Tips Kung Paano Maiiwasan ang Ex

Kung minsan, may mga tao na wala na sa buhay natin pero hindi natin maiiwasang maalala gaya ng ating ex. May mga bagay at panahon kasi na nagpapaalala sa atin sa kanila. Tulad halimbawa ng ulan, kung may special moments tayo na kasama ang ating ex habang umuulan, sa tuwing uulan ay sumasagi sila sa isip natin nang hindi sinasadya. Kahit pa meron na tayong iba. O kaya ay may ibinigay siya sa’yo na isang bagay tulad ng kuwintas o relo, kapag makakakita ka ng ganyang bagay ay sasagi pa rin siya sa isip mo. Sadya yatang mahirap makalimutan ang ex lalo na kung may natitira ka pang pagtingin sa kanya at muling magkukrus ang landas nyo. Ano kaya ang gagawin mo kapag nangyari ito? Narito ang ilang tips kung paano mo siya maiiwasan.

1.Huwag kang makikipag-usap sa kanya ng matagal. Kung sakali man na sa pagkukrus ng landas nyo ay magkaroon kayo ng conversation, huwag mo itong patatagalin. Tama na ang simpleng kamustahan. Dahil kung sosobra pa doon at lalawig pa ang kuwentuhan nyo ay baka makasilip ang puso mo ng pag-asang magkabalikan kayo. Mahirap umasa sa wala.

2.Huwag mong ibibigay ang iyong telepono. Sa oras na ibigay mo sa kanya ang iyong cellphone o telephone number, malaki ang posibilidad na itext ka niya at tawagan. Sa oras na gawin niya ito ay mahihirapan kang iwasan siya dahil ito naman talaga ang hinihintay mo, ang tawagan ka niya.

3.Huwag mo siyang i-istalk sa social media. Kung i-accept ka man niya sa kanyang account sa social media, huwag mong guguwardyahan ang account niya at i-che-check from time to time. Sa tuwing makakakita ka kasi ng magandang post niya ay lalo ka lang mabibighani sa kanya.

4. Huwag mo siyang i-entertain. Meron man o wala ka ng feelings sa kanya, huwag mo siyang i-entertain. Ang tendency no’n ay muli siyang mapalapit sa’yo and vice versa. Unless na masiguro mong wala pa siyang sabit at ganon ka rin. Kung ganito ang case, hindi mo na siguro siya gugustuhing iwasan.

Sa kabila ng lahat ng ito ay hindi mo dapat kalimutan ang dahilan kung bakit mo siya naging ex. Dapat mo itong irebisa bago ka muling magpapansin sa kanya o bago mo siya muling pansinin.