28.1 C
Manila
Saturday, June 22, 2024

ALAMIN ANG PANGALAN NG IYONG GUARDIAN ANGEL AYON SA PETSA NG IYONG KAPANGANAKAN

Isa ang mga anghel sa pinakamagagandang nilalang na mababasa sa Bibliya.

Bahagi ng Catholic teachings na bawat isa sa atin ay binabantayan ng isang anghel dela guardia. Gusto mo bang makilala ang iyong guardian angel?

        Narito ang simpleng paraan:

1.   Ilista ang araw at petsa ng iyong kapanganakan sa ganitong format:  Day/Month/Year.

2.   I-add ang mga numero nito mula sa kaliwa pakanan. Halimbawa, ang birthday mo ay March 31, 1984. Isusulat mo ito nang 31/3/1984. I-add ang mga numero nito. 3+1+3+1+9+8+4 = 29. Ang total ay 29.

3.   Kung double digit ang sagot, tulad ng 29, i-reduce ito into single digit sa pamamagitan ng pag-add sa dalawang numero. 29, gawin itong 2+9= 11. 

Bonus: kung ang total ng birthday mo ay laging may repetitive number na lumalabas, tulad ng 11, 22, 33, 44 and so on, ikaw ay may Master Lifepath.  Huwag na itong i-add pa at hayaan na itong ganito. Ngunit, kung hindi repetitive number ang lumabas, i-add pa ito upang maging single digit.

Sa pamamagitan ng life path ay makikilala mo na ang iyong guardian angel.

ONE (1)—Ang iyong guardian angel ay si Raguel. Isa kang Pioneer. Kung ikaw ay nawawalan ng pag-asa, tawagin lamang si Archangel Raguel upang ikaw ay bigyan niya ng lakas.

TWO (2) and ELEVEN (11)—Ang iyong guardian angel ay si Uriel.  Isa kang Peacemaker at Master, The Holy Messenger (kung ang total ng birthday mo ay number 11). Ipapakita sa iyo ni Archangel Uriel ang liwanag sa pinakamadilim na sandali ng iyong buhay. Bibigyan ka rin niya ng kaliwanagan ng pag-iisip upang makagawa ng mga wastong paghatol. Kung ikaw ay may pag-aalinlangan o naguguluhan sa tinatahak na landas, humingi ng tulong kay Archangel Uriel at ituturo niya ang tamang daan upang hindi ka maligaw.

THREE (3)—Si Jophiel ang iyong guardian angel. Ang iyong lifepath ay Freedom. Ikaw ay Communicator/Artist. Babasbasan ka ng creativity ni Archangel Jophiel. Bubuksan niya ang iyong isipan at bibigyan niya ng katiwasayan at kaligayahan ang iyong puso at isipan. Si Jophiel ay isang great motivator at tutulungan ka niyang maging motivated sa lahat ng bagay na iyong ginagawa. Kaya kung pakiramdam mo ay nawawalan ka na ng passion sa iyong buhay at nawawalan ka na ng inspirasyon upang magpatuloy sa buhay, tawagin lamang si Archangel Jophiel.

FOUR (4) and TWENTY-TWO (22)—Ang iyong guardian angel ay si Haniel. Ikaw ay isang Builder, at The Master Builder (kung ang lifepath mo ay 22). Laging nagbibigay ng suhestiyon si Haniel kung paano mapapabuti ang iyong buhay. Lagi kang ihahatid ni Haniel sa landas na makapagpapabuti, makapagpapatatag, at makapagpapaganda pa higit ng iyong pagkatao at sarili. Siya ang gagawa ng 2.0 version mo. Kahit minsan ay nagiging malubak, mapaghamon, at puno ng problema ang landas, tandaan lamang na hindi ka uunlad at lalago kung hindi ka dadanas ng pagsubok. Para kang diyamante na kinakailangang dumaan sa apoy upang lalong kuminang. Tawagin lamang si Archangel Haniel, at hindi ka niya pababayaan.

FIVE (5)—Ang iyong guardian angel ay si Jeremiel. Ikaw ay isang Pyramid, Yin-Yang, The Rebel. Tutulungan ka ni Jeremiel na lutasin ang lahat ng iyong problema. Katulong mo rin siya sa pag-establish ng good social connections.

SIX (6) at THIRTY-THREE (33)—Ang iyong guardian angel ay si Michael. Isa kang Teacher, at The Lover/The Master Teacher kung ang iyong lifepath ay 33. Maaari mong tawagin si Archangel Michael upang sirain ang lahat ng uri ng negativity sa iyong buhay.

SEVEN (7)—Ang iyong guardian angel ay si Archangel Raphael. Ikaw ay isang Seeker. Tawagin lamang si Raphael kung pakiramdam mo ay nawawala na sa balanse ang iyong buhay, lalo na ang iyong kalusugan. Hatid ni Archangel Raphael ang katotohanan ng buhay na siyang magpapalaya sa iyo sa pretensiyon at mga pagkukunwari.

EIGHT (8) at FORTY-FOUR (44)—The Boss. Si Archangel Raziel ang iyong guardian angel. Maaari mong tawagin si Raziel upang palakasin niya ang iyong intuition sa mga sandaling ikaw ay nag-aalinlangan sa buhay. Ihahayag niya ang misteryo ng universe sa iyo. Tutulungan ka niyang palakasin ang iyong clairorgnisance o malinaw na pagtingin sa mga bagay upang makagawa ka ng mahusay na paghatol.

NINE (9)—ang iyong guardian angel ay si Archangel Ariel. Siya ay isang lider. Tawagin si Ariel upang bigyan ka niya ng lakas ng loob na makagawa ng isang hakbang tungo sa pagbabago sa iyong buhay o lipunang kinabibilangan. Isa sa mga tungkulin ni Archangel Ariel ay pangalagaan ang kapakanan ng bawat buhay na nilalang. Si Ariel din ang tumutulong upang ikaw ay maging matured sa pagharap sa buhay.

                Pakatatandaan na ang lahat ng archangels ay nagtataglay ng divine powers, at walang nakahihigit o nakalalamang sa isa’t isa. Lahat sila ay pantay-pantay ay makapangyarihan  sa kanilang sariling kaparaanan. Ngayong kilala mo na ang iyong guardian angel, maaari mo na siyang tawagin upang humingi ng gabay at tulong. Hindi ka nila pababayaan.

        ANG PANALANGIN PARA SA IYONG GUARDIAN ANGEL:

        Dear Archangel (Pangalan), ako ay lubos na nagpapasalamat at ikaw ay laging nasa tabi ko at ako ay iyong inaalagan at iniingatan. Ako ay umaasa na ikaw ay aking maging kaisa sa tuwina. Tulungan mo akong harapin ang anumang pagsubok. Patnubayan mo akong malagpasan ang lahat ng problema na aking kahaharapin. Isinasamo ko na ipakita mo sa akin ang tamang landas ng buhay. Kung ikaw ay laging nasa tabi ko, walang sinuman ang makagagawa sa akin ng masama. Maraming salamat sa iyong suporta, at pagsama sa akin sa hirap at ginhawa. Masaya ako at naririyan ka. Amen.

TANDAAN: Upang mapanatiling malakas ang ugnayan ninyo ng iyong guardian angel, gawing regular at palagian ang pagdarasal. Tawagin ang kaniyang pangalan, at magkaroon ng hindi matitinag na pananampalataya sa kaniyang kapangyarihan at patnubayan. Ang iyong guardian angel ay laging nasa tabi mo lamang. Naghihintay lamang na siya ay tawagin mo.

Related Articles

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

Join us today!

Get access to exclusive content

Are you ready to take your experience to the next level? Unlock a world of exclusive benefits by joining our premium content community. As a member, you'll gain access to a wealth of valuable resources, tailored specifically for you.