Tips para dalawin ka ng mga anghel

116

Pamilyar ba kayo sa mga tinatawag na Lightworkers? Silla ang mga special beings na nagi-exist sa labas ng ating three-dimensional realm. Bagama’t tila bago sa pandinig ang term na “lightworkers”, ang konsepto nito ay matagal nang umiiral. Sa religious aspect, ang mgalightworkers ay yaong mga “entity” na direktang nakikipag-ugnayan sa Diyos para sa mga tao.

Pinakapopular na marahil na klase ng mga lightworkers ay ang mga tinatawag na Angels at Archangels. Taglay nila ang healing and protecting abilities. Malaki rin ang kanilang ginagampanan sa Jewish, Christian and Muslim religion.

Kung nais mong ma-attract ang mga holy beings na ito sa inyong tahanan, unang requirement ay ang pagkakaroon ng malinis at dalisay na puso. Hindi lahat ay may kakayahang makipag-ugnayan sa mga lightworkers. Narito ang mga hakbang dapat gawin.

Kilalanin mo ang mga Angels. Paano mo nga naman sila iimbitahan sa inyong tahanan kung hindi mo sila lubusang kakilala. Kilalanin mo ang kanilang pangalan at kakayahang taglay.

Pumili ka ng iyong anghel. Walang limits dito. Ngunit, mas makabubuti kung may isang specific angel ka na tatawagin o i-invoke para sa partikular na araw. Bawat araw ay may nakatalagang anghel.

I-set mo ang iyong intention at request. Subukang i-visualize ang iyong intention at saka mo ito ipadala sa iyong napiling anghel. Halimbawa, kung ang hangad mo ay payapang pamilya, sabihin mo ito ng malakas sa anghel na parang nakikipag-usap ka sa isang tao. Tandaan mo na walang kakayahan ang mga anghel na makapagbasa ng isip ng tao, kaya kung ikaw ay hihiling o mamanalangin sa kanya, lakasan mo dapat ang boses mo.

Magkaroon ng crystals sa bahay. Ang crystalsay magandang reminders para sa mga anghel na welcome sila sa inyong tahanan. Bawat anghel ay may niri-resonate na mga crystals gaya ng celestite, angelate, rose quartz, and selenite. Ang mga crystals ay maihahalintulad sa token of appreciation sa Angelic Realm. Ilagay ang iyong crystals sa pasemano o sills ng bintana upang ito ay mabilis na makita ng mga anghel sa paligid.

Panatilihing maliwanag ang inyong tahanan.Ang mga anghel ay representasyon ng divine power of light. Sila ay mga literal na liwanag o lights. Samakatuwid, naa-attract sila sa maliliwanag na lugar. Panatilihin ring maaliwalas ang tahanan upang pasukin ito ng mga angelic beings at hindi negative entities.

Maglagay ng mga sariwang bulaklak sa loob ng inyong tahanan. Kadalasang ina-associate ng mga angels ang kanilang sarili sa bulaklak. Ang irises, gardenia, jasmine at daisyay ilan lamang sa mga bulaklak na ginagamit sa Angelic realm bilang palatandaan ng kanilang presence.

Maglagay ng mga palamuting angel figurines. Ang mga ito ay isa ring anyo ng token of appreciationpara sa mga angelic beings upang maramdaman nila na welcome sila sa inyong tahanan.

Magsindi ng potpourri o oil burner na may angelica essential oil, basil, roses, o lavender.Sa spiritual realm, ang usok ay isang uri ng pakikipag-ugnayan. Na-attract ang mga angelic beings sa amoy ng mga nasabing essential oils.

Maglagay ng bells at chimes. Ang kuliling ng bells at chimes ay nagpapalakas o nagpapataas ng frequency vibrationsa inyong tahanan at nagtataboy ng anumang negative entity at energy. Ang mga ito ay representation rin ng harmony, peace, at order.

Maglagay pa ng ibang welcome signs, tulad ng wind chimes, cross, at iba pang bagay na nagrerepresenta ng iyong spirituality.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here