TELEKINESIS TUTORIAL 101 (Part 3): The Basic Exercises

1097

Ang pagkakaroon ng telekinetic ability ay isang asset.  

        Ang telekinesis ay kakayahang makapagpagalaw ng mga bagay gamit lamang ang kapangyarihan ng isip. 

        Upang malaman ang iba pang mahahalagang impormasyon patungkol sa telekinesis, i-click lamang ang link: https://philippineone.com/kapangyarihan-july-20-ang-telekinesis-tunghayan-mo-123/ 

        Akin nang naituro ang basic steps at exercises upang ma-develop ang telekinetic ability.

        Para sa Part 1, i-click lamang ang link: TELEKINESIS TUTORIAL 101 (Part 1): The Basic Steps  https://philippineone.com/telekinesis-tutorial-101-part-1-the-basic-steps/ 

        Para sa Part 2, i-click lamang ang link: TELEKINESIS TUTORIAL 101 (Part 2): Warm Up Exercises  https://philippineone.com/telekinesis-tutorial-101-part-2-warm-up-exercises/ 

        Ngayon ay aking ituturo ang ilang basic exercises upang malaman kung gumagana na ang iyong telekinetic ability. 

 Exercise 1: The Psi-wheel 

Mga Kagamitan:  4×4 paper o tinfoil, Pin or sewing needle,  Eraser or cork, Garapon na may malaking bibig 

Paraan:   Itusok ang pin sa eraser o cork. Ang pinaka-point ng pin ay nasa itaas. Itupi ang papel o tinfoil sa gitna, patayo o vertical. Itupi ang ibabaw, saka ibuka muli. Pagkatapos, itupi muli ito nang pahalang o horizontal. Buksan. Ang papel o tinfoil ay mukhang nahahati ngayon sa apat na parte. I-flip ang papel diagonally upang ito ay maging hugis tatsulok. Ang papel ay magmumukha ngayong nahahati sa walong parte. Mukha itong star o shuriken. Ibalanse ang papel o tinfoil sa ibabaw ng pin upang ito ay umiikot o mag-spin.  Mag-relax. Alisin ang anumang bumabagabag sa iyong isipan. I-focus ang iyong isipan sa papel. I-visualize ang enerhiya na lumalabas sa gitna ng iyong noo o sa iyong palad papunta sa papel o tinfoil.  Sa isang variation ng exercise, isuklob ang garapon sa iyong psi-wheel upang walang hangin ang makapagpaikot nito. I-visualize ang energy  na lumalabas sa iyong kamay o gitna ng iyong noo patungo sa psi-wheel. Paikutin ang psi-wheel gamit ang iyong utak. 

Exercise 2: Pen roll/pull  

Kagamitan:     pen  

Paraan:    Ipatong ang lapis o ball pen sa isang lamesa o sahig na may patag na surface. I-relax ang isipan at saka huminga ng malalim. Gamitin ang energy ng iyong utak upang mapaikot ang lapis o ball pen. I-connect ang iyong sarili sa object. I-visualize ang enerhiya na dumadaloy mula sa gitna ng iyong noo o sa kamay na siyang magpapagalaw ng lapis o ball pen sa lamesa o sahig.

Exercise 3: The Cork 

Mga Kagamitan:     cork, isang palanggana ng tubig

Paraan:    Katulad lamang din ang procedure ng exercise na ito sa dalawang naunang exercise. I-focus ang energy sa cork upang mapagalaw ito sa ibabaw ng tubig. Hindi ito katulad ng hydrokinesis. Sa hydrokinesis, ang tubig mismo ang iyong pagagalawin. Ngunit sa exercise na ito, ang cork lamang ang iyong pagsisikapang mapagalaw.  

        Sa susunod ay ibabahagi ko pa ang ibang basic exercises. 

        Kung may katanungan kayo tungkol sa ating topic, o may nais pa kayong idagdag, i-comment lamang ito.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here