TOTOO NGA BANG MAY DIYOS?

2981

Alam ba ninyo na kung ang gravitational force ng universe ay lumakas ng kahit 0.1 % lamang sa kasalukuyang puwersa nito, ang buong universe ay magku-compress sa isang malaking bola. Gayundin, kung ang gravitational force ay humina kahit 0.1%, ang buong universe ay sasambulat at magku-collapse sa walang hanggang direksiyon.

Ganito ka-precise ang kaayusan sa buong cosmos. Ang buong observable universe ay may sinusundang pattern. Mula sa Big Bang kung saan sinasabing nagsimula ang lahat ng matter, ang expansion ng universe, ang epekto ng gravity at dark matter na siyang main component ng total mass ng universe—lahat ito ay nakasunod sa precise numerical pattern na tila ginawa ng isang napakahusay na mathematician.

Sinasabi ng relihiyon na ang kamangha-manghang kaayusan ng universe ay sapat nang pahiwatig na mayroon talaagang Creator or Tagapaglikha. Ayon sa kanila, ang mga bagay ay hindi mapupunta sa tama nitong kinalalagyan kung walang gagawa at magmamanipula nito.

Ngunit depensa naman ng mga skeptics, ang kaayusan ng buong cosmos ay bunga lamang ng Law of Nature. Ibig sabihin, kahit walang magmanipula ng mga bagay, ang mga ito ay kusang mapupunta sa dapat at wasto nitong kalagyan dahil sa force, energy, at components/properties ng mga bagay. Halimbawa, ang planet Earth ay naging isang habitable o living planet dahil ito ay nasa habitable zone o Goldilocks zone ng solar system kung saan ang planeta ay nakatatanggap ng wastong sikat ng Araw, sapat upang hindi ito masunog o kaya ay mag yelo, tulad ng mga kalapit nating planeta tulad ng Mercury, Venus, at Mars. Ilan pa sa simpleng paliwanag ng Law of Nature ay ang tubig at mantika. Ang dalawang liquid matter na ito ay hindi maghahalo dahil sila ay nagtataglay ng properties na hindi talaga maaaring magsama kailanman. Ang dalawang magnet, sa kabilang banda, ay hindi mag-a-attract sa isa’t isa kung pagtatamaain ang dalawang magkatulad nilang polarity (North-North poles, o South-South poles) dahil sa force of electromagnetism.

Ngayon ay muli kong ibabalik ang tanong: totoo nga bang may Diyos?

Dalawa ang sagot: oo, at hindi.

Walang tama o maling sagot. Ito ang tinatawag na probability.

Maaaring may Diyos nga, at maaaring Siya ay likha lamang ng kaisipan.

Ang paniniwala sa Diyos ay masasabing napaka-personal. Hindi mo ito maaaring ipilit sa iba. Lahat tayo ay may kani-kanilang belief system na tinatawag.

Hindi mo maaaaring sabihin na mali ang isang taong hindi naniniwala sa Diyos. Hindi mo rin maaaring husgahang mangmang ang isang taong naniniwala sa hindi naman nakikitang Diyos.

Ang paniniwala sa Diyos ay nakabatay sa pananampalataya. Ang pananamapalataya [verb/pandiwa] ay pagkakaroon ng hindi matitinag na paniniwala sa isang bagay kahit hindi ito nakikita.

May mga relihiyong naniniwala na maraming Diyos o tinatawag na polytheism. May mga naniniwala sa iisang Diyos (monotheism), at mayroong talagang hindi naniniwala (atheism).

Ang uri ng paniniwala sa Diyos ay mauugat sa iba’t ibang outside influences tulad ng norms at belief system na nakalakihan o nakamulatan.

Ang mga Katoliko ay nanininiwala na may iisang Diyos sa tatlong persona (Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo).

Ang mga Iglesia ni Kristo ay naniniwalang si Kristo ay tao lamang.

Ang Islam ay kumikilala kay Allah bilang Diyos.

Ang katuran ng Hinduism ay nakabatay sa Law of Karma.

Ang mga Jews ay naghihintay pa rin sa pagdating ng Messiah sapagkat hindi sila naniniwala na si Kristo ang anak ng Diyos na sinasabi sa propesiya.

Sa planet Earth pa lamang ay hindi na magkasundo-sundo ang mga tao kung sino nga ba ang Diyos. Katunayan, 99% ng dahilan ng mga digmaan sa kasaysayan ng sangkatauhan ay nag-ugat sa relihiyon—kung sino nga ba ang tama at maling paniniwala. Kahit ang ibang mga magkakaibigan ay nagkakaroon din ng tampuhan dahil din sa paniniwala sa relihiyon. Lahat ay gustong makipagdebate para lamang mapatunayan kung sino ang tama at mali. Napak- egoistic ng lahat pagdating sa relihiyon.

Ngayon, ang tanong: totoo nga bang may Diyos?

Ikaw lamang sa sarili mo ang makasasagot nito.

Sapagkat ito ay napaka-personal na tanong.

Ngunit anupaman ang iyong paniniwala, huwag kalilimutang maging isang mabuting tao. Bawat tao ay isang uri ng enerhiya. Subukan mong maging positive energy na maghahatid ng harmony sa iba pang living species sa iyong paligid. Iyan ang tunay na essence of life—harmony and balance.

Ang buong universe ay nasa kaayusan dahil ang lahat ng matter dito ay may harmony and balance.

May Diyos ka mang pinaniniwalaan o wala, maging kaisa ka sa kaayusan ng universe. 0000000

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here