Virgo Monthly Horoscope (Oct. 2020 )

141

Pera

Ang misyon mo para sa buwan na ito ay ang paghahanap sa kahulugan ng pagbalanse ng badyet mo at kung paano palakihin ang kinikita mo. Siguraduhin mo lang na mapagkatiwalaan ang mga tao’ng nilapitan at hinihingian mo ng tulong. Pag-isipan muna’ng mabuti bago gumawa ng isa’ng desisyon at umasa ka lang sa iyo’ng intuwisyon. Mayroo’ng isa o dalawa’ng maganda’ng oportunidad ang darating sa iyo sa buwan na ito.

Kalusugan

Ang stress ay ang magiging problema mo sa buwan na ito. Paglabanan mo ito kapag nararamdaman mo na ito, dahil kung hindi ay magkakaroon ng mga negatibo’ng resulta para sa mga gagawin mo. Maaari’ng darating ang punto na nasa sukdulan ka na. Imbes na gumawa ka ng hindi maganda ay dapat dahan-daha’ng pag-aralan na mabuti ang mga bagay-bagay upang maiwasan mo’ng kumilos ng hindi mabuti, sa salita man o sa gawa.

Trabaho

Kung nagtatrabaho ka naman sa buwan na ito, ang lahat ay magiging maayos kung susubukan mo’ng ibahagi ang mga ideya mo. Ipaglaban mo ito, at ipakita sa mga tao’ng gusto mo’ng kumbinsihin na pagtuonan din ng pansin ang mga proyekto mo. Kung sakali’ng mayroo’ng problema ay huwag magdadalawang-isip na pag-aralan muli ang mga plano mo, at ayusin kung ano ang nagiging problema o kung ano man ang pumipigil sa iyo upang umunlad. Ang kapaki-pakinabang na astral ay naimpluwensiyahan ang panig na ito at ito’y makapagbibigay sa iyo ng inspirasyon upang magkaroon ng orihinal na ideya. Ito ay makakatulong sa iyo upang makakatalon agad sa mataas na posisyon kung tungkol sa trabaho mo ang pag-uusapan at madagdagan din ang kinikita mo.

Payo’ng Astrolohiya

Ang buwan na ito ay nakamarka ng isa’ng pagbabanta sa lahat ng panig. Hangga’t maaari ay maghanap ka ng mga bago’ng impormasyon at mga ideya upang mapabuti ang sitwasyon mo sa pera, makakaranas ka ng pag-balanse ng damdamin at pagtuonan din ng pansin ang kalagayan ng iyo’ng isipan. Habang hindi ka umaasa ng maganda’ng resulta ay magkakaroon pa din ng pagbabago ang landas na tinatahak mo. ©PhilippineOne.com  2020

Pag-ibig

Minsan ay makakaramdam ka na nag-iisa ka lang kahit alam mo’ng marami’ng tao ang nakapaligid sa iyo. Bigyan ng panahon ang mga tao’ng mahalaga para sa iyo at tandaan mo na, palagi sila’ng nariyan para sa iyo kahit nasa malayo ka pa.

Compatible Signs: Taurus, Cancer, Scorpio at Capricorn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here