Virgo Compatibility

Upang malaman ang pinakamaganda’ng kapareha kay Virgo ay kailangang sumang-ayon muna sa Virgo compatibility chart. Pagkatapos nito ay maipaliwanag na nito kung saang direkssyon mapupunta ang pag-ibig ni Virgo. Ang Virgo love compatibility ay mabubukod sa pagsisiyasat sa 12 zodiac signs. Ang nababagay na signs Kay Virgo ay Taurus, Cancer at Capricorn.

Virgo at Taurus

Kapag ikaw ay isa sa relasyon ng isa’ng Virgo at Taurus, ay napakasuwerte mo na matahpuanl ang ito’ng soulmate. Sa kabuohan nito para sa Virgo compatibility, mahirap makipaghiwalay sa tao’ng hindi lang makakaintindi sa ito kundi ito rin ang tao’ng palagi mo’ng iniisip na makasama habang buhay.

Virgo at Cancer

Ang Virgo at Cancer compatibility ay sigurado’ng ay sigurado’ng nangunguna na sa listahan ng zodiac compatibility kumpara sa lahat ng mga sign. Ang dahilan dito ay masyado’ng malapit sa isa’t-isa ang mga sign na ito at kung paano nila maiintindihan ang isa’t-isa sa kanila. Para sa iba’ng relasyon, ang susi sa lahat ng oras na makakatulong sa pagpantay ng mga bagay para sa lahat ng nakapaligid sa kanila. Gayon pa man, sa kaso ng Virgo at Cancer ay para’ng magkasama na sila’ng isinilang! Napakaganda’ng pagkakaintindihan at charisma na minsan lang makikita sa kahit na ano’ng sign na pinakamabuti’ng kapareha kay Virgo.

Virgo at Capricorn

Ang relasyon na namamagitan kay Virgo at Capricorn ay Isa sa mainam, maalam at masipag ang kada isa sa kanila. Ang Virgo at Capricorn ay lohikal, matatag, at may kontrol sa sarili at pinapanatili ang mataas na uliran sa buhay para sa kanila’ng sarili at ganoon din sa iba’ng tao. Sila’ng dalawa ay pareho’ng masisipag na sign ng zodiac, at kapag magkasama, ay wala’ng masyado’ng laro para sa romansa at puro lang trabaho ang iniisip nila.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here