26.3 C
Manila
Monday, July 15, 2024

PhilippineOne Scientific Tagalog Horoscope Disyembre 1, 2023

Aries (Marso 21-Abril 19)

Mga Impluwensiyang Celestial:

Ang Mars, ang iyong planeta na namumuno, ay nananatili sa masiglang signo ng Sagittarius, pinauusad ang iyong damdamin, kasiglaan, at pakiramdam ng pakikipagsapalaran.

Ang Buwan ay naglalakbay sa mapagkawanggawa at nag-aalaga na signo ng Pisces, nagbibigay ng simpatiya, sensitibidad, at pagnanais na makipag-ugnayan sa iba ng mas malalim.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw upang yakapin ang iyong malasakit na bahagi at makipag-ugnayan sa iba ng mas malalim, Aries. Ang Buwan sa Pisces ay pinalalakas ang iyong sensitibidad at pagnanais na tumulong sa iba, samantalang ang Mars sa Sagittarius ay nagtutulak sa iyo na ipahayag ang iyong malasakit sa pamamagitan ng aksyon. Subukan ang mga pagkakataon na magbigay ng iyong oras, mag-alok ng suporta sa mga nangangailangan, at ipamahagi ang kabaitan kahit saan ka magpunta. Tandaan na kahit maliit na mga gawain ng malasakit ay maaaring magkaruon ng malalim na epekto sa iba.

Taurus (Abril 20-Mayo 20)

Mga Impluwensiyang Celestial:

Ang Venus, ang iyong planeta na namumuno, ay patuloy sa kanyang harmoniyosong paglipat sa masigla at malikhaing signo ng Leo, na nagbibigay-diin sa kahalagahan ng pagsasabuhay, personal na kasiyahan, at ang pagsusumikap para sa kasiyahan.

Ang Mercury, ang planeta ng komunikasyon, ay pumapasok sa ambisyosong at may layuning signo ng Capricorn, nagpapahusay sa iyong pokus, determinasyon, at kakayahang maabot ang iyong mga layunin.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw upang pagsanibin ang iyong pagmamahal sa kagandahan at kasiyahan ng Taurus sa praktikalidad at determinasyon ng Capricorn upang maabot ang iyong mga layunin sa sining. Ang Venus sa Leo ay nag-aanyaya sa iyo na ipahayag ang iyong kreatibidad sa paraang nagdadala sa iyo ng kasiyahan at personal na kasiyahan, samantalang ang Mercury sa Capricorn ay nagbibigay sa iyo ng pokus at disiplina upang itaguyod ang iyong mga kreatibong pangarap. Magtakda ng malinaw na mga layunin para sa iyong mga sining na pagsusumikap, gumawa ng plano ng aksyon, at huwag matakot na maglaan ng maraming paghihirap upang abutin ang iyong mga pangarap.

Gemini (Mayo 21-Hunyo 20)

Mga Impluwensiyang Celestial:

Ang Mercury, ang iyong planeta na namumuno, ay pumapasok sa ambisyosong at may layuning signo ng Capricorn, nagpapahusay sa iyong pokus, determinasyon, at kakayahang maabot ang iyong mga layunin.

Ang Jupiter, ang planeta ng pagsasanib at kapalaran, ay nananatili sa masiglang signo ng Sagittarius, nagtutulak sa iyo na palawakin ang iyong pang-unawa, yakapin ang mga bagong karanasan, at paramihin ang iyong kaalaman.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw upang gamitin ang iyong kaakit-akit na pagkakatiwala sa sarili ng Gemini at enerhiya ng Jupiter upang ieksplora ang mga bagong pagkakataon at palawakin ang iyong kaalaman. Ang Mercury sa Capricorn ay nagbibigay sa iyo ng pokus at determinasyon upang magsanay sa mga bagong paksa, matuto ng mga bagong kasanayan, at palawakin ang iyong pang-unawa sa mundo sa paligid mo. Sa parehong oras, ang Jupiter sa Sagittarius ay nagtutulak sa iyo na tanggapin ang mga bagong karanasan, lumabas sa iyong kumportableng lugar, at hanapin ang kaalaman na nagbibigay-sigla sa iyong kuryusidad. Huwag matakot na hamunin ang iyong sarili sa intelehwal na aspeto at ieksplora ang mga bagong horizons.

Cancer (Hunyo 21-Hulyo 22)

Mga Impluwensiyang Celestial:

Ang Buwan, ang iyong planeta na namumuno, ay naglalakbay patungo sa mapagkawanggawa at nag-aalaga na signo ng Pisces, nagbibigay ng simpatiya, sensitibidad, at pagnanais na makipag-ugnayan sa iba ng mas malalim.

Ang Mercury, ang planeta ng komunikasyon, ay pumapasok sa ambisyosong at may layuning signo ng Capricorn, nagpapahusay sa iyong pokus, determinasyon, at kakayahang maabot ang iyong mga layunin.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw upang balansehin ang iyong sensitibidad sa emosyon ng Cancer sa praktikalidad at determinasyon ng Capricorn upang maabot ang iyong mga layunin. Ang Buwan sa Pisces ay nagbibigay sa iyo ng inspirasyon na kumonekta sa iyong mga damdamin, alagaan ang mga relasyon, at ipahayag ang iyong simpatiya sa iba. Sa parehong oras, ang Mercury sa Capricorn ay nagbibigay sa iyo ng pokus at disiplina upang magtatag ng malinaw na mga layunin, gumawa ng plano ng aksyon, at kumilos patungo sa pagsusunod sa iyong mga pangarap. Yakapin ang mga enerhiya ng pag-aalaga at layunin ng mga sining na ito upang lumikha ng isang makakalikhang balanse sa iyong buhay.


Leo (Hulyo 23-Agosto 22)

Mga Impluwensiyang Celestial:

Ang Venus, ang iyong planeta na namumuno, ay patuloy sa kanyang magandang paglipat sa masigla at malikhaing signo ng Leo, na binibigyang-diin ang kahalagahan ng pagsasabuhay, personal na kasiyahan, at ang pagtutok sa kasiyahan.

Ang Buwan ay naglalakbay patungo sa imahinatibo at intuitibong signo ng Pisces, nagpapahusay sa iyong kahusayan sa paglikha, sensitibidad, at kakayahang makipag-ugnay sa iyong inner world.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw upang gamitin ang iyong kahusayan sa paglikha at imahinasyon habang ini-embrace ang iyong sensitibidad at intuwalidad, Leo. Ang Venus sa Leo ay nag-e-encourage sa iyo na ipahayag ang iyong kreatibidad sa paraang nagdadala sa iyo ng kasiyahan at personal na kasiyahan, samantalang ang Buwan sa Pisces ay nagpapahusay sa iyong kakayahang makipag-ugnay sa iyong inner world, i-explore ang iyong mga emosyon, at humanap ng inspirasyon mula sa iyong mga pangarap at intuwalidad. Payagan ang iyong kreatibidad na dumaloy nang malaya, at tiwalaan ang iyong intuwalidad na gabayan ka patungo sa nakakatuping mga karanasan.

Virgo (Agosto 23-Setyembre 22)

Mga Impluwensiyang Celestial:

Ang Mercury, ang iyong planeta na namumuno, ay pumapasok sa ambisyosong at may layuning signo ng Capricorn, nagpapahusay sa iyong pokus, determinasyon, at kakayahang maabot ang iyong mga layunin.

Ang Jupiter, ang planeta ng pagsasanib at kapalaran, ay nananatili sa masiglang signo ng Sagittarius, nagtutulak sa iyo na palawakin ang iyong pang-unawa, yakapin ang mga bagong karanasan, at paramihin ang iyong kaalaman.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw upang pagsanibin ang iyong praktikalidad ng Virgo at ang iyong pansin sa detalye sa enerhiya ng paglalakbay ng Jupiter upang sundan ang iyong mga layunin na may pakiramdam ng pakikipagsapalaran at eksplorasyon. Ang Mercury sa Capricorn ay nagbibigay sa iyo ng pokus at disiplina upang hatiin ang iyong mga layunin sa makakayang hakbang, mag-develop ng plano ng aksyon, at ipatupad ito nang may kahusayan. Sa parehong oras, ang Jupiter sa Sagittarius ay nagtutulak sa iyo na hanapin ang mga bagong pagkakataon, yakapin ang mga hamon, at palawakin ang iyong pang-unawa sa mundo sa paligid mo. Approach-han ang iyong mga layunin nang parehong praktikal at may pakiramdam ng pakikipagsapalaran, at tiyak na papunta ka na sa iyong mga pangarap.

Libra (Setyembre 23-Oktubre 22)

Mga Impluwensiyang Celestial:

Ang Venus, ang iyong planeta na namumuno, ay pumapasok sa transformasyonal at mainit na signo ng Scorpio, na nagpapalalim sa iyong mga damdamin, pagnanasa para sa intimacy, at pagnanasa para sa pagbabago.

Ang Mercury, ang planeta ng komunikasyon, ay pumapasok sa ambisyosong at may layuning signo ng Capricorn, nagpapahusay sa iyong pokus, determinasyon, at kakayahang maabot ang iyong mga layunin.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw upang mag-navigate sa pagitan ng transformasyonal na enerhiya ni Venus sa Scorpio at ng layuning nakatuon ni Mercury sa Capricorn, Libra. Ang Venus sa Scorpio ay nag-e-encourage sa iyo na sumuong sa iyong mga damdamin, i-explore ang iyong mga pagnanasa, at hanapin ang mga karanasang nagdadala ng intensity at passion sa iyong buhay. Sa parehong oras, ang Mercury sa Capricorn ay nagbibigay sa iyo ng pokus at determinasyon upang magtakda ng malinaw na mga layunin, mag-develop ng plano ng aksyon, at habulin ang iyong mga pangarap na may hindi nagbabagong determinasyon. Tanggapin ang parehong transformasyonal at layuning nakatuon na mga enerhiya upang lumikha ng isang balanse sa pagitan ng kahalumigmigan ng damdamin at praktikal na pag-achieve.

Scorpio (Oktubre 23-Nobyembre 21)

Mga Impluwensiyang Celestial:

Ang Venus, ang iyong planeta na namumuno, ay pumapasok sa iyong signo, nagpapalalim sa iyong mga damdamin, pagnanasa para sa intimacy, at pagnanasa para sa pagbabago.

Ang Mercury, ang planeta ng komunikasyon, ay pumapasok sa ambisyosong at may layuning signo ng Capricorn, nagpapahusay sa iyong pokus, determinasyon, at kakayahang maabot ang iyong mga layunin.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw upang gamitin ang transformasyonal na kapangyarihan ni Venus sa Scorpio at pagsamahin ito sa layuning nakatuon ni Mercury sa Capricorn, Scorpio. Ang Venus sa iyong sariling signo ay nagpapalakas sa iyong emotional intensity, pagnanasa para sa intimacy, at pagnanasa para sa personal na pagbabago. Sa parehong oras, ang Mercury sa Capricorn ay nagbibigay sa iyo ng pokus at determinasyon na i-channel ang iyong enerhiyang transformasyonal sa pag-abot ng iyong mga layunin. Gamitin ang malakas na kombinasyong ito upang sumulong sa iyong mga pagnanasa, alamin ang mga nakatagong katotohanan, at habulin ang iyong mga pangarap nang may hindi naglulubag na determinasyon.


Sagittarius (Nobyembre 22 – Disyembre 21)

Mga Impluwensiyang Celestial:

Ang Jupiter, ang iyong planeta na namumuno, ay nananatili sa iyong sariling signo, nagpapalakas sa iyong optimismo, masigla at nais na magkaruon ng mas malawak na pang-unawa.

Ang Mars, ang planeta ng aksyon at pagnanasa, ay naglalakbay sa iyong signo, nagpapainit sa iyong enthusiasm, determinasyon, at tapang na sundan ang iyong mga pangarap.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw upang yakapin ang iyong walang hanggang enthusiasm at masigla na espiritu, Sagittarius. Ang Jupiter sa iyong sariling signo ay nagpapalakas sa iyong optimismo, nagpapalawak ng iyong pang-unawa, at nag-e-encourage sa iyo na i-explore ang mga bagong posibilidad. Sa parehong oras, ang Mars sa Sagittarius ay nagbibigay buhay sa iyong pagnanasa, determinasyon, at tapang na kumilos at sundan ang iyong mga pangarap nang may hindi naglulubag na determinasyon. Hulmahin ang araw.

Capricorn (Disyembre 22 – Enero 19)

Mga Impluwensiyang Celestial:

Ang Mercury, ang iyong planeta na namumuno, ay pumapasok sa iyong sariling signo, nagpapahusay sa iyong pokus, determinasyon, at kakayahang maabot ang iyong mga layunin.

Ang Venus, ang planeta ng pag-ibig at kagandahan, ay pumapasok sa transformasyonal at mainit na signo ng Scorpio, nagpapalalim sa iyong mga damdamin, pagnanasa para sa intimacy, at pagnanasa para sa pagbabago.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw upang pagsamahin ang iyong ambisyon at praktikalidad ng Capricorn sa enerhiya ng pagbabago ng Scorpio upang lumikha ng isang makapangyarihang timpladong pokus, determinasyon, at kahalumigmigan ng damdamin. Ang Mercury sa iyong sariling signo ay nagbibigay sa iyo ng kalinawan sa isip at disiplina upang magtakda ng malinaw na mga layunin, mag-develop ng plano ng aksyon, at habulin ang iyong mga pangarap na may hindi naglulubag na determinasyon. Sa parehong oras, ang Venus sa Scorpio ay nag-e-encourage sa iyo na eksplorahin ang iyong mga damdamin, harapin ang iyong mga takot, at humanap ng mga karanasang nagdadala ng kahalumigmigan at passion sa iyong buhay. Yakapin ang parehong praktikal at transformatibong mga enerhiya upang maabot ang iyong mga layunin at lumikha ng isang buhay na puno ng kasiyahan at kahalagahan.

Aquarius (Enero 20 – Pebrero 18)

Mga Impluwensiyang Celestial:

Ang Jupiter, ang planeta ng pagsasanib at kapalaran, ay nananatili sa masiglang signo ng Sagittarius, nagtutulak sa iyo na palawakin ang iyong pang-unawa, yakapin ang mga bagong karanasan, at paramihin ang iyong kaalaman.

Ang Mars, ang planeta ng aksyon at pagnanasa, ay naglalakbay sa mapusok at mabagsik na signo ng Scorpio, nagpapainit sa iyong pagnanasa para sa pagbabago, kapangyarihan, at kontrol.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw upang gamitin ang iyong Aquarian idealism at ang masiglang enerhiya ng Jupiter upang sundan ang iyong mga pangarap nang may damdaming pagnanasa at intensity. Ang Jupiter sa Sagittarius ay nag-e-encourage sa iyo na i-explore ang mga bagong posibilidad, makawala sa konbensyunal na pag-iisip, at magkaruon ng positibong epekto sa mundo. Sa parehong oras, ang Mars sa Scorpio ay nagpapainit sa iyong pagnanasa para sa pagbabago, kapangyarihan, at kontrol. Gamitin ang malakas na kombinasyong ito upang harapin ang iyong mga takot, hamunin ang kasalukuyan, at sundan ang iyong mga layunin nang may hindi naglulubag na determinasyon.

Pisces (Pebrero 19 – Marso 20)

Mga Impluwensiyang Celestial:

Ang Buwan, ang iyong planeta na namumuno, ay naglalakbay sa iyong sariling signo, nagpapalakas sa iyong empathy, sensitibidad, at pagnanasa na makipag-ugnay sa iba sa mas malalim na antas.

Ang Jupiter, ang planeta ng pagsasanib at kapalaran, ay nananatili sa masiglang signo ng Sagittarius, nagtutulak sa iyo na palawakin ang iyong pang-unawa, yakapin ang mga bagong karanasan, at paramihin ang iyong kaalaman.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw upang yakapin ang iyong Piscean empathy at sensitibidad habang pinalalawak ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng masiglang enerhiya ng Jupiter. Ang Buwan sa iyong sariling signo ay nagpapalakas sa iyong emotional depth, pagnanasa para sa koneksyon, at kakayahang makipag-ugnay sa iba sa antas ng kaluluwa. Sa parehong oras, ang Jupiter sa Sagittarius ay nagtutulak sa iyo na eksplorahin ang mga bagong perspektiba, hanapin ang kaalaman na nagbibigay ng init sa iyong kuryusidad, at palawakin ang iyong pag-unawa sa mundo sa paligid mo. Gamitin ang kombinasyon ng empathy at kuryusidad na ito upang makipag-ugnay sa iba, matuto mula sa kanilang mga karanasan, at palawakin ang iyong sariling pag-unawa sa mundo.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

Join us today!

Get access to exclusive content

Are you ready to take your experience to the next level? Unlock a world of exclusive benefits by joining our premium content community. As a member, you'll gain access to a wealth of valuable resources, tailored specifically for you.