The 3 Most Creative Zodiac Signs

1198

1.AQUARIUS- Ang Aquarius ay kilala bilang isang independent zodiac sign. Hindi siya yung tipo na makikihalo sa mga tao at gagawin din kung ano ang kanilang ginagawa. Wala siyang pakialam kung mapaiba man siya, as long as nagagawa niya ang gusto niyang gawin. Madalas ay nagbibigay sya ng opinyon na salungat sa opinyon ng iba o ng nakararami. Subalit hindi maitatanggi na ang kakaiba niyang approaches ay nakapagbibigay ng kaliwanagan o kasiglahan sa isang boring o hindi magandang sitwasyon. Gustong gusto ng Aquarius na meron siyang kalayaan na maipahayag ang kanyang damdamin at ang kalayaan niya na gawin ang mga ideya niya sa paraang gusto niya. Gusto niya na naibabahagi niya ang creativity niya sa iba.

2.PISCES- Maaaring ang Pisces ay isa sa pinakasensitibong zodiac sign at kalimitan ang kanyang sensitivity ay idinadaan niya sa kanyang creativity. Palagi siyang naghahanap ng pwede niyang gawing inspirasyon. Gusto niya ang pagpipinta at pagsusulat. Labis niyang hinahangaan ang mga taong mahuhusay sa mga fields na ito. Ang Pisces ay nagtataglay ng poetic spirit na kung siya ang masusunod at hindi ang kanyang kapalaran ay gusto niyang matali siya sa trabahong may kinalaman sa art. Subalit kahit saang trabaho mo pa man siya ilagay ay lalabas at lalabas ang spark ng kanyang pagiging creative. Likas ito sa kanyang katauhan kaya mahirap pigilan.

3.CANCER- Ang Cancer naman ay nabiyayaan sa pagkakaroon ng malawak at patuloy na lumalawak na imahinasyon. To the point na ang kanyang imahinasyon ay agad niyang nabibigyan ng isang konkretong istorya. Mabilis siyang makapick-up ng mga ideya kahit pa magbanggit ka lamang ng isang word at kaya na niya itong gawan ng isang buong kuwento. Masaya siya na nailalabas niya ang kanyang talento unang-una na sa kanyang mga kapamilya at kaibigan. Pero hindi rin siya makukuntento kung hindi niya maibabahagi sa mas maraming tao ang kanyang creativity. Sa likod ng kanyang pagiging sensitibo at emotional ay ang nag-uumapaw na pagkamalikhain.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here