25.7 C
Manila
Tuesday, July 23, 2024

My Best Friend Adrian: Chapter 13

Ang Ex ni Adrian

PAKIRAMDAM ni Adrian nang mga oras na ‘yon ay nanlamig ang buo niyang katawan. “Anong sinabi mo?” mangha pa niyang tanong pagkaraan ng ilang sandali.

“Lahat ng babaeng nauugnay kay Karl Villaroman, pinapatay,” pagdidiin ni Jeremy sa huling katagang sinabi nito.

Gusto sana niyang isipin na pinagtitripan lang siya ni Jeremy at maya-maya ay hahagalpak na nang tawa dahil sa takot na nakikita sa kanyang mukha pero hindi nangyari iyon. Kahit na nga ilang minuto na ang nakalipas ay buong kaseryosohan pa rin itong nakatingin sa kanya at makikita rin sa mga mata nito ngayon ang matinding pag-aalala. Saka sa palagay niya ang larawan ng Karl na ‘yon ay sapat ng katibayan na hindi ito nagbibiro at masamang tao talaga ang ex-bf ni Rain.

“Kung killer nga siya, bakit hindi pa siya nakukulong?” hindi makapaniwalang tanong niya.

“Hindi ko sinabing siya ang pumapatay. Ang sabi ko, sangkot siya pero iisa lang ang pattern ng pinapatay. Lahat sila ay may kaugnayan kay Karl. Binreak, binasted o ipinahiya si Karl Villaroman. Anong ginawa ni Rain sa lalaking iyon?” biglang tanong nito sa kanya.

“Hiniwalayan,” bulong niya pero alam niyang narinig iyon ni Jeremy.

“Tama lang na dito mo dinala si Rain.”

“Hindi rin naman pwedeng habambuhay na dito ko itago si Rain. May bahay kami.”

Hindi kumibo si Jeremy Binalingan ang hawak na cellphon taos nag-dial.”I-email mo sa akin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Karl Villaroman. Oo, ‘yung tungkol sa serial killings.”

“ANONG ginagawa natin dito?” Inis na tanong ni Adrian kay Jeremy. Tumalim ng husto ang tingin niya rito dahil nakita niyang lumabas ng bahay si Veronica – ang kanyang ex-girlfriend.

Humagalpak nang tawa si Jeremy. “Kung umakto ka naman dyan, akala mo ipapagahasa kita sa best friend ko.”

“May asawa na kasi ako.”

“Ang asawa mo nga ang dahilan kaya tayo naririto,” parang walang anumang sabi ni Jeremy.

“Ang sabi mo, dadalhin mo ako sa taong makakatulong sa akin –,” bigla siyang napahinto sa kanyang pagsasalita ng may ideyang pumasok sa kanyang isip. “Si Veronica?” gilalas niyang tanong.

“Special Agent Veronica Samaniego,” pakilala naman dito ni Jeremy.

“Really?” Hindi pa rin makapaniwalang bulalas niya. “Pumasok ka sa ganitong trabaho. Mabuti pumayag ang mga magulang mo.”

“Patay na sila,” walang anumang sabi ni Veronica. “Pinatay sila.”

“What?” Gilalas niyang sabi. Pagkaraan ay tumingin siya kay Jeremy. Wala naman kasing anumang sinabi ang kanyang pinsan kaya naman talagang gitlang-gitla siya.

“Three months pag-alis mo rito, nangyari ang trahedya. Hindi ko na sinabi sa’yo dahil alam kong masyado ka ng busy,” wika nitong pinakadiinan ang huling kataga na para bang buwisit na buwisit ito.

Hindi na siya kumibo dahil alam niyang kahit magkadugo sila ay hindi kumporme si Jeremy na niligawan niya ang best friend nito. Alam na alam kasi nito na may pagtingin siya kay Rain kahit pilit niya iyong nilalabanan.

Inakala niya kasi na ang paghangang naramdaman niya noon kay Veronica ay mauuwi sa pag-ibig pero nagkamali siya. Nasaktan lang niya si Veronica at nahirapan lang siya kaya minabuti niyang itigil na niya ang lahat. Agad naman sumang-ayon si Veronica. Ewan lang niya kung dahil sa dama nitong may iba siyang mahal o hindi rin ganu’n kalalim ang pagtingin nito sa kanya. Sa tingin nga niya, mas naapektuhan pa si Jeremy sa paghihiwalay nila kaysa kay Veronica.

“Buhay ko ba ang pag-uusapan natin mo o ang nakaambang panganib sa buhay ng asawa mo?” Seryosong tanong ni Veronica habang nakakunot ang noo. Nakahalukipkip pa ito na para bang inip na inip.

Sa hitsura nito ngayon ay napagtanto niyang ibang-iba na ito sa Veronica na kanyang hinangaan at naging kasintahan.

KAMUKHA niya talaga si Racks, wika ni Veronica sa sarili habang nakatitig kay Adrian. Ex-boyfriend niya ito pero wala na siyang kilig na nararamdaman. Sinagot lang naman niya ito dahil malaki ang pagkakahawig nito sa artistang crush na crush niya, si Racks Lejano.

“Hindi pa naman kumpirmado na si Karl Villaroman nga ang serial killer dahil lima silang pinaghihinalaan. May lima kasing manliligaw ang huling biktima.”

“Eh, ang mga naunang biktima?” Tanong ni Adrian.

Mabilis ang pagsagot ni Veronica. “Lahat sila ay kilala ni Karl Villaroman.”

“Kung ganoon, siya nga ang kriminal!”

Dapat ay mabuwisit siya sa pagsigaw ni Racks na para bang pinapagalitan siya at sinasabing ang tanga-tanga niya ngunit alam niyang nadala lang ito sa emosyon. Tiyak kasi nitong may nakaambang kapahamakan sa misis nito.

“Paano ka nakatiyak?”

Lumipad ang tingin niya kay Jeremy na mas na-badtrip pa sa kanya. Salubong na salubong nga ang kilay nito habang nakatingin kay Adrian.

Best friends sila ni Jeremy kaya nang malaman nitong ginamit lang siya noon ni Adrian para makalimutan ang damdamin nito sa matalik na kaibigan, galit na galit ito. Kung kaharap lang nito si Adrian noon, baka nabugbog na nito ang pinsan. Pinili kasi niyang sabihin kay Jeremy ang break up nila ni Adrian nu’ng umalis na si Adrian sa Hacienda Rosales.

“Hindi siya masasangkot sa iba’t ibang krimen kung wala siyang kinalaman sa patayan,” inis na sabi ni Adrian kay Jeremy.

“Pagbibintang pa rin iyan. Dapat patunayan mo muna,” inis na sabi ni Jeremy.

“Kailan mapapatunayan, kapag napahamak na ang asawa ko?” Sarkastikong tanong ni Adrian kay Jeremy.

“Eh di sige, pumunta ka sa Karl na iyon ay akusahan siyang mamamatay tao. Tingnan ko lang kung hindi ka makulong,” buwisit na sabi ni Jeremy. “At kapag nangyari iyon, paano na asawa mo?”

“Huwag na nga kayong mag away dyan. Batukan ko kayong pareho,” inis niyang sabi sa magpinsan.

“Dapat ko bang bigyan ng bodyguard si Rain?” Tanong ni Adrian.

“Ipagkakatiwala mo ang asawa mo sa hindi mo kilala?” Hindi makapaniwalang tanong ni Jeremy.

“Alright, kaya ko naman siya bantayan lagi,” ani Adrian na nagmamalaki.

“Marunong ka ba ng martial arts? Marunong ka bang humawak ng baril? Alam mo ba talaga ang gagawin mo kapag nakaharap mo ang serial killer?” Sunud sunod na tanong dito ni Jeremy na halata mong nang-iinis.

“Kaya nga gusto kong…”

‘i have better idea,” wika ni Jeremy na nakangisi.

Kumunot ang noo niya sa pagkakatitig niya kay Jeremy. Kilala niya ang matalik na kaibigan kaya’t alam na alam niyang may kalokohang tumatakbo sa isip nito. Pagkaraan ay nagniningning pa ang mga mata nito ng tingnan siya.

“Bakit hindi ka na lang magbakasyon sa Hacienda?” Tanong sa kanya ni Jeremy. “At ikaw rin maging bodyguard ng misis ng ex mo?”

“Why not?” Sarkastikong bulalas niya na tiyak niyang ikinagulat ng magpinsan. “Tutal siguradong susulpot sa Hacienda si Karl kung talaga ngang siya ang killer.”

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

Join us today!

Get access to exclusive content

Are you ready to take your experience to the next level? Unlock a world of exclusive benefits by joining our premium content community. As a member, you'll gain access to a wealth of valuable resources, tailored specifically for you.