Taurus Monthly Horoscope Hunyo 2020

Pera

Ang buwan na ito ay makapagbibigay sa iyo ng mga bago at maganda’ng pagkakataon upang Mahalo ng pera. Ang mga swerte’ng hindi mo inaasahan ay maaasahan mo ngayon at maaari mo ring subukan ang swerte na ito sa mga laro ng kapalaran. Kung may ginagawa ka’ng bagay na nauugnay sa pera, ay pwede mo ito’ng iugnay sa iba’ng to na nauugnay sa mga pinipiling grupo o mga namumuhunan at manlalaro. Bago ka gumawa ng makabuluhan tungkol sa pamumuhunan, siguraduhin muna kung a no ang makukuha niyo, ang kada isa sa inyo upang maiwasan ang hindi magaganda’ng surprisa sa banda’ng huli.

Kalusugan

Sa buwan na ito, ang mga bituin ay nangangako ng maganda’ng resulta kung tungkol sa kalusugan mo ang pag-uusapan. Sapagkat huwag masyado’ng maglabas ng iyo’ng nakatago’ng enerhiya dahil hindi ito masyado’ng marami. Dapat panatilihin ang positibo’ng pag-iisip dahil ito’y makakatulong sa iyo na malagpasan ang buwan na ito ng wala’ng problema sa kalusugan.

Career

Kapag ikaw ay nagtatrabaho sa buwan na ito, ay gawin mo lahat ng makakaya mo upang magkaroon ng maganda’ng simulator habang pabor ang lahat sa pagkakataon na ito. Panatilihin na kontrolado ang lahat ng mga ginagawa mo. Huwag mo’ng hayaan ang iba’ng to na kontrolin ka dahil ang mga tao’ng ito ay may posibilidad na ibabagsak ka nila. Kailangan mo’ng gumawa ng mga desisyon na sigurado, hindi man madali ito para sa iyo ng unit huwag mo’ng hayaan na ang nararamdaman mo ang magdidikta para sa iyo’ng dapat piliin na mga bagay. Dapat umasa ka lang sa tama’ng pangangatwiran at sa iyo’ng pansariling kagustuhan. Kapag ikaw ay nag-aalinlangan ay huwag ka’ng magdadalawang-isip na humingi ng payo o tulong mula sa iba’ng tao na may mababang-loob. Matututo ka ng marami’ng bagay tungkol sa napipili’ng aspeto ng iyong trabaho. Kumuha ng karanasan upang patibayin kung ano ang gusto mo’ng matamo sa buhay.

Ang payo ng Astrological

Padamihin ang mga magagandang pagkakataon para sa buhay mo at para sa iba’ng bagay na pinagkaka-abalahan mo sa buwan na ito dahil ang mga bituin ay pabor sa kung ano’ng mayroon ka, ang malinaw na pag-iisip at desisyon na base sa tamang pangangatwiran at sa tamang rason. At saka ilabas mo rin ang iyong artistic skills, ang emahinasyon mo at ang pagiging malikhain. Ang mga ito ay makakatulong sa iyo na mapahaba ang limitasyon sa buhay at makikita mo ang buhay mo mula sa iba’ng anggulo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here