28.2 C
Manila
Wednesday, June 19, 2024

PhilippineOne Tagalog Scientific Horoscope Disyembre 3, 2023

Aries (Marso 21-Abril 19)

Mga Impluwensiya mula sa Kalangitan:

• Ang Mars, ang iyong planeta na nagpapahayag, ay nananatili sa masigla na signo ng Sagittarius, pinalalakas ang iyong passion, enthusiasm, at adventurous spirit.

• Ang Venus, ang planeta ng pag-ibig at kagandahan, ay pumapasok sa transformativong signo ng Scorpio sa December 2, na pinalalalim ang iyong pagnanasa para sa intimacy, connection, at emotional transformation.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw na pagsamahin ang iyong matindi na espiritu ng Aries sa transformativong energy ng Scorpio upang sundan ang iyong mga passion ng may kasiglaan at pagiging totoo. Sa Mars sa Sagittarius na nagpapalakas sa iyong enthusiasm at Venus sa Scorpio na nagpapalitaw sa iyong mga damdamin, handa ka nang maglubog nang malalim sa iyong mga passion at makipag-ugnayan sa iba sa isang malalim na antas. Hanapin ang mga karanasan na nagpapalusog sa iyong inner fire at nagbibigay-daan sa iyo na ipakita ang iyong tunay na sarili nang walang takot o pag-aalinlangan. Tandaan, ang iyong passion at pagiging totoo ang iyong mga superpowers – gamitin ang mga ito upang magkaruon ng matapang at pangmatagalang epekto sa mundo.

TAURUS (April 20-Mayo 20)

Mga Impluwensiya mula sa Kalangitan:

• Ang Venus, ang iyong planeta na nagpapahayag, ay patuloy na naglalakbay sa magiliw at malikhaing signo ng Leo, na nagbibigay diin sa kahalagahan ng self-expression, personal fulfillment, at ang pagtutok sa kasiyahan.

• Ang Mercury, ang planeta ng komunikasyon, ay nananatili sa ambisyoso at layuning signo ng Capricorn, na nagpapalalim sa iyong focus, determinasyon, at kakayahan na makamit ang iyong mga layunin.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw na pagsamahin ang iyong pagmamahal sa kagandahan at kasiyahan ng Taurean sa praktikalidad at determinasyon ng Capricorn upang maipahayag ang iyong pagiging malikhain sa makabuluhang paraan. Sa Venus sa Leo na nag-e-encourage sa iyo na ipakita nang tapang ang iyong pagiging malikhain at si Mercury sa Capricorn na nagbibigay sa iyo ng focus at disiplina upang maihayag ang iyong mga ideya, handa ka nang lumikha ng isang tunay na epekto. Maghanap ng mga pagkakataon na ipakita ang iyong mga talento sa sining sa mundo, maging ito’y sa sining, musika, pagsusulat, o anumang ibang anyo ng self-expression. Tandaan, ang iyong pagiging malikhain ay may kapangyarihang mag-inspire at kumilos sa puso ng iba.

GEMINI (Mayo 21-Hunyo 20)

Mga Impluwensiya mula sa Kalangitan:

• Ang Mercury, ang iyong planeta na nagpapahayag, ay nananatili sa ambisyoso at layuning signo ng Capricorn, na nagpapalalim sa iyong focus, determinasyon, at kakayahan na makamit ang iyong mga layunin.

• Ang Jupiter, ang planeta ng expansion at swerte, ay patuloy na nananatili sa masigla na signo ng Sagittarius, na nag-e-encourage sa iyo na palawakin ang iyong kaalaman, yakapin ang mga bagong karanasan, at paramihin ang iyong knowledge base.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw na gamitin ang iyong curiosity ng Gemini at ang expansive na energy ni Jupiter upang sundan ang iyong mga intellectual na layunin ng may focus at determinasyon. Sa Mercury sa Capricorn na nagbibigay sa iyo ng mental clarity at disiplina, at si Jupiter sa Sagittarius na nag-e-e-encourage sa iyo na mag-isip nang malawak at mangarap nang mas malaki, handa ka nang magkaruon ng malaking progreso sa iyong mga pag-aaral o anumang intellectual na layunin. I-explore ang mga paksa na nakaka-interes sa iyo, makibahagi sa nakakapagtang-gol na mga usapan, at hamunin ang iyong sarili sa mga bagong ideya at pananaw. Tandaan, ang learning na habang-buhay ay isang paglalakbay, hindi patutunguhan, at bawat bagong nadidiskubre ay isang hakbang patungo sa personal na paglago at kasiyahan.

CANCER (Hunyo 21-Hulyo 22)

Mga Impluwensiya mula sa Kalangitan:

• Ang Buwan ay nagpapatuloy sa kanyang transit sa mapagmahal at mapagkalingang signo ng Pisces sa December 3, na nagbibigay sa iyo ng empathy, sensitivity, at pagnanasa na kumonekta sa iba sa mas malalim na antas.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw na yakapin ang iyong nurturing na Cancerian nature at ang empathic na energy ng Buwan sa Pisces. Sa Pisces na nagpapalakas sa iyong sensitivity at pang-unawa, handa ka na magbigay ng karampatang suporta at kaginhawaan sa mga nangangailangan, magbigay ng mga aktong kabaitan, at palalimin ang iyong koneksyon sa mga mahal sa buhay. Hanapin ang mga pagkakataon na makinig nang walang hatol, magbigay ng mga salitang pampatibay-loob, at magtaguyod ng isang pakiramdam ng harmoniya at kahabagan sa iyong mga relasyon. Tandaan, ang tunay na lakas ay matatagpuan sa iyong kakayahan na alagaan ang iba at pasiglahin ang mga emosyonal na koneksyon.

LEO (Hulyo 23-Agosto 22)

Mga Impluwensiya mula sa Kalangitan:

• Ang Araw ay patuloy sa kanyang paglalakbay sa masigla at mapusok na signo ng Sagittarius, na pinalalakas ang iyong enthusiasm, optimism, at adventurous spirit.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw na gamitin ang iyong kumpiyansa at charisma ng Leo kasama ang adventurous spirit ng Sagittarius upang sundan ang iyong mga passion ng may tapang at enthusiasm. Sa Araw sa Sagittarius na nagpapalakas sa iyong optimism at si Mercury sa Capricorn na nagbibigay sa iyo ng focus at disiplina upang maihayag ang iyong mga ideya, handa ka nang magkaruon ng malaking progreso sa iyong mga creative na layunin. Maghanap ng mga pagkakataon na maipakita ang iyong kreatibidad sa malalaking hakbang, harapin ang mga bagong hamon, at magbigay-inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng iyong nakakahawa na enthusiasm. Tandaan, ang iyong passion at kreatibidad ay ang iyong mga superpowers – gamitin ang mga ito upang magkaruon ng matapang at pangmatagalang epekto sa mundo.

VIRGO (Agosto 23-Setyembre 22)

Mga Impluwensiya mula sa Kalangitan:

• Ang Mercury, ang iyong ruling planet, ay nananatili sa ambisyoso at layuning signo ng Capricorn, na nagpapalalim sa iyong focus, determinasyon, at kakayahan na makamit ang iyong mga layunin.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw na gamitin ang iyong analitikal na kaisipan ng Virgo at ang praktikalidad at determinasyon ng Capricorn upang sundan ang iyong mga intellectual na layunin ng may focus at determinasyon. Sa Mercury sa Capricorn na nagbibigay sa iyo ng mental clarity at disiplina, at si Jupiter sa Sagittarius na nag-e-e-encourage sa iyo na mag-isip nang malawak at mangarap nang mas malaki, handa ka nang magkaruon ng malaking progreso sa iyong mga pag-aaral o anumang intellectual na layunin. Lubusang pagtuunan ang mga paksa na nagbibigay interes sa iyo, makisangkot sa nakakapagtang-gol na mga usapan, at hamunin ang iyong sarili sa mga bagong ideya at pananaw. Tandaan, ang learning na habang-buhay ay isang paglalakbay, hindi patutunguhan, at bawat bagong nadidiskubre ay isang hakbang patungo sa personal na paglago at kasiyahan.

LIBRA (Setyembre 23-Oktubre 22)

Mga Impluwensiya mula sa Kalangitan:

• Ang Venus, ang iyong ruling planet, ay pumapasok sa transformativong signo ng Scorpio sa December 2, na pinalalalim ang iyong pagnanasa para sa intimacy, connection, at emotional transformation.

• Ang Mercury, ang planeta ng komunikasyon, ay nananatili sa ambisyoso at layuning signo ng Capricorn, na nagpapalalim sa iyong focus, determinasyon, at kakayahan na makamit ang iyong mga layunin.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw na pagsamahin ang iyong pagmamahal sa harmony at balance ng Libra kasama ang intensity at passion ng Scorpio upang alagaan ang iyong mga relasyon ng may kahulugan at authenticity. Sa Venus sa Scorpio na nagpapalitaw sa iyong mga damdamin at si Mercury sa Capricorn na nagbibigay sa iyo ng focus at disiplina upang harapin ang anumang mga hamon, handa ka nang mag-navigate sa iyong mga relasyon nang may tact, diplomacy, at ang kakayahang harapin ang mga isyu ng diretso. Hanapin ang mga pagkakataon na makipag-ugnayan sa iyong partner sa mas malalim na antas, makisangkot sa bukas at tapat na komunikasyon, at magtulungan upang malutas ang anumang mga hidwaan o hindi pagkakasundo. Tandaan, ang tunay na harmoniya ay nagmumula sa pagsaloob sa parehong magaan at madilim na bahagi ng iyong mga relasyon at paghanap ng common ground kahit na sa harap ng mga pagkakaiba.

SCORPIO (Oktubre 23-Nobyembre 21)

Mga Impluwensiya mula sa Kalangitan:

• Ang Venus, ang iyong ruling planet, ay pumapasok sa iyong signo sa December 2, na pinalalakas ang iyong passion, charisma, at pagnanasa para sa intimacy at emotional connection.

• Ang Mars, ang iyong co-ruling planet, ay nananatili sa masigla na signo ng Sagittarius, na pinalalakas ang iyong enthusiasm, adventurous spirit, at pagnanasa para sa mga bagong karanasan.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw na lubos na yakapin ang iyong Scorpio intensity at passion habang pumapasok si Venus sa iyong signo, habang ang Mars ay patuloy na nagpapalakas sa iyong adventurous spirit. Sa Venus na nagpapalakas sa iyong magnetismo at si Mars na nagbibigay buhay sa iyong enthusiasm, handa ka nang gumawa ng makapangyarihang epekto sa mundo sa paligid mo. Maghanap ng mga pagkakataon na ipakita ng tapang ang iyong mga passion, sundan ang iyong mga pagnanasa nang may matibay na determinasyon, at kumonekta sa iba ng may malalim na antas. Tandaan, ang iyong intensity at passion ay ang iyong mga superpowers – gamitin ang mga ito upang baguhin ang iyong buhay at ang buhay ng mga nasa paligid mo.


SAGITTARIUS (Nobyembre 22–Disyembre 21)

Mga Impluwensiya mula sa Kalangitan:

• Ang Mars, ang iyong ruling planet, ay nananatili sa iyong signo sa December 2, na nagpapalalim sa iyong passion, enthusiasm, at adventurous spirit.

• Ang Buwan ay pumapasok sa compassionate at nurturing signo ng Pisces sa December 3, na nagbibigay sayo ng empathy, sensitivity, at pagnanasa na makipag-ugnayan sa iba ng may mas malalim na antas.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw na balansehin ang iyong Sagittarius adventurous spirit sa Piscean empathy at compassion. Sa Mars sa Sagittarius na nagpapalakas sa iyong enthusiasm at ang Buwan sa Pisces na nagpapalakas sa iyong sensitivity, handa ka nang mag-explore ng mga bagong horizons habang kumokonekta rin sa iba sa antas ng kaluluwa. Maghanap ng mga pagkakataon na maglakbay, malaman ang iba’t ibang kultura, at palawakin ang iyong kaalaman, habang naglaan din ng oras na makipag-ugnayan sa mga mahal sa buhay sa emosyonal na antas, magbigay suporta, at makisali sa mga gawain na nagpo-promote ng intimacy at bonding. Tandaan, ang tunay na kasiyahan sa pag-ibig ay nagmumula sa isang balanse ng personal na paglago, mga shared na karanasan, at malalim na emotional na koneksyon.

CAPRICORN (Disyembre 22–Enero 19)

Mga Impluwensiya mula sa Kalangitan:

• Ang Mercury, ang iyong ruling planet, ay nananatili sa iyong signo sa December 3, na nagpapalalim sa iyong focus, determinasyon, at kakayahan na makamit ang iyong mga layunin.

• Ang Jupiter, ang planeta ng expansion at swerte, ay nananatili sa masigla na signo ng Sagittarius, na nag-e-encourage sa iyo na palawakin ang iyong horizons, yakapin ang mga bagong karanasan, at paramihin ang iyong kaalaman.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw na gamitin ang iyong Capricorn focus at determinasyon kasama ang expansive energy ng Jupiter upang sundan ang iyong mga layunin ng may ambisyon at optimism. Sa Mercury sa Capricorn na nagbibigay sa iyo ng mental clarity at disiplina, at si Jupiter sa Sagittarius na nag-e-encourage sa iyo na mag-isip nang malawak at mangarap nang mas malaki, handa ka nang magkaruon ng malaking progreso sa iyong karera, pinansya, o anumang aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng dedikasyon at masikap na trabaho. Itakda ang mga ambisyosong layunin para sa iyong sarili, gumawa ng detalyadong plano ng aksyon, at huwag matakot na kumuha ng mga mabilisang risk. Tandaan, ang iyong determinasyon at kahandaan na magtrabaho ng masikap ang magbubukas ng daan patungo sa tagumpay.

AQUARIUS (Enero 20–Pebrero 18)

Mga Impluwensiya mula sa Kalangitan:

• Ang Uranus, ang iyong ruling planet, ay nananatili sa progressive at innovative na signo ng Taurus, na nang-e-e-encourage sa iyo na yakapin ang pagbabago, hamunin ang kasalukuyan, at ipakita ang iyong natatanging individualidad.

• Ang Venus ay pumapasok sa passionate at transformative na signo ng Scorpio sa December 2, na pinalalalim ang iyong pagnanasa para sa intimacy, connection, at emotional transformation.

Pagsusuri: Ngayon ay isang araw na pagsamahin ang iyong Aquarian rebellious spirit sa emotional intensity at pagnanasa para sa transformation ng Scorpio. Sa Uranus sa Taurus na nang-e-e-encourage sa iyo na lumaya mula sa conventional na pag-iisip at si Venus sa Scorpio na nagbibigay-buhay sa iyong mga damdamin, handa ka nang yakapin ang pagbabago at baguhin ang iyong mga relasyon. Hanapin ang mga pagkakataon na kumonekta sa iyong partner sa mas malalim na antas, i-explore ang mga hindi pangkaraniwang dynamics sa relasyon, at hamunin ang mga panuntunan ng lipunan. Tandaan, ang tunay na transformation ay nagmumula sa pagsaloob sa iyong pagkakakilanlan at paghamon sa kasalukuyang estado ng iyong buhay pag-ibig.

PISCES (Pebrero 19–Marso 20)

Mga Impluwensiya mula sa Kalangitan:

• Ang Neptune, ang iyong ruling planet, ay nananatili sa iyong signo sa December 3, na nagpapalakas sa iyong intuition, creativity, at pagnanasa para sa spiritual connection.

• Ang Buwan ay patuloy na pumapasok sa compassionate at nurturing na signo ng Pisces sa December 3, na nagbibigay sa iyo ng empathy, sensitivity, at pagnanasa na makipag-ugnayan sa iba ng may mas malalim na antas.

Pagsusuri: Ngayon ay isang araw na lubos na yakapin ang iyong Piscean sensitivity, intuition, at compassion. Sa Neptune sa Pisces na nagpapalalim sa iyong koneksyon sa spiritual realm at ang Buwan na nagpapalakas sa iyong empathy, handa ka nang kumonekta sa iyong intuition, ipakita ang iyong kreatibidad, at makipag-ugnayan sa iba ng may malalim na antas. Hanapin ang mga pagkakataon na mag-engage sa mga creative na gawain, mag-meditate, makipag-ugnayan sa kalikasan, at magbigay suporta at compassion sa mga nasa paligid mo. Tandaan, ang iyong sensitivity at intuition ay ang iyong mga superpowers – gamitin ang mga ito upang patibayin ang iyong ugnayan sa iba at magdala ng lalim at kahulugan sa iyong buhay.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

Join us today!

Get access to exclusive content

Are you ready to take your experience to the next level? Unlock a world of exclusive benefits by joining our premium content community. As a member, you'll gain access to a wealth of valuable resources, tailored specifically for you.