26.3 C
Manila
Tuesday, July 23, 2024

Lingguhang Horoscope Nobyembre 6-12

ARIES

Sa loob ng linggong ito, itataguyod mo ang iyong kapangyarihan sa iyong mga kilos, at ang ibig sabihin nito ay na sa pagitan ng Nobyembre 6 – 12, magkakaroon ka ng malakas na kumpiyansa sa iyong mga desisyon – at ang pagdedesisyon ay magiging pangunahing tema para sa iyo ngayong linggo. May ilang mga hamon na naghihintay sa hinaharap, ngunit nagma-mature ka kapag kinakailangan mong harapin ang presyon.

Sa buong linggo, ikaw ay magpapakita ng katalinuhan at kakayahan. Bagamat maaaring subukin ang ilang aspeto ng iyong buhay pag-ibig at paniniwala sa iyong kasintahan, ihaharap mo ang mga hamong ito nang may tapang at mas matalino pa pagkatapos. Darating ka sa punto na mauunawaan mong tamang desisyon na itaguyod ang iyong kasalukuyang kasintahan. Maaring natagalan ito bago mangyari, pero tila maluwag ang daan mula ngayon kasama ang espesyal na taong ito.

Mahalagang araw na tandaan: Abangan ang mga makabuluhang ideya sa ika-10 at ika-11 ng Nobyembre, kung saan ang ilang mga kaganapang pangkalangitan ay mag-aanyaya sa iyo na gamitin ang kapangyarihan ng magkasalungat na puwersa – ito ay para sa iyong kabutihan. Ito ang kanilang layunin.

TAURUS

Ang pinakamahalaga sa iyo ngayong linggo ay ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa pag-ibig. Bagamat tila isang araw lamang ito sa iyong buhay, malalaman mo na ang iyong kasintahan ay dumadaan sa isang personal na suliranin, at maaari silang mag-benefit mula sa iyong pang-unawa sa panahong ito. Bagamat mas nauukit ang kanilang kalagayan sa kanilang personal na paglalakbay, ang iyong matibay na suporta ay mahalaga sa kanila. Bagamat maaaring hindi ito ang orihinal mong plano, handa kang gawin ang lahat ng kinakailangan.

Sa ika-9 ng Nobyembre, mayroong suportadong enerhiya na nagbibigay sa iyo ng karagdagang lakas, nagbibigay sa iyo ng pasensya na kinakailangan upang maging naroroon para sa iyong minamahal. Sigurado ka na magagampanan mo ng mabuti ang iyong iba pang mga responsibilidad. Sa katunayan, maaari mong matuklasan na ang pag-aalok ng iyong suporta ay nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng kapangyarihan at kasiyahan mula sa pagbibigay ng higit pa. Ang linggong ito ay itinutuon sa pag-ibig at romansa, kahit na ito ay nangangailangan ng maraming pasensya.

Mga mahahalagang petsa na tandaan: Isaalang-alang ang isang makabuluhang pangyayari noong ika-11 ng Nobyembre, Taurus, at para sa iyo, ito ay parang isang personal na “reset” button. Ito ang araw kung saan maaari mong bawiin ang anuman na nadama mong nawala sa buong taon. Gawin ang Nobyembre na isang buwan ng tagumpay.

GEMINI

Tila ba ang halos lahat dito ay magkakaroon ng positibong pagbabago sa larangan ng pag-ibig at romansa sa linggong ito, at ikaw, Gemini, ay bahagi ng kakaibang daloy na ito – kamangha-mangha! Sa panahong ito, maaaring asahan mo ang tunay na pagmamahal at pagtanggap sa iyong tunay na sarili mula sa iyong kasalukuyang kasintahan. Ang kakaibang aspeto dito ay kung magbibigay ka ng parehong antas ng pagtanggap sa kanila tulad ng pagtanggap na kanilang ibinibigay sa iyo.

May kasaganaan ng kasiyahan, at tiyak mong mamahalin ang pakiramdam na iyong nararamdaman na ang iyong kasintahan ay hindi nauurong, na tila ba sila ang may kapangyarihan na palayain ka mula sa iyong sariling mga pag-aalinlangan. May mga aspeto ng buhay na maglilingkod bilang pampatnubay sa iyo, nagdadala sa iyo patungo sa mas malaking kalayaan, at mas kaunti kang magiging mahilig na manatili sa mga sitwasyon na nagpapigil sa iyo. Maaring ito ay tila nagbabadya ng pagbabago sa buhay, at marami dito ay nauugnay sa pag-ibig.

Mga petsa at sandali na tandaan: Huwag magtangkang masyadong magpaka-geek sa pagsusuri ng iyong buhay pag-ibig. Bagamat maaaring lumikha ang mga pangyayari ng impresyon na ikaw ay laging tama, hindi ito nangangahulugan na ang iyong kasintahan ay laging mali. Ang pagpapalakas at pananampalataya sa lakas ng iyong kasintahan ay nasa sentro ng pansin noong ika-11 ng Nobyembre.

CANCER

Ang linggong ito ay nag-aalok sa iyo ng malinaw na pagmumuni-muni sa iyong nakaraan at eksaktong kailangan mong gawin upang matiyak ang isang positibong kinabukasan. Handa kang buksan ang pintuan para sa pag-ibig, romansa, at tagumpay sa iyong buhay. Parang swerte ang dala ng Nobyembre para sa iyo, at ang positibong pananaw na ito ay nagtutugma sa iyong mga paniniwala, na nagiging simbolo ng iyong positibong hangarin.

Mahalaga ang pag-unawa sa iyong pinagmulan upang lubusan mong maunawaan ang iyong kasalukuyang kalagayan at ang iyong potensyal na magpabukas ng pinto para sa natitirang bahagi ng buwan. Nagpapahayag ka ng lakas, matibay na paninindigan, at determinasyon. Matagal bago mo ito nadama, pero ito’y nakakabagay sa iyo.

Mahalagang petsa at mga sandali na tandaan: Magsisimula ito sa ika-6 ng Nobyembre at magpapatuloy sa buong linggo, kung saan ang ilang mga pangyayari ay maaaring mag-udyok sa iyo na magpahayag ng iyong mga hinaing nang may pagkamadali. Sa halip, hayaan mong maganap ang mga bagay nang natural – ito’y magaganap.

LEO

Hindi mo maiintay ang mga selebrasyon, Leo, dahil sa linggong ito ay nararamdaman mo ang espesyal na pagmamahal sa pagdiriwang. Kapag nagkakatugma ang mga positibong enerhiya noong ika-9 ng Nobyembre, ikaw ay sabik na makasama ang iyong mga kaibigan. Sa kabila ng mga tagumpay mo ngayong taon, malinaw na kinita mo ang pahinga na ito. Ang pag-ibig na iyong pinahahalagahan ay magpapakita sa pamamagitan ng iyong mga magagandang pagkakaibigan ngayong linggo.

Malamang ay isa sa iyong mga kaibigan ay ang iyong kasalukuyang kasintahan, at isinasama mo sila sa lahat ng iyong mga aktibidad. Hindi magiging posible ang iyong kasalukuyang tagumpay sa pag-ibig at romansa kung hindi rin sila ang iyong pinakamalapit na kaibigan. Sa pangyayaring mahalaga na mangyayari noong ika-11 ng Nobyembre, maaaring malalaman mo na hindi ka lamang sentro ng atensyon, kundi sobrang naghahangad ang iyong kasintahan at mga pinakamamahal mong kaibigan na makasama ka pa nang mas madalas.

Ang mga pinakamemorable na sandali ay malamang na mangyari noong mga partikular na pangyayari sa ika-11 ng Nobyembre, kung saan ang damdamin ng kasiyahan ay magiging bahagi ng iyong mga romantisadong galak, at ito ay lalungkotin pa ng positibong aspeto noong ika-10.

VIRGO

Maaring makamit mo ang isang malaking tagumpay sa pagtatapos ng linggong ito. Virgo, sa panahon ng makabuluhang linggo na ito, ikaw ang mangunguna, at ang iyong malakas na presensya at pananampalataya sa sarili ay magpapakita ng malinaw na intensyon mong maging seryoso. Bagamat maaaring ikaw ay nagpatamlay dati para mapanatili ang kaligayahan ng iba, sa linggong ito, ikaw ay magiging matapang at magpapakita ng iyong sarili.

May kasaganaan ng tiwala sa sarili mula sa enerhiya ng Leo na nagtutulak sa iyo, at sa ika-11 ng Nobyembre, ikaw ay nasa malakas at makapangyarihang posisyon. Ngayon, handa ka nang humingi ng mga bagay na dati-rati’y nag-aatubiling itanong. Ramdam mo ang kahalagahan ng oras at nauunawaan mo na ikaw ang pinakamatibay mong tagapagtanggol, kaya’t kumikilos ka. Ang iyong mga pagsisikap ay magdudulot ng magandang resulta.

Mahalagang mga petsa at sandali na tandaan: Nagsisimula ito sa isang mahalagang pangyayari at nagsisilbing pampatnubay sa iyo sa mga iba’t ibang karanasan, maramdaman mo ang pagiging makapangyarihan at matapang sa mga partikular na pangyayari noong ika-11 ng Nobyembre. Tiwalaan mo nang buong-buo ang iyong mga instincts sa araw na iyon, Virgo.

LIBRA

Ang nakaraan ay nasa likod mo na, at kahit minsan ay inakala mong mayroong iba na nagmamay-ari pa ng iyong puso, ikaw ay patuloy nang umausad. Naisip mo na ang pagmumukmok sa isang taong hindi ka iniisip ay isang pag-aaksaya ng iyong mahalagang oras. Ang linggong ito ay nagpapakita ng sandali kung kailan tila natutunan mo nang tuluyang magpatuloy.

Hindi mo maaaring patuloy na alagaan ang sugatang emosyonal na ito nang walang katapusan, at umaasa ka sa Nobyembre para sa mga karaniwang regalong hatid nito: pag-asa, pangarap, at pag-ibig. Sa ilalim ng ilang positibong impluwensya, huwag kang magulat kung bigla na lamang may bagong romantic na interes na pumasok sa iyong buhay. Ang pag-ibig ay hindi maaaring tantiyahin, at handa kang yakapin ang mga posibilidad.

Mahalagang mga petsa at sandali na tandaan: Sa buong linggo, mauunawaan mo na mas madaling mag-ayon sa pagbabago kaysa sa inaakala mo. Sa mga partikular na petsa, mapapansin mo ang iyong kakayahan na yakapin ang pagbabago at gamitin ito upang mapabuti ang iyong buhay.

SCORPIO

Sa linggong ito, ikaw ay matutukso sa gitna ng mga diskusyon tungkol sa pulitika. Nais mo ba talagang masangkot dito? Marahil hindi, ngunit hindi ka magpapatalo kung naniniwala ka na may mahalagang punto kang kailangang iparating at maunawaan. Ang aspetong pampulitika ay nagdadagdag ng karagdagang kasiglaan, at maaaring makaramdam ka ng mainit na damdamin sa buong linggong ito, to say the least.

Ang iyong pinahahalagahan ay ang tunay na pakikinig ng mga tao sa iyong perspektibo at pagturing sa iyong mga opinyon nang seryoso. Sa kabilang banda, ang impluwensya ng iba’t ibang pananaw, na kinakatawan ng iba’t ibang mga salik, ay maaaring ikaw ay maituring na isang taong madalas magsalita at ayaw magbago. Bagamat maaaring hindi mo iyon magustuhan na impresyon, batid mo rin na ito’y bahagi ng pakikitungo sa iba’t ibang perspektibo. Ipahayag ang iyong punto at, kung maaari, panatilihin ang kaunting pagkawala.

Mahalagang mga petsa at sandali na tandaan: Bagamat may mga sandali sa buong linggo, hindi ito ganap hanggang sa katapusan ng linggo, mga petsa ng ika-11 at ika-12 ng Nobyembre, kung kailan nagsisimula kang tunay na magkaruon ng kasiyahan sa mga pangyayaring nagaganap. Magiging malugod na tanggap ang positibong pampatibay sa ika-12.

SAGITTARIUS

Ito ay tungkol sa iyo at sa iyong buhay, Sagittarius, at ang anuman ang ginawa mo noong unang panahon ay may kinalalagyan. Ang mga alaala ng nakaraan ay muling nagbibigay-buhay sa iyong atensyon, at kung hindi ka pa sanay nito sa ngayon, hindi mo na ito magiging sanayin. Ipaubaya mo na lang.

Bagamat tila malabo, may mga iba pang mga bagay na dapat tandaan sa linggong ito, at sa partikular na oras, maaaring mas makabubuting manatiling pribado ang mga matalinong ideya. May mga magagandang bagay na nangyayari sa iyong buhay ngayon, at ang linggong ito ay naglalagay sa iyo sa tamang lugar para maunawaan na kung minsan ay mas mabuting huwag magsalita. Alam mo ang sandali kapag dumating ito sa iyo, at sana, kung kinakailangan ang kaukulang pag-iingat, ay susundan mo ang prinsipyong iyon.

Mahalagang mga petsa at sandali na tandaan: Maaaring maramdaman ka noong Nobyembre 7 na parang wala kang nakuha, ngunit makakabawi ka noong Nobyembre 9 habang ang positibong enerhiya ay muling magliyab patungo sa iyong paraan. Sa harap ng isang hamon noong Nobyembre 11, walang sino man ang makakapigil sa iyo. Maging tapat ka sa iyong sarili.

CAPRICORN

Sa kabaligtaran, mahirap para sa iyo na tanggapin na ito na ang simula ng katapusan ng taon. Lahat ay nagbabago mula rito, at sa ilalim ng isang paraan, ito ay nagdudulot ng isang mapanglaw na nota para sa iyo. Sa buong linggo, makakaramdam ka ng pagka-miss sa ilang mga tao at ilang mga gawain. Maaari mo ring madama na para bang tumatanda ka na, kahit gaano ka pa kabata. Ito ay nangyayari, at ito ay karaniwan tuwing Nobyembre.

Ito ay hindi nangangahulugan na hindi ka magiging malakas o matatag. Sa katunayan, gagamitin mo ang lahat ng iyong kakaibang lakas para manatili sa positibo at masaya. May isang munting nota lang… ito ba ay pagsisisi? Ito ba ay takot sa hinaharap? Ito’y ayos lang, Capricorn. Kilala mo ang iyong sarili nang labis; ikaw ay isang survivor, at wala nang higit pang lakas na kailangan mula sa iyo kaysa sa iyong mayroon na. Bibigyan mo ang linggo ng mga sandali ng pagmumuni-muni sa nakaraan at mga sandali ng kasiglaan para sa hinaharap.

Mahalagang mga petsa at sandali na tandaan: Panatilihin mong bukas ang iyong kalendaryo sa paligid ng Nobyembre 10, dahil maraming mga pagdiriwang at mga kaganapan na maaaring humiling ng iyong pagdalo. Manatili kang bukas sa ideya ng pakikipag-ugnayan sa mga kakilala sa panahong ito, at malalaman mong kapag dumating ang mga positibong pagbabago, makakaramdam ka ng malalim na kaligtasan at kasiguruhan.

AQUARIUS

Sa iyong pananaw, itong linggo ay nangangahulugan ng simula ng isang bagong yugto ng kagandahan. Sa mga positibong pangyayari noong ika-11 ng Nobyembre, magiging handa kang yakapin ang positibong pag-unlad na iyon at magtrabaho nang maayos sa mga aspeto kung saan ka nagkulang. Sa panahong ito, tapat ka sa iyong sarili, ganap na batid ang iyong mga pagkukulang sa nakaraan at ang mga aspeto na kailangan ng pagpapabuti. May malalaking pangarap kang nais tuparin, at nauunawaan mo na ikaw ang may kapangyarihan na gawin ang mga pangarap na iyon na maging katotohanan.

Sa tulong ng positibong damdamin, maaaring gawin mo ang isang bagay na bihira mong gawin ngayong linggo: mag-ayos ng iyong mga gawain. Bagamat ito ay maaaring tila bago para sa iyo, nauunawaan mo na mahalaga ang maayos na pag-organisa, at oras nang tuparin ang iyong mga responsibilidad. Ang konsentrasyon ay susi sa iyong tagumpay ngayong linggo, nagbibigay sa iyo ng dagdag na inspirasyon. Ikaw ay may misyon, at itinuturing mong tapusin ito.

Mahalagang mga petsa at sandali na tandaan: Habang binibigyan mo ng pokus ang pag-aayos ng iyong buhay, noong Nobyembre 10, makakatanggap ka ng sariwang sigla at estruktura, nagbibigay-daan para sa mga magagandang ideya at plano na makatutulong sa iyong mga pangunahing layunin.

PISCES

Ang pera at yaman ang pangunahing iniisip mo sa linggong ito. Bagamat maaaring nagdulot ito ng isang simpleng reaksyon mula sa iyo, hindi maikakaila na ito ay totoo. Ang maganda rito ay hindi mo ito mararamdaman na ikaw ay abala sa walang tigil na utang sa buong linggo. Sa katunayan, may karunungan sa pag-unawa na hindi ito kinakailangan ang maglaan ng buong buhay sa pag-aalala ukol sa mga bagay na labas sa iyong kontrol.

May isang mahalagang pangyayari ngayong linggo na kasabay ng direksiyon ng Saturno. Ang pagtutunggalian ng iyong planeta na ito at ng Uranus ay nagdadala ng mahalagang aral: “Que sera, sera.” Ikaw ay nagpapasya na yakapin ang natural na daloy ng buhay. Naisin mo na hindi gumugol ng natitirang bahagi ng taon sa pag-aalala tungkol sa yamang pinansiyal o mga alalahanin. Pisces, ikaw ay kumukuha ng mga alon sa iyong buhay, binubuo ito ayon sa iyong nais. Ang linggong ito ay nangangahulugan ng isang pagbabago sa pag-ikot ng iyong buhay.

Mahalagang mga petsa at sandali na tandaan: Nobyembre 6 ay nagdadala ng magandang simula para sa linggo. Isang magandang ugnayang pagitan ng Buwan at Saturno noong araw na ito ay nagbibigay ng tulong na makabuluhan at hindi gaanong komplikado kaysa sa inaasahan.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

Join us today!

Get access to exclusive content

Are you ready to take your experience to the next level? Unlock a world of exclusive benefits by joining our premium content community. As a member, you'll gain access to a wealth of valuable resources, tailored specifically for you.