.

KUNG ANG TAGLAY MO AY NIYOG NA WALANG MATA, ITO ANG
ORACIONG BABANGGITIN KUNG SA KABIGLAANAN UPANG
MALIGTAS SA PANGANIB:
LAMUROC MILAM EGOSUM AH PHU SALVAME

KUNG ANG TAGLAY MO AY NIYOG NA ISANG MATA, AY ITO
ANG IYONG BABANGGITIN KUNG NASA PANGANIB:
CORPUS CHRISTI, ORUI REX VERBUM SALVAME.

AT ITO NAMAN ANG ORACION SA SUWERTE AT KALIGTASAN
PARA SA NAGTATANGAN NG NIYOG NA ISA ANG MATA:
LIGALIMLIM MIINIM NIGONIM NONOI
SAKLOLOHAN AT PAGPALAIN SA LAHAT NG SANDALI.

ANG MATERYAL NA PAKAIN SA GANITONG TAGLAY AY LANGIS
NG NIYOG.
PAG PUPUNASAN MO ITO NG LANGIS NG NIYOG AY GAWIN SA
GABI HABANG BINABANGGIT ANG ORACIONG ITO NG PAULITULIT:

AVU AVAD AVEI AVOM AVAM AC
MEXCUIM MELECIM MIRMIRIM

KUNG MATUTUPAD MO ANG NAKASULAT, ANG TANGING
SUSUNOD MONG GAGAWIN AY IKUWINTAS NA LAMANG ANG
IYONG TANGAN NA BAO NG NIYOG… AANDAR NA ITO NG KUSA
PARA SA IYO PAG NATUPAD MO ANG MGA NAKASULAT DITO….
ITO ANG PINAKA EPEKTIBONG PARAAN PARA SA
PAGPAPABISA NG TANGAN NA NIYOG…

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

Join us today!

Get access to exclusive content

Are you ready to take your experience to the next level? Unlock a world of exclusive benefits by joining our premium content community. As a member, you'll gain access to a wealth of valuable resources, tailored specifically for you.