Sunday, March 18, 2018

Religion

Paghahanap kay Mr. Right sa Tulong ng Diyos

Paghahanap kay Mr Right sa Tulong ng Diyos

Minsan ka na bang nangarap na maglakad sa simbahan na nakasuot ng puti, habang hinahatid ka ng tatay mo patungo sa altar? Tapos, naririnig mo ang tunog ng piano...
2 Magandang Bagay na Maaaring Mong Gawin Para sa Women's Ministry

2 Magandang Bagay na Maaaring Mong Gawin Para sa Women’s Ministry

Women's Ministry :  Ang layag ni Satanas ay ang magnakaw, pumatay, at sirain. Ang kanyang pangitain, ang kanyang misyon, ang kanyang pag-iral sa mundong ito, nakawin ang iyong kagalakan,...
Ang Pagmamahal ng Diyos sa Mga Kababaihan

Ang Pagmamahal ng Diyos sa Mga Kababaihan

Nabasa ko at sinasaliksik ang impormasyon sa mga kababaihan sa Biblia, ang kanilang mga tungkulin, at kung paano sila tiningnan sa panahon ng pagsusulat ng Bibliya. Sa Bibliya, ang mga...
15 Dahilan Kung Bakit Hindi mo Kontrolado ang Tadhana Mo

15 Dahilan Kung Bakit Hindi mo Kontrolado ang Tadhana Mo

Napansin ko kamakailan ang pagtaas ng problema sa buhay ko. Hindi ko kayang pakitunguhan ang mga taong mabagal mag-isip at gumalaw sa trabaho. Kung hindi sila mag-email sa akin...
Paano Magpatawad Kahit Masakit?

Paano Magpatawad Kahit Masakit?

Para sayo, ano ang forgiveness? Madali lang ba magpatawad o ito ay napakahirap? Ang kapatawaran o forgiveness ay isang bagay na ginagawa natin sa kabila ng pait na nadulot sa atin...

Kagandahang Asal #1: Huwag mong susumbatan ang taong tinulungan mo

Ang ‘di raw marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan?   Pero, hindi ba, kapag lingon nang lingon ay may posibilidad na mabangga at mabasagasan ng mukha. Aray ko...