Zodiac Signs Compatibility Matches; CANCER & SAGITTARIUS

1797

LOVE

Ang pag-ibig sa pagitan ng Cancer at Sagittarius ay hindi ideal. Hindi sila yung tipo na naaattract sa isa’t-isa. Kung sila ay papasok sa isang relasyon, mangangailangan silang bumuo ng isang pundasyon kahit pa sa tingin nilang pareho ay imposible. Sa kabila ng pagiging hindi compatible ay may tsansa rin namang magtagal ang kanilang pagsasama. Ito ay kung lalawakan pa ng Cancer ang pag-intindi niya sa kalaliman ng pagkatao ng isang Sagittarius. Kakailanganin din ng Sagittarian na maunawaan ang pagiging emosyonal ng isang Cancerian. Kung magagawa nilang suportahan ang isa’t-isa nang hindi iniisip ang kanil-kanilang kakulangan ay may posibilidad na mapagtagumpayan nila ang kanilang relasyon.

SEX

Ang pabago-bagong nature ng Sagittarius ay hindi ganoon kadaling unawain para sa Cancer. Kulang na kulang sila sa pagtitiwala. Kung pagkakatiwalaan lang nila ang isa’t-isa ay hindi imposible ang pagkakaroon nila ng memorable moments sa kama. Kakailanganin nilang mahanap somehow sa mga puso nila ang emosyon na magagamit nila sa kanilang sex life upang maramdaman nila ang init at satisfaction. Ito ang magsisilbing spice during their sex. Dapat munang matanggap ng Cancer ang pabago-bagong emosyon ng Sagittarius. In return, dapat ding tanggapin ng Sagittarius kung ano lang ang kayang ibigay ng Cancer at makuntento sa kanilang lovemaking without any expectations like sexual adventures.

LIFE

Pagdating naman sa mga bagay bagay na may kinalaman sa kanilang buhay, dito nagkakasundo ang Cancer at Sagittarius. Pareho silang matalino. Hindi sila nauubusan ng mga ideya tungkol sa pagpapaunlad ng kanilang kabuhayan. Kung sila ay magkasama sa loob ng isang bahay, hindi na nakapagtataka kung palaging magkaroon ng brainstorming sa pagitan nilang dalawa. Pareho rin silang nagbibigay ng halaga sa kung ano ang suhestiyon at opinyon ng ibang tao. Apektado sila sa sasabihin ng iba kaya hangga’t maaari ay iniingatan nila ang bawat pagpapasyang ginagawa at gagawin pa lang nila.Kaya naman ang kanilang pagsasama ay parang siso sa pagitan ng posible at imposible.