Tunghayan ang artikulong Gayumang pampabalisa at panawagan

Sa dami nang nagmi-message sa aking mga avid readers ng Kapangyarihan corner ng PhilippineOne, kadalasang ang itinatanong nila ay tungkol sa “gayuma”.

Kahit sa modernong panahon ay marami pa ring Pinoy ang naniniwala sa kapangyarihang taglay ng gayuma.

Ang gayuma ay isang uri ng mahika na iimpluwensiya sa kamalayan at damdamin ng isang tao upang siya ay mahumaling sa iyo. Ang paniniwala sa gayuma ay kasintanda na ng ancient world. Panahon pa lang ng Ancient Egypt ay naniniwala na ang mga tao sa gayuma. Si Cleopatra ay umiinom diumano ng suka na hinaluan ng dinurog na perlas sa paniniwalang ito ay magbibigay sa kanya ng kakaibang alindog na huhumaling sa mga kalalakihan.

*****

Ang “Kapangyarihan” ng Gayuma

Marami pa ring tao sa kasalukuyan ang umaasa sa gayuma bilang huling baraha nila para mapaibig ang taong kanilang gusto. May iba’t ibang level ang gayuma. Isa sa kayang gawin ng gayuma ay pabalisain o ligaligin ang taong gusto mo upang hindi ka mawala sa kanyang gunita at oras-oras ay maiisip ka niya. Naglipana ngayon sa internet ang mga nag-aalok ng ritwal para sa gayuma. Hindi nakapagtataka kung marami ang kumakagat sa mga ito sa pag-asang ito na ang magiging sagot sa matagal nang dalangin na ibigin ng taong itinatangi.

Ang ibabahagi ko ngayon ay gayumang pampabalisa. Tinatawag itong pampabalisa/panawagan sa unan.

Narito ang mga steps na dapat sundin:

Ihanda ang isang puting kandila o esperma at larawan ng iyong subject. Sa gabi, bago matulog ay sindihan ang kandila at saka manalangin ng isang Ama Namin (Our Father) at Sumasampalataya (Apostle’s Creed).

Pagkatapos manalangin, usalin ng tatlong beses ang orasyong ito habang tinititigang mabuti ang larawan ng taong nais pabalisain: “Sancte Pater Benedicte Egnum Magno Santo Egosum Lignum, Amen.”

Pagkatapos ng orasyon ay ipasok ang larawan sa ilalim ng punda ng unan at saka tatlong beses hampasin ang unan habang binabanggit o tinatawag ang buong pangalan ng iyong subject. Pagkahampas sa unan ay mangyaring banggitin ang, “Hanapin mo ako kahit saan ka man naroroon. Bumalik ka sa akin. Hindi ka makakatulog sa araw at gabi na hindi ako ang laman ng puso at isipan mo.”Maaari mo namang i-modify ang nasabing panalangin. Puwede rin na gumawa ka ng sarili mong dasal basta’t galing sa puso mo at laman ng isipan mo ang iyong subject habang isinasagawa ang ritwal.

Matulog nang nakasindi ang kandila. Hayaang matunaw at maubos ito.

Ulit-ulitin ang ritwal gabi-gabi hanggang sa makita ang epekto.

Magic Basic Rules

Muli ay aking ipinapaalala sa mga readers na upang maganap o magkaroon ng bisa ang anumang salamangka at ritwal, dapat ay 100% ang tiwala ng taong gumagawa nito. Kung ikaw mismo ay may duda sa iyong ginagawa, hindi magaganap ang salamangka. Kagaya ng sinabi ni Kristo sa bibliya, kung tayo ay magkakaroon lamang ng kahit ga-butil ng mustasa na pananampalataya, kahit bundok ay kaya nating ilipat. Isa pang mahalagang sangkap sa pagganap ng anumang salamangka o ritwal ay ang paggamit ng mga tamang materyales o sangkap. Kung ang isang ritwal ay may mga nakasaad na specific material na kakailanganin, dapat mo itong sundin. Para itong pagluluto. Ang bawat lutuin ay may kani-kanyang sangkap upang ito ay sumarap at maluto ayon sa kanyang karakter. Kailangan din ng konting sakripisyo sa pagganap ng anumang salamangka. Kung nais mong mapaandar halimbawa ang iyong anting anting, kailangan mo itong konsagrahin sa tamang araw o oras. Kung ito ay kailangang ganapin sa saktong 12:00 ng hatinggabi o 3:00 pa ng madaling araw, kailangan mong isakripisyo ang tulog mo para lang mabuhay ang anting-anting mo.

******

Pahuling Salita

Lahat ng salamangka ay may sakrispiyo. Hindi maaari ang tatamad-tamad at gusto ay ihahain na lamang sa harap ang gusto. Kahit naman sa praktikal na buhay, anuman ang gusto mong makuha, dapat ay pinaghihirapan mo ito.

Salamat sa pagbasa ng Gayumang pampabalisa at panawagan.