Saturday, March 23, 2019

Religion

Si Hesus at ang Social Media

Na-imagine nyo na ba kung si Hesukristo ay kasama natin ngayon at nabubuhay ng tulad sa kung paano mamuhay ang isang tao? Sa tingin nyo, paano niya gagamitin ang...

Diary of the Good Shepherd: Tayo ay mga pastol

SINISIMULAN natin ngayong araw ang serye ng mga pagninilay ukol sa pakikinig at pagtulad kay HesuKristo, ang ating Mabuting Pastol kaugnay sa paghubog at pagtataguyod sa kapakanan ng mga kabataan...

Ang Paghahanda sa Pagdating ng Diyos

Marami ang nagsasabi na malapit na ang pagdating ng  araw ng paghuhukom. Walang nakakaalam ng eksaktong araw at oras subalit ang mga senyales ay isa-isa nang naglalabasan at nagaganap.Kaya dapat...

Diary of a Good Shepherd : Respeto sa karapatan ng mga bata

NAKAKABAHALA ang balita tungkol sa yumaong 13-anyos na bata na nabaril na, tinangka pa umanong nakawan ng kidney ng mga doktor ng Tondo Medical Center. Umiiyak na pahayag ng mga magulang ni...
video

Penitensya sa Pilipinas 2018

Ang Penitensya sa Pilipinas ay bahagi ng pag-alala sa mga pagsasakripisyo ni Hesukristo para sa kaligtasan ng mga tao. Ang iba ay namimilosopo at tinatanong kung taon-taon daw ba...
Paghahanap kay Mr. Right sa Tulong ng Diyos

Paghahanap kay Mr Right sa Tulong ng Diyos

Minsan ka na bang nangarap na maglakad sa simbahan na nakasuot ng puti, habang hinahatid ka ng tatay mo patungo sa altar? Tapos, naririnig mo ang tunog ng piano...
2 Magandang Bagay na Maaaring Mong Gawin Para sa Women's Ministry

2 Magandang Bagay na Maaaring Mong Gawin Para sa Women’s Ministry

Women's Ministry :  Ang layag ni Satanas ay ang magnakaw, pumatay, at sirain. Ang kanyang pangitain, ang kanyang misyon, ang kanyang pag-iral sa mundong ito, nakawin ang iyong kagalakan,...
Ang Pagmamahal ng Diyos sa Mga Kababaihan

Ang Pagmamahal ng Diyos sa Mga Kababaihan

Nabasa ko at sinasaliksik ang impormasyon sa mga kababaihan sa Biblia, ang kanilang mga tungkulin, at kung paano sila tiningnan sa panahon ng pagsusulat ng Bibliya. Sa Bibliya, ang mga...
15 Dahilan Kung Bakit Hindi mo Kontrolado ang Tadhana Mo

15 Dahilan Kung Bakit Hindi mo Kontrolado ang Tadhana Mo

Napansin ko kamakailan ang pagtaas ng problema sa buhay ko. Hindi ko kayang pakitunguhan ang mga taong mabagal mag-isip at gumalaw sa trabaho. Kung hindi sila mag-email sa akin...
Paano Magpatawad Kahit Masakit?

Paano Magpatawad Kahit Masakit?

Para sayo, ano ang forgiveness? Madali lang ba magpatawad o ito ay napakahirap? Ang kapatawaran o forgiveness ay isang bagay na ginagawa natin sa kabila ng pait na nadulot sa atin...