Friday, September 25, 2020

Weekly Horoscope

Virgo Weekly Horoscope, Setyembre 21-27, 2020

Ang linggo ay naguumpisa sa Setyembre 21. Ang mga Virgo na nais mapalawak ang kanilang pamilya ay maaaring magkaroon ng good news na may bagong buntis, mag-ampon,...

Libra Weekly Horoscope, Setyembre 21-27, 2020

Ang linggo ay nagsisimula sa Lunes, Setyembre 21. Ngayon ang enerhiya na ito ay maaaring umabante muli habang ang Jupiter naman ay halos hindi gumagalaw sa mga...

Scorpio Weekly Horoscope, Setyembre 21-27, 2020

Ang linggo ay nagsisimula sa Lunes, Setyembre 21. Pagkatapos ng mahabang panahon ng muling pagrepaso, at pagdadalawang isip, ngayon ay bumalik na ang iyong pokus. Ang enerihiya...

Sagittarius Weekly Horoscope, Setyembre 21-27, 2020

Ang linggo ay nagsisimula sa Lunes Setyembre 21. Ngayon nag-uumpisa na dumating sa'yo ang mga pagkakataon na iyong pinagtatrabahuhan. Kung ikaw ay sobrang nagtitipid, gayunpaman, maaaring hindi...

Capricorn Weekly Horoscope, Setyembre 21-27, 2020

Ang linggo ay nagsisimula sa Lunes, Setyembre 21. Sa mga susunod na linggo, maganda ang iyong tyempo pagdating sa job application, lumapit sa gumagawa ng deisyon, o...

Aquarius Weekly Horoscope, Setyembre 21-27, 2020

Ang linggo ay nagsisimula sa Lunes, Setyembre 21. Ngayon ay ang oras para magbigay oras upang makapaglakad-lakad at pagmasdan ang kalikasan, may mga opportunity ka na makikita...

Aries Weekly Horoscope, Setyembre 21-27, 2020

Sa linggong ito, ang iyong career ay lumalawak at dumadsloy ang mga opportunity. Ngayon, kinakailangan mo lang ituro ang iyong barko sa direksyon ng tagumpay.

Taurus Weekly Horoscope, Setyembre 21-27, 2020

Sa linggong ito ang saklaw ng iyong kaalaman ay lumalawak, Taurus. Mayroon kang maraming mga pagkakataon upang matulungan ang iba sa iyong bagong impormasyon.

Gemini Weekly Horoscope, Setyembre 21-27, 2020

Oras na para gumalaw, ang iyong swerte ay nagbalik na. Ngayon ang opportunity faucet ay nagbukas na at handa na upang dumaloy. Ang linggo...

Cancer Weekly Horoscope, Setyembre 21-27, 2020

Ang linggo ay nagsisimula sa Setyembre 22. Ngayon, may bagong pagkakataon ang lilitaw para gumawa ng koneksyon, bukas maaaring maging dalawa, at ito ay maaaring magpatuloy. Ikonsidera...
error: Content is protected !!