28.2 C
Manila
Wednesday, June 19, 2024

PhilippineOne Scientific Horoscope Nobyembre 27, 2023

Aries (Marso 21-Abril 19)

Mga Epekto ng Kalangitan:

• Ang Mars, ang iyong planeta ng pamumuno, patuloy sa paglalakbay nito sa mainit na signo ng Leo, nagpapalakas sa iyong kumpiyansa at kahusayan.

• Ang Buwan ay lumilipat sa dinamikong signo ng Sagittarius, nagpapalakas sa iyong masigasig na espiritu at kasiglahan.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw na yakapin ang iyong mainit na kahulugan ng Aries at sundan ang iyong mga passion nang may matibay na determinasyon. Ang Mars sa Leo ay nagpapalakas sa iyong pagmamaneho at ambisyon, habang ang Buwan sa Sagittarius ay nagtutulak sa iyo na hanapin ang mga bagong karanasan at palawakin ang iyong mga kaalaman. Ilagay ang iyong enerhiya sa mga gawain na nagbibigay sayo ng inspirasyon, maging ito man ay pagsusuri sa bagong teritoryo, pagsusumikap sa mga likas na kakayahan, o pagsasagawa ng mga nakakapukaw na usapan. Huwag matakot na kumuha ng mga risk at lumabas sa iyong comfort zone, dahil ang mga bituin ay nakakalinya para sa personal na pag-unlad at kasiyahan.

Taurus (Abril 20-Mayo 20)

Mga Epekto ng Kalangitan:

• Ang Venus, ang iyong planeta ng pamumuno, ay nananatili sa mapag-alagang signo ng Cancer, binibigyang-diin ang kahalagahan ng emosyonal na seguridad at katatagan.

• Ang Mercury, ang planeta ng komunikasyon, patuloy sa paglalakbay nito sa praktikal na signo ng Virgo, nagpapahusay sa iyong atensyon sa mga detalye at mga kasanayan sa analisis.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw na bigyan-pansin ang iyong emosyonal na kalagayan at alagaan ang iyong sarili, Taurus. Si Venus sa Cancer ay nag-aanyaya sa iyo na alagaan ang iyong inner world at humanap ng mga gawain na nagdadala sa iyo ng kasiyahan at kaginhawaan. Pagbigyan ang sarili sa mga pahinga tulad ng meditation, pagtatambay sa kalikasan, o pag-uugnay sa mga mahal sa buhay. Ang Mercury sa Virgo ay nagbibigay ng kanyang kasanayan sa analisis upang matulungan kang organisahin ang iyong mga kaisipan, pamahalaan ang iyong mga pinansyal, at harapin ang anumang mga nakabinbin na gawain.

Gemini (Mayo 21-Hunyo 20)

Mga Epekto ng Kalangitan:

• Ang Mercury, ang iyong planeta ng pamumuno, ay nananatili sa praktikal na signo ng Virgo, nagpapahusay sa iyong kasanayan sa komunikasyon at analisis.

• Ang Jupiter, ang planeta ng paglawak at suwerte, ay patuloy sa paglalakbay nito sa masigasig na signo ng Aries, hinihikayat ka na yakapin ang mga bagong posibilidad at palawakin ang iyong mga horizons.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw na gamitin ang iyong katalinuhan at intelehensiyang pisikal na Gemini upang eksplorahin ang mga bagong ideya at palawakin ang iyong batayan ng kaalaman. Ang Mercury sa Virgo ay nagpapahusay sa iyong kakayahan na mangolekta ng impormasyon, proseso ng mga ideya, at makipag-ugma nang epektibo. Makilahok sa mga nakakapukaw na usapan, humanap ng mga intelehensiyang layunin, at silayan ang mga bagong perspektiba. Ang Jupiter sa Aries ay nag-eencourage sa iyo na lumabas sa iyong comfort zone at palawakin ang iyong mga horizons, yakapin ang mga oportunidad na lumitaw habang naglalakbay ka sa mga hindi pa nasusubok na teritoryo.

Cancer (Hunyo 21-Hulyo 22)

Mga Epekto ng Kalangitan:

• Ang Buwan, ang iyong planeta ng pamumuno, ay lumilipat sa dinamikong signo ng Sagittarius, nagpapalakas sa iyong emosyonal na kasiglaan at pagnanasa sa koneksyon.

• Ang Venus, ang planeta ng pag-ibig at harmoniya, ay nananatili sa mapag-alagang signo ng Cancer, binibigyang-diin ang kahalagahan ng emosyonal na seguridad at katatagan.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw na yakapin ang iyong emosyonal na lalim at makipag-ugma sa mga taong may kahulugan sa iyo, Cancer. Ang Buwan sa Sagittarius ay nag-eencourage sa iyo na ihayag ang iyong mga damdamin ng bukas at totoo, habang si Venus sa Cancer ay nagbibigay sa iyo ng init at damdamin ng pagkakakilanlan. Alagaan ang iyong mga relasyon sa mga mahal sa buhay, makilahok sa mga taimtim na usapan, at humanap ng mga gawain na nagbibigay ng emosyonal na kasiyahan. Tandaan, ang tunay na koneksyon at emosyonal na seguridad ay mahalaga para sa iyong kaligayahan.

Leo (Hulyo 23-Agosto 22)

Mga Epekto ng Kalangitan:

• Ang Araw, ang iyong planeta ng pamumuno, ay patuloy sa paglalakbay nito sa iyong sariling signo ng Leo, nagpapalakas sa iyong kumpiyansa, kahusayan sa kreatibo, at liderato.

• Ang Mars, ang planeta ng aksyon at kahusayan, ay nananatili sa mainit na signo ng Leo, nagpapalakas sa iyong pagmamaneho at determinasyon.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw na magningning ka at ipakita ang iyong pagiging indibidwal, Leo. Ang Araw sa Leo ay nagpapalakas sa iyong kumpiyansa at kahusayang sa pagsasalita, habang ang Mars sa Leo ay nagpapalakas sa iyong pagmamaneho at determinasyon. Yakapin ang spotlight, sundan ang iyong mga passion nang may di-mabilang na kasiglaan, at inspirasyunin ang iba sa iyong tunay na sarili. Ilagay ang iyong enerhiya sa mga gawain na nagbibigay daan sa iyo na ipakita ang iyong natatanging mga talento at magbigay ng positibong epekto sa mundo.

Virgo (Agosto 23-Setyembre 22)

Mga Epekto ng Kalangitan:

• Ang Mercury, ang iyong planeta ng pamumuno, ay patuloy sa paglalakbay nito sa iyong sariling signo ng Virgo, nagpapahusay sa iyong mga kasanayan sa analisis, atensyon sa mga detalye, at kakayahang komunikasyon.

• Ang Jupiter, ang planeta ng paglawak at suwerte, ay nananatili sa masigasig na signo ng Aries, hinihikayat ka na palawakin ang iyong mga horizons at yakapin ang mga bagong posibilidad.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw na gamitin ang iyong praktikal na Virgoan atensyon sa detalye upang harapin ang anumang mga gawain o hamon na dumating sa iyong daraanan. Ang Mercury sa Virgo ay nagpapahusay sa iyong analitikal na isipan at nagpapahusay sa iyong kakayahang mag-organisa, magplano, at makipag-ugma nang epektibo. Si Jupiter sa Aries ay nag-eencourage sa iyo na palawakin ang iyong mga horizons at masubok ang mga bagong oportunidad, maging ito man ay pagpapatuloy sa edukasyon, pagpapalawak ng iyong kasanayan, o pagsisimula ng mga bagong pakikipagsapalaran.

Libra (Setyembre 23-Oktubre 22)

Mga Epekto ng Kalangitan:

• Ang Venus, ang iyong planeta ng pamumuno, ay nananatili sa makakaligayang signo ng Cancer, binibigyang-diin ang kahalagahan ng balanse, diplomasya, at emosyonal na seguridad.

• Ang Mercury, ang planeta ng komunikasyon, ay patuloy sa paglalakbay nito sa praktikal na signo ng Virgo, nagpapahusay sa iyong atensyon sa mga detalye at kakayahang analisis.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw na hanapin ang harmoniya at balanse sa iyong mga relasyon at pakikipag-ugma sa iba, Libra. Si Venus sa Cancer ay nag-eencourage sa iyo na malapitang harapin ang mga sitwasyon nang may empatiya, diplomasya, at hangaring maunawaan ang iba’t ibang perspektibo. Si Mercury sa Virgo ay nagbibigay ng kanyang kasanayan sa analisis upang matulungan kang makipag-ugma nang epektibo, malutas ang mga conflict nang mapayapa, at panatilihin ang ayos at organisasyon sa iyong paligid. Tandaan, ang balanse at harmoniya ay mahalaga para sa iyong kagalingan at personal na paglago.

Scorpio (Oktubre 23-Nobyembre 21)

Mga Epekto ng Kalangitan:

• Ang Pluto, ang iyong planeta ng pamumuno, ay nananatili sa mapagbago na signo ng Capricorn, hinihikayat ka na harapin ang iyong pinakamalalim na takot at magdusa ng personal na pagbabago.

• Ang Buwan, ang liwanag ng emosyon, ay lumilipat sa dinamikong signo ng Sagittarius, nagpapalakas sa iyong pagnanasa at pagnanais sa pakikipagsapalaran.

Pagsusuri:

Ngayon ay isang araw na yakapin ang mapagbago ng kapangyarihan ng Scorpio at simulan ang isang paglalakbay ng self-discovery. Si Pluto sa Capricorn ay nag-eencourage sa iyo na maglubog sa iyong subconscious, harapin ang iyong pinakamalalim na takot, at magpawala ng mga nag-iisang paniniwala. Ang Buwan sa Sagittarius ay nagpapalakas sa iyong pagnanasa at masigasig na espiritu, pinauubaya ka na masuri ang mga bagong teritoryo at palawakin ang iyong mga horizons. Ilagay ang enerhiya na ito sa mga gawain na nagsusulong ng iyong comfort zone, nagtataguyod ng personal na paglago, at nagdadala sa iyo tungo sa mas malalim na self-awareness.

Sagittarius (Nobyembre 22 – Disyembre 21)

Mga Impluwensiyang Pantalaan:

• Ang Jupiter, ang iyong planeta ng paghahari, patuloy sa paglalakbay sa iyong sariling sagisag ng Sagittarius, pinalalakas ang iyong optimismo, mapusok na espiritu, at nais para sa paglago.

• Ang Buwan ay bumabaybay sa iyong sariling sagisag ng Sagittarius, pinalalakas pa ang iyong emosyonal na kasiglaan at kasiglahan.

Pagsasalaysay:

Ngayon ay isang araw upang yakapin ang iyong likas na katangian ng Sagittarius at sundan ang iyong mga pagnanasa nang may walang hanggang kasiglahan. Ang Jupiter sa Sagittarius ay nagbibigay-lakas sa iyong optimismo, mapusok na espiritu, at pagnanasa para sa personal na paglago. Ang Buwan sa iyong sariling sagisag ay lalo pang nagpapalakas sa iyong emosyonal na kasiglaan at kasiglahan, hinihikayat kang maglakbay sa bagong horizons, maghanap ng kaalaman, at makipag-ugnayan sa iba nang mas malalim. Ilabas ang iyong enerhiya sa mga gawain na nagpapakulo sa iyong pagnanasa, nagpapalawak ng iyong pananaw sa mundo, at nag-iinspire sa iba sa iyong positibong disposisyon at matibay na espiritu.

Capricorn (Disyembre 22 – Enero 19)

Mga Impluwensiyang Pantalaan:

• Ang Saturno, ang iyong planeta ng paghahari, ay nananatili sa iyong sariling sagisag ng Capricorn, binibigyang-diin ang kahalagahan ng disiplina, responsibilidad, at masigasig na pagtatrabaho.

• Ang Pluto, ang planeta ng transformasyon, patuloy sa paglalakbay sa iyong sagisag ng Capricorn, hinihikayat kang harapin ang iyong pinakamalalim na takot at dumaan sa personal na pagbabago.

Pagsasalaysay:

Ngayon ay isang araw upang yakapin ang transformatibong kapangyarihan ng Capricorn at ilabas ang iyong enerhiya sa maayos at makabuluhang mga gawain. Ang Saturno sa iyong sariling sagisag ay hinihikayat kang harapin ang iyong mga layunin nang may disiplina, katatagan, at matibay na pakiramdam ng responsibilidad. Ang Pluto sa Capricorn ay nagsusulong sa iyo na harapin ang iyong pinakamalalim na takot, palayain ang mga limitadong paniniwala, at dumaan sa personal na pagbabago. Ilabas ang enerhiyang ito sa mga gawain na nagtataguyod ng personal na paglago, nagpapatibay ng iyong pundasyon, at iniwan ang isang pangmatagalan at makabuluhang epekto sa mundo.

Aquarius (Enero 20 – Pebrero 18)

Mga Impluwensiyang Pantalaan:

• Ang Uranus, ang iyong planeta ng paghahari, ay nananatili sa mapanlikhaing sagisag ng Taurus, hinihikayat kang yakapin ang di-karaniwang mga ideya at habulin ang personal na kalayaan.

• Ang Jupiter, ang planeta ng paglago at kapalaran, patuloy sa paglalakbay sa mapangahas na sagisag ng Aries, iniimbita ka na lumabas sa iyong kaginhawahan at subukan ang mga bagong posibilidad.

Pagsasalaysay:

Ngayon ay isang araw upang yakapin ang iyong Aquarian na kasarinlan at hamunin ang umiiral na kalagayan. Ang Uranus sa Taurus ay nagbibigay sa iyo ng inspirasyon na mag-isip nang malayo sa kahon, lumaya mula sa karaniwang norma, at habulin ang mga makabagong ideya. Ang Jupiter sa Aries ay iniimbita ka na lumabas sa iyong kaginhawahan, palawakin ang iyong horizons, at yakapin ang hindi inaasahang mga pangyayari. Ilabas ang enerhiya na ito sa mga gawain na nagpapakulo sa iyong kreatibidad, nag-uudyok ng iyong mga pananaw, at nagdadala sa iyo tungo sa personal at kolektibong kalayaan.

Pisces (Pebrero 19 – Marso 20)

Mga Impluwensiyang Pantalaan:

• Ang Neptuno, ang iyong planeta ng paghahari, ay nananatili sa mistikong sagisag ng Pisces, nagpapalakas sa iyong intuwisyon, empatiya, at koneksyon sa espiritwal na paligid.

• Ang Jupiter, ang planeta ng paglago at kapalaran, patuloy sa paglalakbay sa mapangahas na sagisag ng Aries, iniimbita ka na lumabas sa iyong kaginhawahan at subukan ang mga bagong posibilidad.

Pagsasalaysay:

Ngayon ay isang araw upang yakapin ang iyong Piscean na intuwisyon at makipag-ugnay sa mga mistikong aspeto ng buhay. Ang Neptuno sa Pisces ay nagpapalakas sa iyong sensitibidad, empatiya, at kakayahan na kumonekta sa espiritwal na mundo. Ang Jupiter sa Aries ay iniimbita ka na lumabas sa iyong kaginhawahan, palawakin ang iyong horizons, at subukan ang mga bagong landas ng personal na paglago at kasiyahan. Ilabas ang enerhiya na ito sa mga gawain na nagtataguyod ng pagkakaroon ng habag, nagkokonekta sa iyo sa iba nang mas malalim, at nagdadala sa iyo tungo sa mas malalim na pang-unawa ng mundo sa paligid mo.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

Join us today!

Get access to exclusive content

Are you ready to take your experience to the next level? Unlock a world of exclusive benefits by joining our premium content community. As a member, you'll gain access to a wealth of valuable resources, tailored specifically for you.