Zodiac Signs Compatibility Matches; LEO & SCORPIO

LOVE Ang Leo at Scorpio ay may mutual trust pagdating sa kanilang pag-ibig. Pero bago ‘yon, kadalasan ay dumaraan muna sila sa ‘the more you hate, the more you love’ na proseso ng pagmamahalan. Mas gusto ng Scorpio na maramdaman ang hate kaysa wala siyang maramdaman, dahil alam niya kung saan ito maaaring tumungo, habang … Continue reading Zodiac Signs Compatibility Matches; LEO & SCORPIO