29.6 C
Manila
Wednesday, June 12, 2024

Lahat ng Kailangan Mong Malaman Tungkol sa Pamahiin sa Binyag

Nakikita ang mga binyag bilang positibo at espiritwal na makabuluhang kaganapan sa maraming kultura at relihiyon, ngunit may mga negatibong pamahiin o alalahanin din na kaakibat sa mga ito. Karaniwan, ang mga alalahanin o pamahiin na ito ay may kinalaman sa pagprotekta sa binyagadong indibidwal mula sa panganib, malas, o negatibong impluwensya. Narito ang ilang halimbawa ng mga negatibong pamahiin kaugnay ng mga binyag:

Masasamang Espiritu at Inggit:

Maraming kultura at relihiyosong tradisyon ang nagbuo ng mga hakbang na pangangalaga upang maiwasan ang masasamang espiritu o negatibong impluwensya na maaring kaugnay sa mga binyag. Ang mga partikular na ritwal at agimat na ginagamit ay maaaring mag-iba-iba batay sa kultural at relihiyosong paniniwala ng komunidad. Narito ang ilang halimbawa:

  1. Panalangin at Paghahandog ng Benedisyon:

Panalangin: Maraming relihiyosong pamayanan ang naglalakip ng partikular na mga panalangin sa seremonya ng binyag upang humingi ng pangangalaga at biyaya para sa bata. Karaniwan, ang mga panalanging ito ay humihiling ng tulong mula sa Diyos upang protektahan ang binyagadong indibidwal mula sa masasamang impluwensya.

Benedisyon: Ang mga kasapi ng simbahan o mga lider sa espiritwal ay maaaring magsagawa ng mga benedisyong nagmumula sa Diyos sa panahon ng binyag, kung saan hinihiling ang pangangalaga, gabay, at biyaya ng Diyos para sa bata. Layunin ng mga benedisyong ito na labanan ang anumang negatibong puwersa.

  1. Banal na Tubig:

Binyagang Tubig: Ang paggamit ng banal na tubig sa seremonya ng binyag ay karaniwan sa maraming sektor ng Kristiyanismo. Karaniwan, ang tubig ay binibendisyunan ng isang kasapi ng simbahan at pinaniniwalaang may taglay itong kapangyarihang maglinis at magbigay proteksiyon. Ito ay ini-sprinkle o iniihian sa bata sa panahon ng binyag.

  1. Pagpapahid ng Langis:

Langis na Krisma: Sa ilang Kristiyanong tradisyon, ang binyagadong indibidwal ay binubendisyunan ng langis na krisma pagkatapos ng paglulublob o pag-i-sprinkle ng tubig. Ang langis na krisma ay itinatalaga at pinaniniwalaang nagbibigay ng mga kaloob ng Banal na Espiritu, na nagbibigay ng proteksiyon at lakas.

  1. Krus at Relihiyosong Medalya:

Pagsusuot ng Krus: Karaniwan, ang binyagadong bata ay nakakatanggap ng kuwintas o pendant na may krus bilang regalo. Pinaniniwalaang simbolo ito ng pananampalataya na nag-aalok ng proteksiyon mula sa mga negatibong impluwensya at naghuhudyat ng kanilang Kristiyanong pagkakakilanlan.

Relihiyosong Medalya: May mga pamilya na nagbibigay ng relihiyosong medalya na nagpapakita ng mga santo o anghel sa binyagadong bata. Ipinaniniwala na ang mga medalyang ito ay nagiging agimat na nagbibigay proteksiyon sa may-ari nito laban sa anumang panganib.

  1. Pulang Lubid o Ribbon:

Pagtali ng Pulang Lubid: Sa ilang kultura, maaaring itali ang isang pulang lubid o ribbon sa pulso o bukung-bukong ng bata. Karaniwan, ang kulay pula ay nauugnay sa proteksiyon, at pinaniniwalaang ito ay nagtataboy ng masasamang espiritu.

  1. Paputok:

Pagsusunog ng Paputok: Sa ilang relihiyosong tradisyon, ang paputok ay sinusunog sa panahon o pagkatapos ng seremonya ng binyag upang linisin ang hangin at lumikha ng banal na atmospera. Pinaniniwalaang ang mabangong usok nito ay nagtataboy ng negatibong enerhiya.

  1. Mga Charms na Pananggalang:

Mga Charms laban sa Masamang Mata: May mga kultura na gumagamit ng mga charms laban sa masamang mata, karaniwang may anyo ng mga asul o Nazar beads, upang protektahan ang binyagadong bata mula sa inggit at masamang mata. Ipinaniniwala na ang mga charms na ito ay nagtataboy ng negatibong enerhiya at inggit.

Mga Medalya ni San Cristobal: Si San Cristobal ay itinuturing na patron ng mga biyahero at ng proteksiyon. Minsan, binibigyan ng mga medalya o pendant na nagpapakita ng kanyang imahe ang binyagadong bata upang magbigay proteksiyon sa kanila sa buong kanilang paglalakbay sa buhay.

  1. Mga Salmo at Kasulatan:

Pagsasalita ng Mga Salmo: Sa ilang tradisyon, tinutukoy ang partikular na mga salmo o bahagi ng kasulatan sa panahon o pagkatapos ng seremonya ng binyag upang hilingin ang pangangalaga at biyaya mula sa Diyos.

Inggit at Masamang Mata: May paniniwala sa ilang kultura na ang inggit at masamang mata ay maaaring magdulot ng kamalasan sa binyagadong bata. Upang maiwasan ito, maaaring isuot o ilagay ang iba’t-ibang mga agimat o anting-anting na nagtataglay ng kapangyarihang magtangkang magsaulo ng negatibong enerhiya at tataboy sa masamang mata.

Blue Nazar Beads: Ang Nazar o Nazar Boncu─ču ay isang kilalang simbolo ng proteksiyon laban sa masamang mata sa maraming kultura sa Middle East at Mediterranean, kabilang ang Turkey at Greece. Karaniwan itong may anyong asul at puting bead o pendant na may disenyo ng mata. Pinaniniwalaang ang kulay asul ay nagtataboy ng masamang mata, at ang disenyo ng mata ay nagtataboy ng negatibong enerhiya.

Horseshoes: Sa ilang kultura, maaaring gamitin ang isang horseshoe bilang agimat na pananggalang laban sa masamang mata. Karaniwan, iniuugma ang horseshoe sa ibabaw ng pintuan ng bahay o malapit sa kuna ng bata upang maiwasan ang pagpasok ng masamang mata.

Pulang Lubid o Ribbon: Ang kulay pula ay nauugnay sa proteksiyon sa maraming kultura. Ang pagtali ng pulang lubid o ribbon sa pulso o bukung-bukong ng bata ay pinaniniwalaang nagpapalayo sa masamang mata. Pinaniniwalaang ang kulay pula ay nagtataboy ng negatibidad.

Agimat na may Simbolo ng Mata: Ginagamit ang iba’t-ibang mga agimat, pendant, o alahas na nagtataglay ng simbolo ng mata, tulad ng “Eye of Horus” o “All-Seeing Eye,” bilang mga charms na pananggalang laban sa masamang mata. Pinaniniwalaang ang mga simbolong ito ay nagmamasid sa may-ari at nag-aalaga laban sa negatibong impluwensya.

Bawang at Iba Pang Halaman: Sa ilang tradisyon, maaaring ilagay ang bawang o mga partikular na halaman malapit sa kuna ng bata o sa paligid ng tahanan upang magbigay proteksiyon laban sa masamang mata. Pinaniniwalaang ang bawang, partikular na, ay may malalakas na kapangyarihang pananggalang.

Mga Barya: Minsan, ang mga barya, lalo na ang mga may butas sa gitna, ay ginagamit bilang agimat na pananggalang. Maaring ilagay ang mga ito sa kwarto ng bata o isuot bilang alahas upang magtangkang magtangkang magsaulo ng masamang mata.

Alahas na Pilak o Ginto: Karaniwan, ang mga alahas na pilak at ginto, tulad ng mga bracelet, kuwintas, o singsing, na may mga simbolo o charms na pananggalang ay ibinibigay sa bata sa panahon o pagkatapos ng binyag. Pinaniniwalaang ang mga alahas na ito ay nagbibigay patuloy na proteksiyon.

Alahas na Pulang Korales: Sa ilang kultura, itinuturing na proteksiyon ang mga alahas na pulang korales laban sa masamang mata. Pinaniniwalaang ang pulang korales ay nag-aabsorb ng negatibong enerhiya at nagbibigay proteksiyon sa may-ari.

Medalya ni San Benedicto: Ang mga medalya ni San Benedicto, na nagtatampok ng imahe ni San Benedicto at isang Latin na panalangin, ay minsan ginagamit bilang agimat na pananggalang laban sa masamang mata. Pinaniniwalaang nagbibigay ito ng espiritwal na proteksiyon at nagtataboy sa negatibong impluwensya.

Sangang-olive: Sa ilang kulturang Mediterranean, maaaring ilagay ang mga sangang-olive o mga dahon nito sa kwarto o kuna ng bata upang magbigay proteksiyon laban sa masamang mata.

Pagiging Sikreto ng Paggagayahan: Sa ilang rehiyon, may pamahiin na ang pagiging sikreto ng napiling pangalan ng bata hanggang matapos ang binyag ay maaring magpigil sa mga negatibong impluwensya na malaman ang pangalan ng bata at gamitin ito laban sa kanya. Pinaniniwalaang nagbibigay ito ng karagdagang proteksiyon.

Pag-iwas sa Negatibong Salita o Pananalita:

Sa panahon ng seremonya ng binyag, itinuturing na malas na gamitin ang negatibong mga salita, pananalita, o mga haka-haka tungkol sa kinabukasan ng bata. Ang pagbanggit ng kamatayan, karamdaman, o kamalasan ay pinaniniwalaang nagdadala ng negatibong enerhiya sa buhay ng bata.

Pagsira ng Katahimikan ng Bata: May pamahiin na ang unang taong mag-ingay sa panahon ng seremonya ng binyag ay magdadala ng kamalasan sa bata. Dahil dito, may mga pagsisikap na panatilihin ang katahimikan at kapanatagan ng bata sa Panahon ng seremonya.

Pag-iwas sa mga Salamin: May mga pamahiin na nagbabala laban sa pagpapatingin ng bata sa salamin kaagad pagkatapos ng binyag. Pinaniniwalaang ito ay maaaring magdulot sa bata na makita ang kanilang kaluluwa o imbitahin ang mga negatibong espiritu.

Pagtatali ng Pulang Lubid o Ribbon: Sa ilang kultura, karaniwang ugali na itali ang pulang lubid o ribbon sa pulso o bukung-bukong ng binyagadong bata. Pinaniniwalaang ang kulay pula ay simbolo ng proteksiyon at nagtataboy ng mga masasamang espiritu.

Pagpapabinyag sa Iba’t-Ibang Phase ng Buwan: Ang pagpili ng phase ng buwan para sa binyag ng isang bata ay kadalasang naaapektohan ng kultural at astrolohikal na paniniwala kaysa sa mga makahulugang doktrina ng relihiyon. Magkaiba-iba ang mga paniniwala ng iba’t-ibang kultura at tradisyon tungkol sa kahalagahan ng mga phase ng buwan kaugnay ng binyag. Narito ang ilang karaniwang paniniwala kaugnay ng iba’t-ibang phase ng buwan para sa binyag:

Waxing Moon: Maraming kultura ang nagmamasid sa waxing moon (kapag ang buwan ay nagdadagdag mula sa bago patungo sa buo) bilang panahon ng paglago, kasiyahan, at pagdaragdag ng mga biyaya. Kaya naman, may mga pamilya na mas pinipili na iskedyul ang binyag ng isang bata sa panahon ng waxing moon upang simboluhin ang paglago ng bata sa pananampalataya at espiritwal na mga biyaya.

Full Moon: Karaniwan nang iniuugma ang buo na buwan sa kaganapan at kasaganaan. Naniniwala ang ilan na ang pagbibinyag sa isang bata sa panahon ng buo na buwan ay nagdadala ng mga biyaya at kaganapan sa kanilang espiritwal na paglalakbay.

First Quarter Moon: Ang first quarter moon ay panahon ng paglago at pag-unlad. Maaaring tingnan ng pagpapabinyag sa isang bata sa yugto na ito bilang paraan upang itaguyod ang kanilang espiritwal na paglago at pag-unlad sa pananampalataya.

New Moon: Sa ilang kultura, ang bagong buwan ay sumisimbolo ng mga bagong simula at panibagong pag-asa. Ang pagpapabinyag sa isang bata sa panahon ng bagong buwan ay maaaring magbigay-kahulugan sa pagpasok ng bata sa pananampalataya at sa kanilang espiritwal na pagkabuhay muli.

Pag-iwas sa Waning Moon: May mga kultura na umiiwas sa pagpapabinyag sa panahon ng waning moon (kapag ang buwan ay nagdadagdag mula sa buo patungo sa bago) dahil ito ay maaaring kaugnay sa pagliit ng mga biyaya o pag-urong ng espiritwal.

Pag-iwas sa Ilang Petsa: Maaring mag-iba ang mga petsang kinakailangang iwasan para sa mga binyag depende sa mga kultural, relihiyoso, at regional na paniniwala. Karaniwang ini-iiwasan ang mga petsang ito dahil ito ay itinuturing na malas, masama ang palad, o kaugnay ng negatibong enerhiya. Narito ang ilang halimbawa ng mga petsang karaniwang i-iwasan para sa mga binyag at ang mga dahilan kung bakit:

Mga Malas na Araw ng Linggo:

Sabado: Sa ilang kultura, iniuugma ang Sabado sa masamang palad o itinuturing itong hindi magandang araw para sa mga pagdiriwang tulad ng binyag. Maaring nagmula ito sa mga kasaysayan ng mga pamahiin.

Biyernes: Sa ilang kultura, ang Biyernes ay itinuturing na masamang araw, lalo na ang Biyernes ng ika-13. Maaring ito ay magpatuloy hanggang sa iwasan ang pagsasagawa ng mga okasyon tulad ng binyag sa Biyernes.

Ilang mga Pista:

Sabi ng Pista ng mga Kristiyano, may ilang mga denominasyon na hindi inirerekomenda ang pagpapabinyag sa Holy Sabado, ang araw bago ang Easter Sunday, dahil ito ay isang araw ng pagmumuni-muni ukol sa pagpapakasakit ni Hesukristo. Gayunpaman, ang Easter Sunday mismo ay isang karaniwang araw para sa mga binyag, na sumasagisag sa muling pagkabuhay at pagkabuhay muli.

Mahal na Araw: Ang Mahal na Araw ay isang panahon ng kasakiman sa Kristiyanong tradisyon, na nagpapahayag ng pagpapako kay Hesukristo. Karaniwang i-iwasan ito para sa mga masayang pagdiriwang tulad ng binyag.

Mga Araw na Kaugnay sa Tragedya o Pagdadalamhati:

Anibersaryo ng Isang Tragedya: Maaring i-iwasan ng mga pamilya ang pag-schedule ng mga binyag sa mga petsang kapareho ng anibersaryo ng isang malaking trahedya o pagkawala, bilang paggalang sa alaala ng mga pangyayari.

Mga Araw ng Pag-Alaala: Sa ilang kultura, ang mga ilang araw na itinutuon sa pag-aalala sa mga yumao ay itinuturing na hindi angkop para sa mga pagdiriwang tulad ng binyag.

Mga Araw na may Malas na Pamahiin:

Biyernes ng ika-13: Madalas ituring ang Biyernes ng ika-13 bilang isang malas na araw sa maraming kultura. Maaring i-iwasan ang pag-schedule ng mga okasyon, kasama na ang mga binyag, sa petsang ito.

Mga Araw na may Masamang Numerolohiya: May mga tao na umiiwas sa mga petsang may negatibong kahulugan sa numerolohiya, tulad ng 666 o iba pang kombinasyon na may kinalaman sa mga pamahiin.

Mga Araw na may Eklipse o Celestial na mga Kaganapan:

Solar o Lunar Eklipse: Ipinag-iwasan ng ilang kultura ang pag-schedule ng mga mahahalagang okasyon tulad ng binyag sa panahon ng solar o lunar eklipse, sapagkat itinuturing na ang mga ganitong kaganapan sa kalangitan ay nagdadala ng negatibong o nakakabahalang enerhiya.

Mga Pangunahing Peryodong Pampambansang o Kultural na Pagdadalamhati:

Sa Panahon ng mga Pambansang Tragedya: Sa ilang mga bansa, sa panahon ng mga pambansang pagdadalamhati o pagkatapos ng malalaking kalamidad, ang mga masayang okasyon tulad ng binyag ay kinukunsiderang ipinagpapaliban o ini-iwasan bilang tanda ng paggalang at pagkakaisa.

Personal na Dahilan ng Pamilya:

Anibersaryo ng Isang Tragedya sa Pamilya: Maaring piliin ng mga pamilya na iwasan ang mga petsa na kaugnay sa anibersaryo ng isang mahalagang trahedya o pagkawala sa kanilang pamilya.

Mahalaga tandaan na ang mga negatibong pamahiin na ito ay hindi pumapayagang mga paniniwala sa lahat at maaaring mag-iba-iba depende sa mga kultura, rehiyon, at mga pamilya. Samantalang may mga tao na seryoso sa pag-aalaga ng mga ito, may iba na itinuturing itong mga tradisyon o kaugalian ng kultura kaysa sa mga strikto at buhay na pamahiin.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

Join us today!

Get access to exclusive content

Are you ready to take your experience to the next level? Unlock a world of exclusive benefits by joining our premium content community. As a member, you'll gain access to a wealth of valuable resources, tailored specifically for you.