Taurus Weekly Horoscope, Nobyembre 23 – 29

503

Magsisimula ang linggo sa lunes,Maari kang magkaroon ng magandang opurtunidad upang makipagkita sa isang tao at magkaroon ng koneksyon . O kung ikaw man ay may kaibigan na , ang iyong partner ay maaring kailanganing baguhin ang kaniyang schedule is upang makapiling ka.

Sa Miyerkules, kung ikaw ay kasalukuyang na iinis sa iyong pinansyal na sitwasyon, oras na upang magisip ng mga alternatibong pagkukunan ng pera.

Magpapatuloy ang linggo at sa biyernes. Kahit pa nakakaramdam ka ng stress sa iyong kasalukuyang sitwasyon sa pera, subukan mong umiwas sa mga problema sa pera sa pamamagitan ng pagutang na may napakataas na interes. Ang jupiter ay maghahanap ng solusyon na hindi ka mapapahamak.

Sa sabado, magandang kumonekta sa iyong mga kaibigan ngayon at makipagusap patungkol sa mga ideya at mga materyal na bagay na nais nyong makuha.