30.8 C
Manila
Thursday, July 25, 2024

MGA BATONG HIYAS NA NAKAGAGALING NG MGA SAKIT AT KARAMDAMAN

Ang mga gemstones ay itinuturing bilang Mother Nature’s natural healers.

        Ang pagreregalo ng mga healing gemstones ay tanda ng paghahangad mo ng kagalingan para sa taong iyong pinagbigyan nito.

        Karamihan ng mga batong hiyas ay may healing properties. Narito ang ilan sa pinakamalakas at pinakamabisang healing gemstone na maaaring gamitin bilang amulets na iyong dadalhin sa araw-araw, o ilalagay sa isang sagradong lugar sa iyong silid.

1.   ROSE QUARTZ: Mayroon itong banayad na enerhiya kaya naman binansagang loving stone. Ang rose quartz ay may kakayahang maka-attract ng lahat ng klase ng pag-ibig—platonic, sexual, o spiritual. Kayang din nitong pahilumin ang anumang karamdamang epekto ng emotional heartbreaks tulad ng depression, manic attack, at anxietyAngkop na ipangregalo ang rose quartz sa taong naghahanap ng pag-ibig at inner peace.

2.   GREEN FLOURITE CYRSTAL:       Itinuturing bilang protector gemstone dahil sa kakayahan nitong itaboy ang anumang uri ng negative energy. Matutulungan ka ng batong ito na makasumpong ng spiritual tranquility sa oras ng meditation.

3.   LAPIZ LAZULI:   May kakayahan itong tanggalin ang anumang klase ng emotional blockage. Sinasabing ito ay nakaugnay sa material at celestial realms. Bibigyan ka nito ng sapat na katalinuhan upang maarok ang hiwaga ng cosmos.

4.   HERMATITE:      Ito ay isang uri ng grounding stone. Ang silver-gray metallic gemstone ay angkop sa mga dumaranas ng anxiety, kalituhan sa buhay, at  iba pang uri ng stressful situation dahil ito ay nakapagpapakalma ng nerve at utak. Hawakan lamang ang hermatite upang magamit ang kaniyang healing energy.

5.   JADE:       Nagtataglay ito ng calming energy. Tutulungan ka nitong masumpungan ang self-acceptance at inner calm. Kayang i-stimulate ng Jade ang iyong utak upang maunawaan ang mga simbolo sa panaginip at ma-tap ang iyong inner creativity. May kakayahan din ang batong ito na pahupain ang sakit na dulot ng cramps; at nakapagtatanggal rin ng toxin sa katawan.

6.   Amethyst. Taglay nito ang healing qualities para sa physical at spiritual aspect. Hatid nito ang sense of calm and balance. Kaya nitong linisin at ituwid ang naguguluhang isipan. Pinalalakas rin ng amethyst ang immune system.

7.   Turquoise. Ito ay nakatutulong sa mabisa at malinaw na dream interpretation. Pinatitibay nito ang love and friendship bonds. Ang pagsusuot ng turquoise ay nakapagpapalakas ng sense of confidence, at nakapagpapalakas ng wisdom.

8.   Kyanite. Nililinis nito ang ating espiritu upang magawa nating buksan ang pintuan sa pagitan ng physical at spiritual world. Nakapagbubukas ito ng third eye upang makita ang mga nilalang na nasa ibang dimensiyon. Nakatutulong rin ito upang ma-align ang mga chakras ng ating katawan.

9.   Obsidian. Taglay nito ang grounding at protective energy. Nakatutulong ang snowflake obsidian upang maiwasan o matanggal ang anumang uri ng addiction o bisyo sa katawan.

10. Citrine. Ang kulay yellowish na gemstone na ito ay makatutulong upang mag-manifest ang iyong mga goals sa buhay. Taglay nito ang solar energy na nakapagpapalakas ng enerhiya ng taong may dala nito. May reputasyon rin ang citrine bilang lucky charm na pang-attract ng kasaganahan, tulad ng yellow topaz.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

Join us today!

Get access to exclusive content

Are you ready to take your experience to the next level? Unlock a world of exclusive benefits by joining our premium content community. As a member, you'll gain access to a wealth of valuable resources, tailored specifically for you.