Uulanin ka ng pera dahil sa piso

Una ay kakailanganin mo ng piso o kahit anong barya isang piraso lamang ang kakailanganin mo.

Sunod kailangan mo rin ng tubig na galing sa kalikasan gaya nalamang ng tubig ulan, tubig sa balon,ilog o dagat.

Ang piso o baryang mayroon tayo ay nanggaling na sa kamay ng ibat ibang tao at naglalaman na ng kanilang sarisariling enerhiya. Kaya naman gamitin natin ang natural na tubig na ito upang alisin ang kanilang enerhiya lalo na at maaring madameng negative energy na ang naipon dito.

Ibabad mo ang barya sa isang lalagyan na naglalaman ng likas na tubig at ilagay ito sa silangang partr ng inyong tahanan o dikaya naman ay na bintana o pinto kung saan ay nasisilawan ng araw at ng buwan kakailanganin na masilawan ng silaw ng buwan at araw ang barya na ito.

Ngayon ay kuhanin ang barya at ilagay ito sa iyong kaliwang palad at halikan