Friday, July 19, 2019

Religion

GAANO TAYO KAMAHAL NG DIYOS? (PART 1)

Kung ako ang sasagot sa tanong ay  hindi ko kayang bigyan ng sapat na sukat ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Dahil, minamahal Niya tayo ng walang kondisyon at...

BAKIT KAILANGANG MAGSIMBA MINSAN SA ISANG LINGGO?

 And let us consider one another to provoke unto love and to good works: Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is; but exhorting...

HUWEBES SANTO

May mahalagang papel sa kasaysayan ng mga kristiyano ang huwebes santo. Sa araw na ito naganap ang mga nakatakda. Ang huling hapunan ay isa sa mahahalagang pangyayaring patuloy nating...

Ang Labing-apat na Istasyon ng Krus

Sa pagsapit ng mahal na araw, dito natin ginugunita ang mga pagsasakripisyo ni Hesukristo para sa ating mga kasalanan. At sa tuwing sasapit ang selebrasyong ito ay isa-isa nating...

Si Hesus at ang Social Media

Na-imagine nyo na ba kung si Hesukristo ay kasama natin ngayon at nabubuhay ng tulad sa kung paano mamuhay ang isang tao? Sa tingin nyo, paano niya gagamitin ang...

Diary of the Good Shepherd: Tayo ay mga pastol

SINISIMULAN natin ngayong araw ang serye ng mga pagninilay ukol sa pakikinig at pagtulad kay HesuKristo, ang ating Mabuting Pastol kaugnay sa paghubog at pagtataguyod sa kapakanan ng mga kabataan...

Ang Paghahanda sa Pagdating ng Diyos

Marami ang nagsasabi na malapit na ang pagdating ng  araw ng paghuhukom. Walang nakakaalam ng eksaktong araw at oras subalit ang mga senyales ay isa-isa nang naglalabasan at nagaganap.Kaya dapat...

Diary of a Good Shepherd : Respeto sa karapatan ng mga bata

NAKAKABAHALA ang balita tungkol sa yumaong 13-anyos na bata na nabaril na, tinangka pa umanong nakawan ng kidney ng mga doktor ng Tondo Medical Center. Umiiyak na pahayag ng mga magulang ni...
video

Penitensya sa Pilipinas 2018

Ang Penitensya sa Pilipinas ay bahagi ng pag-alala sa mga pagsasakripisyo ni Hesukristo para sa kaligtasan ng mga tao. Ang iba ay namimilosopo at tinatanong kung taon-taon daw ba...
Paghahanap kay Mr. Right sa Tulong ng Diyos

Paghahanap kay Mr Right sa Tulong ng Diyos

Minsan ka na bang nangarap na maglakad sa simbahan na nakasuot ng puti, habang hinahatid ka ng tatay mo patungo sa altar? Tapos, naririnig mo ang tunog ng piano...
error: Content is protected !!