Taurus Monthly Horoscope, Agosto 2020

Pera

Ang misyon mo sa buwan na ito ay nababatay sa paghahanap ng paraan upang ma-balanse ang badget at madagdagan ang kinikita mo. Siguraduhin mo’ng mapagkatiwalaan ang mga tao’ng hinihingian mo ng tulong. Mag-isip ka’ng mabuti bago gumawa ng desisyon at magtiwala lang sa intuwisyon mo. Mayroo’ng isa o dalawa’ng maganda’ng pagkakataon ang darating sa buhay mo.

Kalusugan

 Sa buwan na ito, ang pagiging masyado’ng pagod ay magiging problema mo. Labanan mo ito kapag nakakaramdam ka ng pagod. Kung hindi, ay magkakaroon ng negatibo’ng kahihinatnan ang lahat ng mga gawain mo. Makakaranas ka rin ng pagiging wala’ng pag-asa. Sa halip na gumawa ng hindi maganda para sa iba’ng usapan,  dahan-dahang suriin ang mga bagay upang maiiwasan ang mali’ng pagkilos. Iilan sa mga minamahal mo ay magdurusa mula sa mali’ng pagkilos mo. Subuka’ng pasukin ang iilan sa mga magaganda’ng gawain at sunggaban ang lahat ng pagkakataon na darating sa buhay mo upang magsaya.

Trabaho

Kung nagtatrabaho ka sa buwan na ito,  ang lahat ng bagay ay maaasahan mo kung maglakas-loob ka’ng ipakita ang mga ideya mo. Tumayo ka para dito na may kasama’ng paniniwala at ipakita ito sa mga tao’ng kailangan mo’ng kumbinsihin na dapat nila’ng isakatuparan ang mga ito. Kapag may problema,  ay huwag magdadalawang-isip na suriin muli ang mga plano mo at ayusin kung ano ang mali,  o kung ano ang pumipigil sa iyo sa pag-unlad. Ang kapaki-pakinabang na astral ay naimpluwensiyahan ang panig na ito at ito ay makapagbibigay sa iyo ng inspirasyon  upang magkaroon ng orihinal na mga ideya. Kapag ginagamit mo ang mga ideya’ng ito ay makakatulong ito sa iyo na makatalon ng pasulong,  kapag ang tungkol sa trabaho mo ang pag-uusapan at madadagdagan din ang kinikita mo.

Payo’ng Astrolohiya

Ang buwan na ito ay nakatatak batay sa klase ng pag-iingat para sa lahat ng panig. Kung pwede lang,  ay maghanap ng mga bago’ng impormasyon at ideya upang masubukan mp’ng mapabuti ang financial situation mo,  mararanasan ang pagbalanse ng damdamin at pagtuonan ng pansin ang kalagayan ng isipan mo. Huwag umasa ng nakagilalas na resulta dahil ikaw ay nakatakda’ng magkakaroon ng pagbabago sa landas mo. Kailangan mo’ng mag-pasensiya at sa kabila ng lahat,  ay huwag mo’ng ikumpara ang sarili sa mas matagumpay na mga tao. Sundin mo lang ang sarili’ng landas para sa sarili’ng kapakanan dahil araw-araw ay mayroon ng sapat na gulo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here