27.8 C
Manila
Wednesday, July 24, 2024

PhilippineOne Scientific Horoscope Nobyembre 30, 2023

Aries (Marso 21-Abril 19)

Impluwensiyang Celestial:

• Ang Mars, ang iyong ruling planet, patuloy sa mainit na biyahe nito sa mapangahas na signo ng Sagittarius, pinalalakas ang iyong passion, enthusiasm, at adventurous spirit.

• Ang Buwan ay tumatawid sa mapag-imbentong at independenteng signo ng Aquarius, sumusunog sa iyong pagnanasa para sa kalayaan, orihinalidad, at social engagement.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw upang ilabas ang iyong mainit na enerhiya ng Aries sa pagsusumikap sa iyong mga passion at pagsusuri ng bagong mga posibilidad, Aries. Ang Mars sa Sagittarius ay nagpapalakas sa iyong determinasyon, habang ang Buwan sa Aquarius ay hinihikayat kang maghanap ng mga kakaibang karanasan, makipag-ugnay sa mga katulad mong tao, at lumaya mula sa klasikal na pananaw. Yakapin ang iyong hindi kapani-paniwala na bahagi at huwag matakot na magpakita ng sarili mula sa karamihan.

Taurus (Abril 20-Mayo 20)

Impluwensiyang Celestial:

• Ang Venus, ang iyong ruling planet, patuloy sa harmonious na biyahe nito sa expressive at creative na signo ng Leo, na binibigyang diin ang kahalagahan ng self-expression, personal fulfillment, at pursuit of pleasure.

• Ang Mercury, ang planetang tagapag-ugma, patuloy sa kanyang transformative na biyahe sa intense at introspective na signo ng Scorpio, na nagpapalalim sa iyong intuwisyon, investigative skills, at kakayahan na alamin ang mga nakatagong katotohanan.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw upang tahakin ang iyong inner world at alamin ang mga nakatagong emosyon, Taurus. Si Mercury sa Scorpio ay nagbibigay sa iyo ng inspirasyon na eksplorahin ang iyong mga lalim, alamin ang mga nakatagong katotohanan, at harapin ang iyong mga takot. Sa parehong oras, si Venus sa Leo ay nagpapahayag sa iyo na ilabas ang iyong mga emosyon ng tapat, humanap ng mga karanasang nagdudulot sa iyo ng kasiyahan, at yakapin ang iyong likas na pagiging malikhain. Hanapin ang balanse sa pagitan ng pagninilay-nilay at pagsasabuhay ng sarili, at makakatuklas ka ng mas malalim na pang-unawa sa iyong sarili at sa iyong mga hangarin.

Gemini (Mayo 21-Hunyo 20)

Impluwensiyang Celestial:

• Ang Mercury, ang iyong ruling planet, patuloy sa kanyang transformative na biyahe sa intense at introspective na signo ng Scorpio, na nagpapalalim sa iyong investigative skills, attention to detail, at kakayahan na alamin ang mga nakatagong katotohanan.

• Ang Jupiter, ang planetang nag-e-expand at ng kapalaran, ay nananatili sa mapangahas na signo ng Sagittarius, na nagtutulak sa iyo na palawakin ang iyong pananaw, yakapin ang mga bagong karanasan, at palawakin ang iyong batayan ng kaalaman.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw upang pagsamahin ang iyong curiosity sa Gemini sa investigative skills ng Scorpio upang alamin ang bagong impormasyon, malutas ang mga misteryo, at makuha ng mas malalim na pang-unawa sa mundo sa paligid mo. Ang Mercury sa Scorpio ay nagpapalakas sa iyong kakayahang magtipon ng impormasyon, analisahin ang mga kumplikadong sitwasyon, at alamin ang mga nakatagong katotohanan. Ang Jupiter sa Sagittarius ay nagbibigay inspirasyon sa iyo na tuklasin ang mga bagong perspektiba, palawakin ang iyong pananaw, at paramihin ang iyong batayan ng kaalaman. Yakapin ang iyong intellectual curiosity at huwag matakot na hamunin ang kasalukuyang kalagayan.

Cancer (Hunyo 21-Hulyo 22)

Impluwensiyang Celestial:

• Ang Buwan, ang iyong ruling planet, ay tumatawid sa mapagkalingang at makataong signo ng Aquarius, na binibigyang diin ang kahalagahan ng empathy, social responsibility, at emotional connection.

• Ang Jupiter, ang planetang nag-e-expand at ng kapalaran, ay nananatili sa mapangahas na signo ng Sagittarius, na nagtutulak sa iyo na lumabas sa iyong comfort zone, eksplorahin ang mga bagong posibilidad, at yakapin ang personal na paglago.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw upang pagsamahin ang iyong Cancerian nurturing spirit sa Aquarian humanitarianism upang magkaruon ng positibong epekto sa mundo. Ang Buwan sa Aquarius ay nagtutulak sa iyo na makipag-ugnay sa iba sa emosyonal na antas, makaramdam ng empatiya sa kanilang mga laban, at magtrabaho para sa paglikha ng mas makatarungan at makatarungan lipunan. Ang Jupiter sa Sagittarius ay nagtutulak sa iyo na palawakin ang iyong pananaw, eksplorahin ang mga bagong perspektiba, at yakapin ang mga pagkakataon para sa personal na paglago. Hanapin ang isang balanse sa pagitan ng pagmamahal sa iyong mga mahal sa buhay at ng paggawa ng positibong epekto sa mundo, at makakatuklas ka ng mas malalim na kasiyahan.

Leo (Hulyo 23-Agosto 22)

Impluwensiyang Celestial:

• Ang Venus, ang planeta ng pag-ibig, kagandahan, at harmoniya, ay patuloy sa harmonious na biyahe nito sa expressive at creative na signo ng Leo, na binibigyang diin ang kahalagahan ng self-expression, personal fulfillment, at pursuit of pleasure.

• Ang Mercury, ang planeta ng komunikasyon, ay patuloy sa kanyang transformative na biyahe sa intense at introspective na signo ng Scorpio, na nagpapalalim sa iyong intuwisyon, investigative skills, at kakayahan na alamin ang mga nakatagong katotohanan.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw upang yakapin ang iyong kakaibang pagkakakilanlan at ipahayag ang iyong kahusayan ng may kumpiyansa, Leo. Si Venus sa Leo ay nagbibigay inspirasyon sa iyo na parangalan ang iyong liwanag, ipamahagi ang iyong natatanging talento, at isulong ang mga passion na nagdadala sa iyo ng kasiyahan at kasiyahan. Si Mercury sa Scorpio ay nagbibigay inspirasyon sa iyo na maglahad sa iyong mga lalim, alamin ang mga nakatagong katotohanan, at harapin ang iyong mga takot. Gamitin ang iyong mga pananaw upang mapabuti ang iyong pang-unawa sa sarili at ipahayag ang iyong tunay na sarili ng may mas malalim at mas tunay na pagganap.

Virgo (Agosto 23-Setyembre 22)

Impluwensiyang Celestial:

• Ang Mercury, ang iyong ruling planet, ay patuloy sa kanyang transformative na biyahe sa intense at introspective na signo ng Scorpio, na nagpapalalim sa iyong attention to detail, investigative skills, at kakayahan na alamin ang mga nakatagong katotohanan.

• Ang Jupiter, ang planetang nag-e-expand at ng kapalaran, ay nananatili sa mapangahas na signo ng Sagittarius, na nagtutulak sa iyo na palawakin ang iyong pananaw, yakapin ang mga bagong pagkakataon, at paramihin ang iyong batayan ng kaalaman.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw upang pagsamahin ang iyong praktikal na pag-iisip ng Virgo sa investigative skills ng Scorpio upang alamin ang mga bagong impormasyon, malutas ang mga misteryo, at magkaruon ng mas malalim na pang-unawa sa mundo sa paligid mo. Ang Mercury sa Scorpio ay nagpapalakas sa iyong kakayahang magtipon ng impormasyon, analisahin ang mga kumplikadong sitwasyon, at alamin ang mga nakatagong katotohanan. Ang Jupiter sa Sagittarius ay nagbibigay inspirasyon sa iyo na tuklasin ang mga bagong perspektiba, palawakin ang iyong pananaw, at paramihin ang iyong batayan ng kaalaman. Yakapin ang iyong intellectual curiosity at huwag matakot na hamunin ang kasalukuyang kalagayan.

Libra (Setyembre 23-Oktubre 22)

Impluwensiyang Celestial:

• Ang Venus, ang planeta ng pag-ibig, kagandahan, at harmoniya, ay patuloy sa harmonious na biyahe nito sa expressive at creative na signo ng Leo, na binibigyang diin ang kahalagahan ng self-expression, personal fulfillment, at pursuit of pleasure.

• Ang Mercury, ang planeta ng komunikasyon, ay patuloy sa kanyang transformative na biyahe sa intense at introspective na signo ng Scorpio, na nagpapalalim sa iyong intuwisyon, investigative skills, at kakayahan na alamin ang mga nakatagong katotohanan.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw upang i-balanse ang iyong diplomatic na pag-iisip ng Libra sa transformative power ng Scorpio. Si Venus sa Leo ay nagbibigay inspirasyon sa iyo na hanapin ang harmoniya, balanse, at partnership, habang si Mercury sa Scorpio ay nagpapahayag sa iyo na maglahad sa iyong mga lalim, alamin ang mga nakatagong katotohanan, at harapin ang iyong mga takot. Gamitin ang iyong mga pananaw upang palakasin ang iyong mga relasyon at ipahayag ang iyong mga pangangailangan ng may katapatan at tunay na pagiging totoo.

Scorpio (Oktubre 23-Nobyembre 21)

Impluwensiyang Celestial:

• Ang Mercury, ang iyong ruling planet, ay patuloy sa kanyang transformative na biyahe sa iyong sariling signo, na nagpapalalim sa iyong intuwisyon, investigative skills, at kakayahan na alamin ang mga nakatagong katotohanan.

• Ang Jupiter, ang planetang nag-e-expand at ng kapalaran, ay nananatili sa mapangahas na signo ng Sagittarius, na nagtutulak sa iyo na lumabas sa iyong comfort zone, eksplorahin ang mga bagong posibilidad, at yakapin ang personal na paglago.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw upang maglubog ng malalim sa iyong subconscious at alamin ang mga nakatagong katotohanan, Scorpio. Si Mercury sa iyong sariling signo ay nagpapalakas sa iyong kakayahang maunawaan ang iyong mga emosyon, analisahin ang mga kumplikadong sitwasyon, at alamin ang mga motibasyon ng iba. Ang Jupiter sa Sagittarius ay nagtutulak sa iyo na palawakin ang iyong pananaw, eksplorahin ang mga bagong perspektiba, at yakapin ang mga pagkakataon para sa personal na paglago. Gamitin ang iyong mga pananaw upang baguhin ang iyong sarili at lumikha ng buhay na naaayon sa iyong pinakamalalim na hangarin.

Sagittarius (Nobyembre 22–Disyembre 21)

Impluwensiyang Celestial:

• Ang Mars, ang iyong ruling planet, ay patuloy sa kanyang maapoy na biyahe sa iyong sariling signo, na pinalalakas ang iyong passion, enthusiasm, at adventurous spirit.

• Ang Jupiter, ang planetang nag-e-expand at ng kapalaran, ay nananatili sa iyong sariling signo, na nagtutulak sa iyo na sundan ang iyong mga pangarap, tuklasin ang mga bagong horizons, at yakapin ang personal na paglago.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw upang ilabas ang iyong Sagittarian optimism at enthusiasm sa pagsusuri sa iyong mga passion at pagsusulong ng iyong mga horizons. Ang Mars sa Sagittarius ay nagbibigay sigla sa iyong determinasyon, habang ang Jupiter sa iyong sariling signo ay pinalalakas ang iyong pang-unawa sa posibilidad at itinutulak ka na magkaruon ng mga pagkakataon at lumabas sa iyong comfort zone. Yakapin ang iyong adventurous spirit at huwag matakot na sundan ang iyong mga pangarap na may matibay na paniniwala sa sarili.

Capricorn (Disyembre 22–Enero 19)

Impluwensiyang Celestial:

• Ang Saturn, ang iyong ruling planet, ay nananatili sa kanyang tahanan na signo ng Pisces, na binibigyang diin ang kahalagahan ng self-reflection, empathy, at emotional healing.

• Ang Jupiter, ang planetang nag-e-expand at ng kapalaran, ay nananatili sa mapangahas na signo ng Sagittarius, na nagtutulak sa iyo na palawakin ang iyong pananaw, yakapin ang mga bagong pagkakataon, at paramihin ang iyong batayan ng kaalaman.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw upang i-balanse ang iyong praktikal na pag-iisip ng Capricorn sa intuwisyon ng Pisces. Si Saturn sa Pisces ay nagtutulak sa iyo na lubusang tuklasin ang iyong mga lalim, harapin ang iyong mga takot, at yakapin ang emotional healing. Sa parehong oras, si Jupiter sa Sagittarius ay nagtutulak sa iyo na palawakin ang iyong pananaw, eksplorahin ang mga bagong perspektiba, at yakapin ang mga pagkakataon para sa personal na paglago. Hanapin ang balanse sa pagitan ng introspection at expansion, at makakakatuklas ka ng mas malalim na pang-unawa sa iyong sarili at sa iyong lugar sa mundo.

Aquarius (Enero 20–Pebrero 18)

Impluwensiyang Celestial:

• Ang Saturn, ang planetang ng disiplina at responsibilidad, ay nananatili sa mapagkawanggawa na signo ng Pisces, na binibigyang diin ang kahalagahan ng empathy, emotional healing, at social responsibility.

• Ang Jupiter, ang planetang nag-e-expand at ng kapalaran, ay nananatili sa mapangahas na signo ng Sagittarius, na nagtutulak sa iyo na palawakin ang iyong pananaw, yakapin ang mga bagong pagkakataon, at paramihin ang iyong batayan ng kaalaman.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw upang pagsamahin ang iyong humanitarianism ng Aquarius sa empathy ng Pisces upang makabuo ng positibong epekto sa mundo. Si Saturn sa Pisces ay nagtutulak sa iyo na magkaruon ng koneksyon sa iba sa isang emosyonal na antas, maunawaan ang kanilang mga pakikibaka, at magtrabaho para sa paglikha ng isang mas makatarungan at pantay na lipunan. Si Jupiter sa Sagittarius ay nagtutulak sa iyo na palawakin ang iyong pananaw, eksplorahin ang mga bagong perspektiba, at yakapin ang mga pagkakataon para sa personal na paglago. Hanapin ang balanse sa pagitan ng pag-aalaga sa iyong mga mahal sa buhay at pagkakaroon ng positibong epekto sa mundo, at makakatuklas ka ng mas malalim na pakiramdam ng kasiyahan.

Pisces (Pebrero 19–Marso 20)

Impluwensiyang Celestial:

• Ang Saturn, ang iyong ruling planet, ay patuloy sa kanyang introspective na biyahe sa iyong sariling signo, na binibigyang diin ang kahalagahan ng self-reflection, empathy, at emotional healing.

• Ang Jupiter, ang planetang nag-e-expand at ng kapalaran, ay nananatili sa mapangahas na signo ng Sagittarius, na nagtutulak sa iyo na lumabas sa iyong comfort zone, eksplorahin ang mga bagong posibilidad, at yakapin ang personal na paglago.

Pagsusuri: Ngayon ay isang araw upang maglubog nang malalim sa iyong subconscious at alamin ang mga nakatagong katotohanan, Pisces. Si Saturn sa iyong sariling signo ay nagtutulak sa iyo na harapin ang iyong mga takot, maunawaan ang iyong mga emosyon, at yakapin ang emotional healing. Sa parehong oras, si Jupiter sa Sagittarius ay nagtutulak sa iyo na palawakin ang iyong pananaw, eksplorahin ang mga bagong perspektiba, at yakapin ang mga pagkakataon para sa personal na paglago. Gamitin ang iyong mga pananaw upang baguhin ang iyong sarili at lumikha ng buhay na naaayon sa iyong pinakamalalim na hangarin.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

Join us today!

Get access to exclusive content

Are you ready to take your experience to the next level? Unlock a world of exclusive benefits by joining our premium content community. As a member, you'll gain access to a wealth of valuable resources, tailored specifically for you.