Twin Flame vs. Soul Mate

Ito ay ang pagkukumpara sa twin flame at sa soulmate.

Magiging mas madali ninyo maintindihan kung ano talaga sila sa buhay ninyo.

1.Pwede kang magkaroon ng mahigit sa isang soulmate at maaring hindi ang lahat ng ito ay romantiko.

Sa kabilang banda, isa lang ang twin flame ng bawa’t isa. Siya ang iyong “true energetic counterpart”.

2.Pareho lamang kayo ng energetic frequency ng soulmate mo. Maaring magkagrupo kayo sa tinatawag na “soul family”

Samantalang ang twin flame mo ay isa lang ang “core soul frequency ninyo”.

3.Madalas ang soulmate na pakikipagrelasyon o pakikipagkaibigan ay madaming pagsubok. Nakilala mo sila para tulungan kang maresolba ang mga isyu sa buhay.

Ang twin flame mo ay galing kayo sa iisang orihinal na enerhiya. One soul in two bodies kayo.

4. Makikilala mo muna ang soulmate mo upang matuto ka ng mga leksyon sa buhat at magkaroon ka ng pagkakataon maayos ang mga aspeto ng buhay mo. Ito ay bago mo makita ang twin flame mo.

Maaring magkaiba kayo ng twin flame mo sa panlabas ngunit lahat ng patterns niyo sa buhay at pinagdaanan ay halos magkapareho.Kayo ay

tiyak na magkikita kahit anong mangyari. Ito ang tinatawag na Ascension at Union niyo.

5. May mga soulmates na makikilala ka na huwad na twin flames mo.

Ang dahilan ng mga huwad na twin flames mo ay para ayusin ninyo pareho ang karma niyo. Ang mga false twin flames mo ay para maghilom ang mga dati mong mga kabiguan at kasawian. Ito ay paghahanda sa pagdating ng tunay na twin flame mo.Sa tunay na twin flame mo ay wala ka ng magiging limitasyon.

Ang pinakamataas na antas na koneksyon ay ang pagsasanib muli ninyo ng twin flame mo. Sa pagkikita ninyo muli ng twin flame mo ay may proseso ng paglilinis na ang tawag ay “Twin Flame Ascencion”. Dito ay dadaan muna kayo sa mga matinding mga pagsubok na galing sa mga negatibong enerhiya na sanhi ng paglilinis (purification). Pag ang inyong enerhiya ay puro at malinis na at tumaas na lalo ang pagkakahanay ninyo, mawawala na ang mga matitinding hirap at mga pagsubok.

Sadyang napakalalim ng twin flame na konsepto at relasyon. Siya ang kahati ng pagkatao mo at mabubuo ka lang kung kayo ay magsanib muli! 

Sa susunod ay tatalakayin ko ang 7 yugto sa isang twin flame na relasyon.

Ito ang mga pagdadaanan niyo bilang mag twin flame.

SHARE
Previous articleChinese Horoscope; Hunyo 30
Next articleMga Senyales na Madly In Love na sa Iyo ang Lalaki

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here