Vegan; Tips For A First-Time Vegan

Kung ikaw ay isang vegan beginner dapat mong malaman ang mga tips na makakatulong sa’yo para hindi ka mahirapan sa pagswitch mo sa pagiging vegan. Narito at ipagpatuloy mo lang ang pagbabasa.

1.Bukas na pag-iisip. Kung gusto mo nang pangalagaan ang iyong kalusugan at desidido ka ng maging isang vegan, kailangan ay meron kang bukas na pag-iisip at malawak na pang-unawa tungkol dito. Hindi kailangan na agad-agad ay matutunan mo lahat. Maari kang magresearch ng mga may kinalaman sa pagiging isang vegan upang maintindihan mo ng lubos ang maaaring maidulot nito sa’yong pangangatawan at gayundin sa iyong isipan.

2.Mag-aral ng mga lutong vegan. Kung buo na ang pasya mong maging isang vegan, dapat mong matutunan na magluto upang hindi ka mahirapang maghanap ng pagkain. Iwasan mo ang pagbili ng mga pagkain na convenience. Dapat ay maranasan mo kung paano gawin  o lutuin ang pagkain ng vegan. Pwede kan magsimula sa pagsubok sa mga madadaling recipes nito.

3.Magbaon kung maglalakbay ng malayo. Kung ikaw ay bibyahe ng malayuan, dapat kang magbaon ng vegan food upang maiwasan mo na kumain ng mga pagkaing iniiwasan mo dahil wala kang choice sa byahe. Kung may baon ka ay hindi ka na mahihirapan na maghanap nito sa mga dadaanan ninyong lugar.

4.Ipagmalaki mo ang pagiging vegan. Hindi mo dapat ikahiya ang pagswitch mo sa pagiging vegan. Dahil ito ay may malaking maitutulong sa iyong kalusugan at hindi lahat ng tao ay kayang gawin at sundin ang pilosopiya ng mga vegans.

5.Ibahagi ang iyong nalalaman. Kung anuman ang mga kaalaman na nakolekta mo na may kinalaman sa pagiging vegan, maaari mo itong ibahagi sa iyong pamilya, mga kaibigan at mga kakilala. Upang malaman din nila ang kahalagahan nito at maipaliwanag mo rin sa kanila ang mga dahilan mo sa pag switch dito. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong kaalaman dito ay maaari mo silang makumbinsi na maging isang vegan din tulad mo.