Thursday, September 24, 2020

Religion

ANG HALAGA NG PAGPAPATAWAD

May isang tao ba nagkasala sa atin? Ilang beses na siyang nakagawa ng kasalanan sa iyo? Ilang beses mo rin ba siyang dapat patawarin?

Panalangin ng Pagtubos

Panginoong Hesus,  Sa sobrang tagal kitang inalis sa aking buhay. Alam kong makasalanan ako at hindi ko maililigtas ang aking sarili.

ANG KATOTOHANAN TUNGKOL SA MGA ANTING-ANTING O AGIMAT

Minsan, nakakapanood tayo ng mga bida sa mga pelikula na mayroong anting-anting. Halimbawa na lamang ni dating senador Ramon Revilla Sr. na kilala bilang action star ng...

ANG BATAS NG BIBLIA TUNGKOL SA PAGHIHIGANTI

Marahil tinatanong ng karamihan sa atin, tama lang bang maghiganti? Nararapat kayang gantihan din natin ng di mabuti ang isang taong nakagawa sa atin ng malaking kasalanan?

ANG KATAWANG TAGLAY SA MULING PAGKABUHAY O KATAWANG PANLANGIT!

May ilan nagtatanong kung ano nga ba ang taglay na katawan ng Panginoong Jesucristo noong Siya’y umakyat na sa langit? (Gawa 1: 6-10) Nag-iba na ba ang...

GAGANDA BA ANG MGA PANGIT BALANG ARAW?

Marahil nagtatanong ang ilan sa atin, itong mukha ba natin o hitsura ngayon na regalo ng Panginoong Diyos e babaguhin pagdating ng araw? Iyong mga di naman...

ANG PARAISO SA HINAHARAP

Binabanggit sa tala ng Catholicism ang ganito: “Espesipikong binabanggit ng pananampalatayang katoliko ang Apat na Huling Bagay: Kamatayan, Paghuhukom, Impiyerno, at Langit”: (in-edit ni George Brantil).

ANO ANG MANGYAYARI SA KATAPUSAN NG MUNDO O ARAW NG PAGHUHUKOM?

Sa ayaw natin at hindi, ang katapusan ng mundo ay magaganap at itinakda. Naniniwala noon ang mga naunang Cristiano na ito ay matutupad dahil ito rin ang...

ANO ANG PANGMALAS NG BIBLIA TUNGKOL SA PAGIGING CO-GUARANTOR SA UTANG NG IBA?

Utang, isang pananagutan na tila o masasabing kayhirap gampanan, maliit man o malaki ang pagkakautang ng isa. Kapag ang isang tao ay may utang, masasabing dito malalaman...

ANG ALITUNTUNIN NG BIBLIA TUNGKOL SA MGA MANGGAGAWA’T NAGPAPATRABAHO

Sa lipunang ating ginagalawan, mahalaga na ang isang tao na may kakayahang magtrabaho ay mayroong ikinabubuhay. Sa gayun ay may magamit siyang panggastos sa pang-araw-araw na pamumuhay...
error: Content is protected !!