TEN DEADLIEST DISEASES (PART 3)

  439
  Flora Rivera

  Narito ang huling apat ng mga sakit na nakamamatay:

  7.    RESPIRATORY CANCERS (KANSER SA BAGA)

  Ang sakit sa baga ay nakukuha sa pagsisigarilyo, pagka-expose sa mga matatapang na kemikal, pangalawang saling usok at pollution.

  Mga sintomas

  • Ubong hindi gumagaling
  • Pag-ubo na may kasamang dugo
  • Kahirapan sa paghinga
  • Pananakit ng dibdib
  • Pagkamalat 
  • Patuloy na pagbaba ng timbang
  • Masasakit na buto
  • Pananakit ng ulo

  Agad magpasuri sa doktor kapag nakaramdam ng mga ganitong sintomas.

  Preventive Measures 

  • Huminto sa pagsisigarilyo
  • Kumain ng masustansiyang pagkain
  • Iwasan ang magpuyat

  8.    TUBERCULOSIS

  Ang TB ay isang seryosong sakit sa baga na kung mapapabayaan sa gamot ay maaaring makamatay. Ang sakit na ito ay nakakahawa mula sa bacteriang Mycobacterium tuberculosis na naisasalin sa pamamagitan ng hangin kapag naubo, nabahing, nagsalita o kumanta ang taong meron nito. Maryroon itong tatlong uri

  • Latent TB –  ang bacteria  nito ay hindi aktibo at nanatili sa katawan ng maysakit. Kailangan itong magamot para huwag mauwi sa Active TB
  • Active TB – ito ang nakakahawang uri  ng tuberculosis kung saan ang immune system ay hindi kayang labanan ang bacteriang sanhi nito.

          Mga sintomas

  • Ubong hindi gumagaling
  • Pagsuka ng dugo
  • Pagkapagod
  • Nilalagnat at pinagpapawisan sa gabi
  • Walang ganang kumain
  • Pagkahulog ng timbang

  Makipagkita kaagad sa doktor kapag nakaramdam ng mga sintomas.

  Mga pag-iingat

  • Iwasan ang paninigarilyo at alkohol
  • Matulog ng sapat
  • Inumin sa tamang oras ang lahat ng gamot. Huwag magpapalya
  • Kumain ng masusustansiyang pagkain na mayaman sa protina, b-complex vitamins na katulad ng salmon at sardinas at zinc and selenium na makukuha sa mga nuts. 

  9.    DIABETES MELLITUS

  Mas kilala sa tawag na Diabetes, ito ay bunga ng mataas na blood sugar na nakakaapekto sa insulin production ng pancreas para ma-maintain ang ating blood sugar sa tamang level. 

  Tatlong uri ng Diabetes

  • Type 1 Diabetes – kilala rin sa tawag na juvenile diabetes kung saan ang pancreas ay hindi na nakakagawa o kaunti na lang ang nagagawang insulin. Ang insurlin ay isang hormone na nagko-convert sa carbohydrates into glucose na papasok sa bawat cell ng ating katawan at magagamit bilang enerhiya. 
  • Type 2 Diabetes – Hindi malubha ang mga sintomas nito na kagaya ng Type 1, kung saan  ang pancreas ay nakakagawa ng insulin pero hindi sapat.
  • Gestational Diabetes – binabantayan sa mga buntis kung saan tumataas ang blood glucose level habang nagdadalang-tao.

          Mga sintomas:

  • Madalas na pag-ihi
  • Palaging gutom at inuuhaw
  • Pagkaramdam ng pagod
  • Nanlalabong paningin
  • Namamanhid ang mga paa at kamay
  • Mga sugat na matagal gumaling

  Kaagad makipagkita sa inyong doctor kapag nakaranas ng ganitong mga sintomas.

          Mga pag-iingat:

  • Iwasan ang matatamis na pagkain.
  • Bawasan ang carbohydrates intake
  • Mag-concentrate sa pagkain ng mga gulay at prutas at pagkaing mayaman sa mga bitamina, protina at mineral
  • Mag-ehersisyo ng hindi bababa sa 150 minuto kada linggo
  • Panatiliing mababa ang blood sugar, cholesterol at blood pressure.

  10.  PRETERM BIRTH COMPLICATIONS

  Ito ang mga batang ipinanganganak bago ang ika- 37 linggong pagbubuntis o  kulang sa buwan. Namamatay ang mga pre-mature babies kapag ang hindi pa fully develop ang organs ng mga ito,

  Generally, ang mga posibleng dahilan ay Preeclampsia (high blood pressure of pregnancy) at pagputok ng panubigan ng wala sa panahon. 

  Ang iba pang dahilay ay:

  • Kulang sa pre-natal check up
  • UTI, sexually transmitted diseases, certain vaginal infections
  • Abnormal development in the fetus.
  • Sobrang payat o sobrang taba
  • Placenta previa kung nasaan ang bata ay  na-conceived sa labas ng matris
  • May high blood sugar habang nagbubuntis,o mataas ang presyon at iba pang sakit
  • Pre term-labor
  • Pag-inom at paninigarilyo
  • Domestic violence
  • Exposure to pollutants

          Mga pag-iingat:

  • Magpa-alaga sa OB Gyne sa panahon ng pagbubuntis
  • Kumain ng masustansyang pagkain 
  • Umiwas sa paninigarilyo at pag-inom
  • Huwag basta iinom ng gamot ng walang pahintulot ng doktor
  • Iwasan ang magbuhat ng mabibigat na bagay o ang madapa o madulas
  • Ingatan na ma-expose sa mga sakit.
  • Kung may dati ng sakit katulad ng diabetes, sakit sa puso at iba pa, magpa-check up ng regular
  SHARE
  Previous articleANG UFO ENCOUNTER NINA ALEJANDRONG DAKILA AT NI COLUMBOS
  Next articleAng Pinakamahiyaing Zodiac Sign
  Flora Rivera is a well known writer of tagalog romance pocketbooks who became interested of health awareness when her first lab test showed a few health issues. From that time on, she began eating healthy for she believes that eating the right food can cure any sickness.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here