32.9 C
Manila
Friday, June 21, 2024

PhilippineOne Scientific Horoscope Tagalog, Disyembre 2, 2023

Aries (March 21-April 19)

Kasalangang Impluwensya:

• Mars, ang iyong ruling planet, ay nananatili sa masigla na sign ng Sagittarius, nagpapalakas sa iyong passion, enthusiasm, at adventurous spirit.

• Ang Venus ay pumapasok sa passionate at transformative na sign ng Scorpio sa Disyembre 2, pinalalalim ang iyong pagnanasa para sa intimacy, connection, at emotional transformation.

Pagsasalarawan: Ngayon ay isang araw upang yakapin ang iyong mapusok na Aries nature at ang transformative energy ng Venus sa Scorpio. Sa Mars sa Sagittarius na nagbibigay lakas sa iyong adventurous spirit at si Venus sa Scorpio na nagpapalabas ng iyong mga damdamin, handa ka nang maglubog ng malalim sa makabuluhang connections at suriin ang mga bagong dimensyon ng intimacy. Hanapin ang mga karanasan na nagbibigay buhay sa iyong passion at nagbibigay daan sa iyo na makipag-ugnayan sa iba sa soul level. Maging bukas sa pagsusuri sa kahit anong kakaibang damdamin at huwag mahiyang subukan ang transformative na mga karanasan na nagtutulak sa iyo sa labas ng iyong comfort zone.

Taurus (April 20-May 20)

Kasalangang Impluwensya:

• Ang Venus, ang iyong ruling planet, patuloy sa kanyang harmonious na transit sa expressive at creative na sign ng Leo, na binibigyang diin ang kahalagahan ng self-expression, personal fulfillment, at ang pagtutok sa pleasure.

• Ang Moon ay nag-transition sa compassionate at nurturing na sign ng Pisces sa Disyembre 2, nagbibigay sayo ng empathy, sensitivity, at pagnanais na makipag-ugnayan sa iba sa mas malalim na antas.

Pagsasalarawan: Ngayon ay isang araw upang ihalo ang iyong pagmamahal sa kagandahan at pleasure ng Taurean sa Piscean empathy at compassion. Sa Venus sa Leo, na nag-eencourage sa iyo na ipahayag ang iyong creativity at Moon sa Pisces na nagpapalakas ng iyong pagnanais para sa connection, handa ka nang lumikha ng sining na humihikayat sa mga puso ng iba. Hanapin ang mga pagkakataon na ibahagi ang iyong creative talents sa mundo, habang ginagamit din ang iyong empathy at compassion para makipag-ugnayan sa mga nasa paligid mo sa mas malalim na antas. Tandaan, ang tunay na fulfillment ay nagmumula sa pagbabahagi ng iyong mga regalo sa mundo at paglikha ng makabuluhang koneksyon sa iba.

Gemini (May 21-June 20)

Kasalangang Impluwensya:

• Ang Mercury, ang iyong ruling planet, ay nananatili sa ambisyosong at goal-oriented na sign ng Capricorn, nagpapalalim sa iyong focus, determination, at kakayahan na makamit ang iyong mga layunin.

• Ang Jupiter, ang planeta ng expansion at fortune, ay nananatili sa adventurous na sign ng Sagittarius, na nag-eencourage sa iyo na palawakin ang iyong kaalaman, yakapin ang mga bagong karanasan, at palawakin ang iyong base ng kaalaman.

Pagsasalarawan: Ngayon ay isang araw upang gamitin ang iyong Gemini curiosity at ang expansive energy ni Jupiter upang pursigihin ang iyong intellectual goals at palawakin ang iyong kaalaman. Sa Mercury sa Capricorn na nagbibigay sa iyo ng focus at determinasyon na maabot ang iyong mga layunin, at si Jupiter sa Sagittarius na nag-eencourage sa iyo na eksplorahin ang mga bagong ideya, handa ka nang gumawa ng malaking progreso sa iyong pag-aaral o anumang intellectual pursuits. Tuklasin ang mga paksa na nagbibigay interes sa iyo, dumalo sa mga workshop o seminar, at makisali sa mga nakakapagbigay ng stimulasyon na usapan na nagpapalawak sa iyong pananaw. Tandaan, ang pag-aaral sa buong buhay ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon.

Cancer (June 21-July 22)

Kasalangang Impluwensya:

• Ang Moon, ang iyong ruling planet, ay nag-transition sa compassionate at nurturing na sign ng Pisces sa Disyembre 2, nagbibigay sa iyo ng empathy, sensitivity, at pagnanais na makipag-ugnayan sa iba sa mas malalim na antas.

• Ang Venus ay pumapasok sa passionate at transformative na sign ng Scorpio sa Disyembre 2, pinalalalim ang iyong longing para sa intimacy, connection, at emotional transformation.

Pagsasalarawan: Ngayon ay isang araw upang yakapin ang iyong nurturing Cancerian nature at ang transformative energy ng Venus sa Scorpio. Sa Moon sa Pisces na nagpapalakas sa iyong empathy at Venus sa Scorpio na nagpapalabas ng iyong mga damdamin, handa ka nang maglubog ng malalim sa makabuluhang connections at maranasan ang emotional healing. Hanapin ang mga pagkakataon na makipag-ugnayan sa mga mahal sa buhay sa soul level, magbigay ng kasiyahan at suporta sa mga nangangailangan, at makisali sa mga aktibidad na nagpo-promote ng emotional well-being. Tandaan, ang tunay na paghilom ay nagmumula sa pagsas embrace ng iyong mga emosyon at pagkakaroon ng malalim at makabuluhang koneksyon sa iba.

Leo (July 23-August 22)

Kasalangang Impluwensya:

• Ang Araw, ang iyong ruling planet, ay patuloy sa kanyang paglalakbay sa maapoy at masiglang sign ng Sagittarius, na nagpapalakas sa iyong enthusiasm, optimism, at adventurous spirit.

• Ang Mercury, ang planeta ng komunikasyon, ay nananatili sa ambisyosong at may layuning sign ng Capricorn, nagpapalalim sa iyong focus, determination, at kakayahan na makamit ang iyong mga layunin.

Pagsasalarawan: Ngayon ay isang araw upang pagsanibin ang iyong Leo confidence at charisma sa practicality at determinasyon ng Capricorn upang pursigihin ang iyong mga layunin nang may passion at efficiency. Sa Sun sa Sagittarius na nagbibigay lakas sa iyong enthusiasm at si Mercury sa Capricorn na nagbibigay sa iyo ng focus at disiplina, handa ka nang dalhin ang iyong mga pangarap sa susunod na antas. Itakda ang malinaw na mga layunin, mag-develop ng plano ng aksyon, at huwag matakot na gumawa ng malakas na hakbang patungo sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Tandaan, ang iyong passion at determinasyon ay makapangyarihang mga kasangkapan para sa tagumpay.

Virgo (August 23-September 22)

Kasalangang Impluwensya:

• Ang Mercury, ang iyong ruling planet, ay nananatili sa ambisyosong at may layuning sign ng Capricorn, nagpapalalim sa iyong focus, determination, at kakayahan na makamit ang iyong mga layunin.

• Si Jupiter, ang planeta ng expansion at fortune, ay nananatili sa adventurous na sign ng Sagittarius, na nag-eencourage sa iyo na palawakin ang iyong kaalaman, yakapin ang mga bagong karanasan, at palawakin ang iyong base ng kaalaman.

Pagsasalarawan: Ngayon ay isang araw upang gamitin ang iyong Virgoan analytical mind at ang expansive energy ni Jupiter upang pursigihin ang iyong mga intellectual goals at palawakin ang iyong kaalaman. Sa Mercury sa Capricorn na nagbibigay sa iyo ng focus at determinasyon na maabot ang iyong mga layunin, at si Jupiter sa Sagittarius na nag-eencourage sa iyo na eksplorahin ang mga bagong ideya, handa ka nang gumawa ng malaking progreso sa iyong pag-aaral o anumang intellectual pursuits. Tuklasin ang mga paksa na nagbibigay interes sa iyo, dumalo sa mga workshop o seminar, at makisali sa mga nakakapagbigay ng stimulasyon na usapan na nagpapalawak sa iyong pananaw. Tandaan, ang pag-aaral sa buong buhay ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon.

Libra (September 23-October 22)

Kasalangang Impluwensya:

• Ang Venus, ang iyong ruling planet, ay pumapasok sa passionate at transformative na sign ng Scorpio sa Disyembre 2nd, pinalalalim ang iyong pagnanasa para sa intimacy, connection, at emotional transformation.

• Ang Mercury, ang planeta ng komunikasyon, ay nananatili sa ambisyosong at may layuning sign ng Capricorn, nagpapalalim sa iyong focus, determination, at kakayahan na makamit ang iyong mga layunin.

Pagsasalarawan: Ngayon ay isang araw upang ihalo ang iyong Libra love para sa harmony at balance sa practicality at determinasyon ng Capricorn upang pursigihin ang iyong mga layunin nang may diplomacy at grace. Sa Venus sa Scorpio na nagpapalabas ng iyong mga damdamin at Mercury sa Capricorn na nagbibigay sa iyo ng focus at disiplina, handa ka nang harapin ang anumang mga hamon at hadlang nang may tact at diplomacy. Hanapin ang mga pagkakataon na makipagtulungan sa iba, mediate ang mga hindi pagkakasundo, at hanapin ang mga creative na solusyon na nakakatugon sa lahat ng mga partido na kasangkot. Tandaan, ang iyong kakayahan na makita ang parehong panig ng isang isyu at ang iyong talento sa paghahanap ng common ground ay gumagawa sa iyo ng mahalagang asset sa anumang sitwasyon.

Scorpio (October 23-November 21)

Kasalangang Impluwensya:

• Ang Venus, ang iyong ruling planet, ay pumapasok sa iyong sign sa Disyembre 2nd, nagpapalakas sa iyong passion, charisma, at pagnanais para sa intimacy at emotional connection.

• Ang Mars, ang iyong co-ruling planet, ay nananatili sa masigla na sign ng Sagittarius, nagpapalakas sa iyong enthusiasm, adventurous spirit, at pagnanais para sa mga bagong karanasan.

Pagsasalarawan: Ngayon ay isang araw upang buong pusong yakapin ang iyong Scorpio intensity at passion habang si Venus ay pumapasok sa iyong sign, habang si Mars ay patuloy na naglalagablab sa iyong adventurous spirit. Sa Venus na nagpapalakas sa iyong magnetism at Mars na nagbibigay-lakas sa iyong enthusiasm, handa ka nang gumawa ng malakas na epekto sa mundo sa paligid mo. Hanapin ang mga pagkakataon na ipahayag ang iyong mga pagnanasa, makipag-ugnayan sa iba nang may malalim na antas, at pursigihin ang mga bagong karanasan na nagpapalawak sa iyong pananaw. Tandaan, ang iyong intensity at passion ay ang iyong mga superpowers – gamitin ang mga ito upang magkaruon ng positibong epekto sa mundo.


Sagittarius (November 22-December 21)

Kasalangang Impluwensya:

• Si Mars, ang iyong ruling planet, ay nananatili sa iyong sign sa Disyembre 2nd, nagpapalakas sa iyong passion, enthusiasm, at adventurous spirit.

• Ang Moon ay nagt-transit sa compassionate at nurturing na sign ng Pisces sa Disyembre 2nd, na nagbibigay sa iyo ng empathy, sensitivity, at pagnanais na makipag-ugnayan sa iba nang may mas malalim na antas.

Pagsasalarawan: Ngayon ay isang araw upang ma-balance ang iyong Sagittarius adventurous spirit sa Piscean empathy at compassion. Sa Mars sa Sagittarius na nagbibigay lakas sa iyong enthusiasm at ang Moon sa Pisces na nagpapalalim sa iyong sensitivity, handa ka nang mag-explore ng mga bagong horizons habang nakakakonekta rin sa iba nang may kahulugan sa antas ng kaluluwa. Hanapin ang mga pagkakataon na maglakbay, malaman ang mga bagong kultura, at palawakin ang iyong base ng kaalaman, habang ginugol mo rin ang oras na makipag-ugnayan sa mga mahal sa buhay, magbigay suporta sa mga nangangailangan, at makilahok sa mga gawain na nagpo-promote ng emotional well-being. Tandaan, ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa parehong personal na pag-unlad at makabuluhang koneksyon.

Capricorn (December 22-January 19)

Kasalangang Impluwensya:

• Ang Mercury, ang iyong ruling planet, ay nananatili sa iyong sign sa Disyembre 2nd, nagpapalalim sa iyong focus, determination, at kakayahan na makamit ang iyong mga layunin.

• Si Jupiter, ang planeta ng expansion at fortune, ay nananatili sa adventurous na sign ng Sagittarius, na nag-eencourage sa iyo na palawakin ang iyong kaalaman, yakapin ang mga bagong karanasan, at palawakin ang iyong base ng kaalaman.

Pagsasalarawan: Ngayon ay isang araw upang gamitin ang iyong Capricorn focus at determination kasama ang expansive energy ni Jupiter upang pursigihin ang iyong mga layunin nang may ambisyon at optimism. Sa Mercury sa Capricorn na nagbibigay sa iyo ng mental clarity at disiplina, at si Jupiter sa Sagittarius na nag-eencourage sa iyo na mag-isip nang malaki at mangarap ng mas malaki pa, handa ka nang gumawa ng malaking progreso sa iyong karera, pag-aaral, o anumang personal na mga layunin. Itakda ang mga ambisyosong layunin, mag-develop ng detalyadong plano ng aksyon, at huwag matakot na gumawa ng mga calculated na risks. Tandaan, ang iyong determinasyon at handang magtrabaho nang mabuti ay magbubukas ng daan patungo sa tagumpay.

Aquarius (January 20-February 18)

Kasalangang Impluwensya:

• Si Uranus, ang iyong ruling planet, ay nananatili sa progressive at innovative na sign ng Taurus, na nag-eencourage sa iyo na yakapin ang pagbabago, hamunin ang umiiral na kaayusan, at ipahayag ang iyong natatanging individuality.

• Ang Venus ay pumapasok sa passionate at transformative na sign ng Scorpio sa Disyembre 2nd, na pinalalalim ang iyong pagnanasa para sa intimacy, connection, at emotional transformation.

Pagsasalarawan: Ngayon ay isang araw upang ihalo ang iyong Aquarian rebellious spirit sa emotional intensity at pagnanais para sa transformation ng Scorpio. Sa Uranus sa Taurus na nag-eencourage sa iyo na makawala sa conventional na pag-iisip at Venus sa Scorpio na nagpapalabas ng iyong mga damdamin, handa ka nang yakapin ang pagbabago at baguhin ang iyong mga relasyon. Hanapin ang mga pagkakataon na makipag-ugnayan sa iba nang may mas malalim na antas, i-explore ang hindi conventional na dynamics ng relasyon, at hamunin ang mga norma ng lipunan. Tandaan, ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa pagsas embrace ng iyong individuality at pagsusubok sa umiiral na kaayusan.

Pisces (February 19-March 20)

Kasalangang Impluwensya:

• Si Neptune, ang iyong ruling planet, ay nananatili sa iyong sign sa Disyembre 2nd, nagpapalakas sa iyong intuition, creativity, at pagnanais para sa spiritual connection.

• Ang Moon ay nagt-transit sa iyong sign sa Disyembre 2nd, na nagbibigay sa iyo ng empathy, sensitivity, at pagnanais na makipag-ugnayan sa iba nang may mas malalim na antas.

Pagsasalarawan: Ngayon ay isang araw upang buo mong yakapin ang iyong Piscean sensitivity at intuition habang ang Moon ay nagt-transit sa iyong sign, samantalang si Neptune ay patuloy na nagpapalalim sa iyong creativity at spiritual awareness. Sa Moon na nagpapalakas sa iyong empathy at Neptune na nagpapalalim sa iyong koneksyon sa uniberso, handa ka nang magamit ang iyong intuition, ipahayag ang iyong creativity, at makipag-ugnayan sa iba nang may kahulugan sa antas ng kaluluwa. Hanapin ang mga pagkakataon na makilahok sa creative na mga gawain, mag-meditate, makipag-ugnayan sa kalikasan, at magbigay ng kahabagan at suporta sa mga nangangailangan. Tandaan, ang iyong sensitivity at intuition ay ang iyong mga superpowers – gamitin ang mga ito upang magkaruon ng positibong epekto sa mundo.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

Join us today!

Get access to exclusive content

Are you ready to take your experience to the next level? Unlock a world of exclusive benefits by joining our premium content community. As a member, you'll gain access to a wealth of valuable resources, tailored specifically for you.