Sunday, December 15, 2019

Zodiac Compatibility

Positibong Karakter Ng Scorpio

BRAVE Kung tapang at lakas ng loob ang pag-uusapan, hindi magpapahuli ang Scorpio dyan. Wala siyang inuurungang laban. Kahit na sa pinakamahirap na...

Mga Dapat Asahan Kapag Ka-date ang Cancer

Bilang isang water zodiac sign, ang babaing Cancer ay kasundo ang kanyang damdamin at ang damdamin ng iba. Kung nais na i-date siya, kailangang maging maunawain sa kanyang mood...

Negatibong Karakter Ng Libra

UNRELIABLE Easy going lang ang isang Libra pagdating sa peace of mind na hinahangad niya. Hindi siya yung tipo na iistressin ang sarili para lang magkaroon...

Positibong Karakter Ng Libra

ROMANTIC Kung meron mang nangungunang positibong karakter ang Libra, ito ay ang kanyang pagiging romantic. Hindi kailangan na sa iisang istilo lamang o uri ng pagiging...

Mga Dapat Asahan Kapag Ka-date ang Gemini

Ang pakikipag-date sa isang Gemini, na sinisimbolo ng Twins, ay magpapanatili sa iyong laging on the go. Paiba-iba ang  kanyang naiisip tulad lamang ng kanyang pagbabagu-bago ng mood. Subalit...

Mga Dapat Asahan Kapag Ka-date ang Taurus

Ngayon ay ihahayag natin ang mga katangian na dapat mong malaman sa isang Taurus, lalo pa’t siya ang kasalukuyang iyong idini-date o kaya naman ay nais na i-date pa...

Negatibong Karakter Ng Virgo

JUDGEMENTAL Sa isang tingin pa lang ay alam na ng isang Virgo kung paano ka niya huhusgahan. Mula sa hubog ng iyong mukha, porma ng iyong...

Positibong Karakter Ng Virgo

INTELLIGENT Iba ang pagka-intelihente ng isang Virgo. Mahilig siyang magresearch partikular sa isang bagay. At kapag nalaman na niya ay hindi siya hihinto doon. Kailangan na...

Mga Bagay na Dapat Asahan Kapag Ka-date ang Aries

Nakikipag-date ka ba sa isang Aries? O nagbabalak na makipag-date sa isang Aries? Ayon sa love compatibility ng Aries, ang mga Aries ay tipikal na nakakasundo ang iba pang...

Negatibong Karakter Ng Leo

FRANK Huwag mong hamunin o i-provoke ang isang Leo dahil sasabihin niya kung ano ang gusto niyang sabihin. Gagawin niya kung ano ang gusto niyang gawin....
error: Content is protected !!