Tips sa Pagbuo ng Malusog na Relasyon

186

Masasabing ang tao ay isang social animals. Napakahilig nating makisalamuha sa iba’t ibang klase ng tao dahil kailangan natin ito. Subalit bakit nahihirapan pa rin tayong mapanatili ang ating relasyon sa ibang tao?

Inilalaan ng tao ang halos lahat ng oras kasama ang ibang tao, pero bakit ginagawa pa rin nating kumplikado ang mga relasyong iyon. Hindi ba mas maganda na napalilibutan ka ng mga taong nagpapahalaga at sinusuportahan ka. Mangyayari lamang ito kung maglalaan pa ng dagdag na panahon at pagkilos upang makabuo ng positibong relasyon. Sundin lang ang mga tips na ito upang makita ang mga pagbabago…

1) Ang pagkakaiba ay hindi bubuo ng pagkakaiba: Madalas na naririnig sa mga tao ang pagsasabi na ang kanilang mga kaibigan o mahal sa buhay ay hindi sila nauunawaan. Iyon ay dahil sa ang bawat isa ay may sariling pagdama at pamamaraan ng pagproseso ng mga bagay. Sa relasyon ang mga pangunahing problema ay dumarating kapag ang dalawang tao ay magkaiba, subalit hindi ang kaibahan ang gumagawa ng problema. Iyon ay ang kakulangan ng pang-unawa na gumagawa ng mga pagkakaibang ito. Kailangang makita mo ang mga bagay sa perspektibo ng iba at maunawaan na ang lahat ay hindi pareho ng iyong pag-iisip. Pag-aralang pahalagahan ang pagkakaiba ng bawat isa.

2) Maging epektibong tagapakinig: Lagi na itong binibigyang diin, at mahalagang binabanggit palagi. Maipararamdam sa tao na siya ay sinusuportahan at pinahahalagahan sa pakikinig lamang sa kanilang nais sabihin. Ang komunikasyon ay hindi kumpleto kung hindi makikinig at mauunawaan ang iba.

3) Maglaan ng oras para sa ibang tao: Sa panahon ngayon ang paglalaan ng oras para sa ibang tao ay tila napakahirap gawin. Kung makapaglaan ka naman ng oras, marahil ay abala ka sa  pakikipag text o pag scroll sa social media. Iyong presensya mo na nararamdaman ng taong kasama ay napakahalaga sa pagbuo ng makahulugang relasyon sa ibang tao. Huwag mag-alala sa nakalipas o hinaharap kapag kasama mo ang isang tao at mag-enjoy ka lamang na kasama sila.

4) Ang pakikiramay ay susi: Matutong makiramay sa iba. Kapag ang tao ay nagbabahagi ng kanyang mga naiisip, nais nilang maunawaan mo kung ano ang kanilang damdamin. Ang pakikiramay ay hindi ibig sabihin na aayusin o bibigyang solusyon mo ang kanilang problema. Ibig sabihin nito ay nauunawaan mo ang iba nang hindi minamaliit o inuusig sila. Ang pakikiramay ay nakatutulong din sa pagbuo ng makahulugang relasyon sa ibang tao.

5) Ang feedback ay mahalaga rin: Hindi natin madalas kapag may nagbibigay ng feedback, subalit lubhang mahalaga ito sa iyong progreso. Ang mga constructive feedback ay tumutulong upang umunlad ka bilang tao, hindi man ito ang laging nais na marinig, ito ay kapaki-pakinabang. Kaya huwag malungkot sa feedbacks dahil ito ay mga libreng impormasyon para sa iyo na maaaring tanggapin o hindi.

SHARE
Previous articleDIABETES – ISANG PAGSUSURI (PART 1): MGA DAPAT MALAMAN HINGGIL SA SAKIT NA DIABETES
Next articleParuparo Sa Iyong Panaginip

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here