ZODIAC ELEMENTS COMPATIBILITY

Earth: Taurus, Virgo, Capricorn Air: Gemini, Libra, Aquarius Fire: Aries, Leo, Sagittarius Water: Cancer, Scorpio, Pisces Fire and Fire Ito ay isang combustible na kumbinasyon na gumagawa ng anumang relasyon na napakatindi. Isang minutong mayroong simbuyo ng damdamin, ang mga susunod na maalab na argumento, mga pag-aaway ng kalooban, at mga labanan ng ego. Ngunit … Continue reading ZODIAC ELEMENTS COMPATIBILITY