Taurus Monthly Horoscope (Oct. 2020 )

354

Pera

Kung sa kasalukuyan at may mga plano ka’ng mapabuti ang sitwasyon mo tungkol sa pera, at kung sinusunod mo ang mga ito ay dapat mayroon na ito’ng maganda’ng resulta sa buwan na ito. At kung wala ka pa’ng ginagawa, ay ito na ang tama’ng panahon para gawin ito. Ang astral conjunction ng iyo’ng astrological sign ay pabor ngayon tungkol sa mga malalaki’ng halaga ng pera. Maari’ng may maganda’ng sorpresa ang naghihintay sa iyo sa katapusan ng buwan na ito, kapag nanatili ka’ng umaasa tungkol sa kabutihan ng iyo’ng pananalapi. ©PhilippineOne.com  2020

Kalusugan

Ang buwan mo ay hindi maganda kung tungkol sa kalusugan mo ang pag-uusapan, lalo’ng-lalo na sa pisikal. Paminsan-minsan, ay maari’ng makaramdam ka ng pagkaubos ng lakas at pagkawalan ng pag-asa. Dapat sa pagsisimula pay lang sa buwan na ito ay mayroon ka ng mga plano tungkol sa mga bagay o layunin na gusto mo’ng makamit sa panahon na ito. Ito ay makakatulong sa iyo upang mapanatili ang pag-asa’ng pinanghahawakan mo upang matulungan din ang sarili mo’ng hindi ma-stress. Ikaw ay makakaranas ng pagbabago ng ugali sa buwan na ito. Kapag kinakailangan ay gumamit ka ng likas na halama’ng gamot upang mapabuti ang pakiramdam mo.

Trabaho

Kung nagtatrabaho ka sa buwan na ito, ang panahon ay pabor sa iyo sa pagsisimula pa lang ng buwan na ito. Kung sinusunod mo ang mga ideya mo ng mayroo’ng katatagan at hindi natatakot na magkamali, ay may posibilidad na maglalagay ka ng limitasyon para sa sarili mo at matatakot ka’ng kumilos sa panahon na ito. Gayon pa man, ay huwag ka’ng gumawa ng kung ano pa man nang hindi muna nag-iisip. Hayaan mo ang mga tao’ng nagseselos sa iyo na gumawa ng tsismis dahil ang resulta nito ay magpapasalamat ka pa sa mga naisip mo’ng mga ideya.

Payo’ng Astrological

Kahit nahihirapan ka sa buwan na ito, dahil sa sitwasyon at problems mo sa pera ay masaya ka pa rin dahil may maaasahan ka’ng mga tao sa panahon ng kagipitan, ito ay ang pamilya at mga kaibigan mo. Ikaw ay mahilig makikipaglapit sa mga tao’ng sa tingin mo ay makakatulong sa iyo sa panahon ng nangangailangan ka ng tulong. Ikaw ay makikipagkaibigan lang sa mga tao’ng mayroo’ng maibibigay sa iyo, payo man o tulong financial.

Pag-ibig

Kahit ang lahat ng mga tao ay malungkot at naghihirap ay hindi ka pa rin dapat sumusuko sa kahit na ano’ng relasyon na nanatili pa rin sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan noon. Mas magiging mahirap na ayusin ang nasira ng relasyon, ngunit mas mabuti ito kung gusto mo’ng maibalik ang dati niyo’ng samahan ng kapareha mo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here