29.6 C
Manila
Monday, May 20, 2024

Ang katutuhanan tungkol sa detoxing

Parami ng parami ang mga tao’ng guato’ng linisin ang kanila’ng system, lalo’ng-lalo na iyong mga tao’ng sobra’ng stress, kulang sa nutrition at marami pa’ng iba, sila ay gusto’ng magpa-detoxification upang mapabuti ang kanila’ng diet at malilinis ang kanila’ng systems. Ngunit para saan nga ba ang detoxing?

Ano nga ba ang detox?

Ang detox ay isa’ng karaniwa’ng proseso ng physiology kung saan tinatanggal ang mga sangkap ng toxins sa loob ng katawan ng isa’ng tao sa pamamagitan ng pawis, sa pag-ihi, at stools. Tipikal na kasama sa mga toxins na ito ang hangin at tubig at mga processed food chemicals. At sa una’ng pagtatanggal nito ay sa pamamagitan ng gut: kung ano man iyong hindi nakukuha ng gut ay mapupunta ito sa bloodstream at ipapasa naman nito sa atay at ilalabas naman ito ng atay natin.

Ano nga ba ang detoxing?

Ang detoxing ay ang nagbibigay sa katawan ng pahinga upang mas magiging bumuti pa ang paglilinis ng toxins mula sa ati’ng katawan at mas magaling sumipsip ng nutrients. Ang tama’ng detox ay nangangailangan ng panahon at ito’y nauugnay sa pagkain ng mga masustansya’ng pagkain at tama’ng diet na mayroo’ng mataas na essential vitamins, minerals, fibre,  at antioxidants, ang pag-inom ng marami’ng tubig at fruit juice at pagkakaroon ng tama’ng pahinga. Puwede mo rin ito’ng sabayan ng pag-eehersisyo araw-araw.

Makipag-usap sa isa’ng physician o sa isa’ng regiatered dietitian para sa plano mo’ng detox na umaayon sa katawan mo at sa layunin mo sa kalusugan. Ang detox ay isa’ng maganda’ng paraan para sa pagsisimula sa isa’ng balanse’ng diet at magkakaroon ng malusog na pamumuhay.

Ano nga ba ang hindi nararapat gawin para sa detoxing?

Ang detoxing ay hindi kailangan ang sobra’ng pagda-diet, o mag-fasting. Hindi puwede’ng hindi ka kumain dahil ito ang pinaka-malala’ng bagay na gagawin mo sa katawan mo. Ang katawan mo ay nangangailangan ng nutrients at energy, kapag hindi ka kumakain ay mas mahirap gawin ang detoxing. Hindi rin puwede’ng uminom ka ng pampatunaw o laxatives.

Ano nga ba ang dapat kainin?

Hindi dapat magkapareho ang detox plan sa dalawa’ng tao, at ito ay naka-base sa kanila’ng age, gender, fitness level at dietary restrictions, subalit sa kabuohan nito ay dapat kasama dito ang whole grains, probiotic yogurts, prutas at gulay, sapat na protein, ito ay makukuha mula sa baka, nuts at salmon, sapat na tubig at sinasala’ng juice.

Anu-ano ang kabuoha’ng benepisyo nito para sa kalusugan?

Ang detoxing ay nakakatulong upang palawakin nito ang general physical at mental wellbeing. Ito marahil ang magiging daan para sa iyo upang magkaroon ng malusog na diet. Kapag balanse na ang lahat para sa katawan mo ay makakaramdam ka ng ginhawa at mas gumaganda sa paningin ng iba. Ito ay nagbibigay sa iyo ng lakas at makamit ang magaan na pakiramdam na hinahanap-hanap mo.

Dapat ba’ng gawin ang detox diet?

Marami’ng mga bago’ng balita ngayon ang tungkol sa pang-kalusugan at ito’y nakaka-apekto sa marami’ng popular na pagkain at ito’y nagbibigay sa atin ng inspirasyon upang makapag-isip ng mga bago’ng pamamaraan tungkol sa kung ano ang dapat mo’ng kainin at kung ano ang hindi mo dapat kainin, at kung ano ang magagawa nito sa ati’ng katawan. Kung handa ka’ng iwan ang isa’ng bag ng doritos, large Frapuccino, at isa’ng box ng Oreos at kung handa ka’ng kumain ng mas malulusog na pagkain, ay dapat ka ng mag-detoxing.

Sinu-sino ang dapat gumagawa ng detox?

Ang detoxing ay maganda’ng choice para sa mga tao’ng nagda-diet at patuloy pa rin ang pagbaba ng isa o marami pa’ng essential nutrients katulad ng vitamins o minerals, fibre, probiotic o antioxidants. Ang isa’ng dietitian ay makakatulong sa iyo upang masuri kung ano ang kulang at kung ano p ang kinKIlangan ng katawan mo.

Sino ang hindi dapat gumagawa ng detox? 

Ang isa’t-isa sa atin ay dapat iwasan ang mag-detoxing sa sarili natin, maaari’ng makipag-usap muna sila sa kanila’ng doctor o dietitian kung sila ay:

*under 18

*buntis o nagpapasuso

*mayroo’ng gastrointestinal disorder katulad ng Crohn’s disease o gastritis

*mayroo’ng autoimmune disease katulad ng lupus at arthritis

*sinasanay para sa mga hindi inaasaha’ng pangyayari katulad ng mga rescuer

*mayroo’ng iba’ng karamdaman na hindi nakasaad dito

Ano’ng klase’ng pagkain ang dapat ko’ng kainin?

*whole grain cereals, pastas at tinapay: na mayroo’ng matataas na vitamin B, fibre, at minerals

*probiotic yogurt, mayaman sa calcium at protein

*isa’ng buo’ng prutas, lalo’ng-lalo na iyo’ng mga acidic na prutas katulad ng orange, grapefruit, lemon, pineapple, at tangerine-kung ikaw ay kasalukuya’ng umiinom ng gamot ay magtanong ka muna sa isa’ng pharmacist kung ligtas ba para sa iyo ang kumain ng grapefruit.

*mga pili’ng gulay, katulad ng broccoli, kale, brussel sprouts, ang mga ito ay mayroo’ng matataas na na vitamins at minerals, fibre, antioxidants, at isothiocyanates, ang mga ito ay makakatulong sa katawan mo upang hindi ka manghihina.

Kailan dapat magpa-detox ang isa’ng tao?

Dapat magpa-schedule ka para sa detox mo sa bago’ng taon, maganda’ng gawin ito sa panahon ng pagbabago ng lahat. Dapat gawin ang detoxing ng marami’ng beses sa isa’ng taon upang manatili’ng malusog sa pagdaan ng mga taon. Katulad ng isa’ng sasakyan, kailangan ito ng maintenance upang hindi masisira agad, ganoon din ang katawan natin kailangan din ng maintenance upang maiwasa’ng magkaroon ng malubha’ng karamdaman sa hinaharap.

Previous article
Next article

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

Join us today!

Get access to exclusive content

Are you ready to take your experience to the next level? Unlock a world of exclusive benefits by joining our premium content community. As a member, you'll gain access to a wealth of valuable resources, tailored specifically for you.