Taurus Compatibility

Ang mga elemento ng zodiac ay naglalaro ng malaki’ng bahagi sa pagbabasa ng zodiac compatibility. Kagaya sa kaso ng Taurus compatibility. Sinubukan ng mga astrologers na tingnan ang mundo natin at ang mga nauugnay na signs dito. Ang mga astrologers ay palagi’ng tinitingnan ang Taurus compatibility chart upang mababasa mula rito ang pinakabagay na kapareha para kay Taurus. Dapat ito’ng ilagda na ang compatibility statistics ay para sa lahat at propesyonal na relasyon, hindi lang para sa pagmamahal ng isa’ng Taurus. Malaki ang paniniwala ng mga astrologers na ang pinakabagay na kapareha Kay Taurus ay ang Cancer, Virgo at Libra.

Taurus at Cancer

Pareho sila’ng nangangailangan ng isa’ng matatag at matiwasay na buhay, ito ang pumapaloob ngTaurus at Cancer compatibility. Ito ang dahilan kung bakit ang relasyon na ito ay mayroong malalim na pagsasama. Mayroong malakas na paghahangad ang kapareha ng Taurus para sa siguridad ng damdamin, habang ang kaparehang cancer naman ay magpapabigay ng mas mataas na antas ng siguridad tungkol aa kanyang damdamin.

Taurus at Virgo

Ang Taurus at Virgo ay ang mga tao’ng may mga matutulis na dila at malalakas na kalooban, sapagkat magkapareho ang mga sign na ito na aalamin ang katotohanan at tapat para sa kanila’ng kapareha, kaya kahit maliit na kapintasan ay hindi magiging hadlang sa kanila. Ang compatibility ng Taurus at Virgo ay masyado’ng malakas kaya sila ay nagiging mag-asawa at naiiwan nila’ng nagugulat at hindi makapagsalita ang kanila’ng mga kakilala at mga kaibigan dahil sa kanila’ng biglaang pagtatapat sa mga ito.

Taurus at Libra

Una sa lahat, ang magkapareha’ng Taurus at Libra ay nakakaramdam ng sobra’ng lakas na pagkahalina sa presensya ng isa’t-isa. Ang karaniwang planeta na tagapamahala nila ay pinapanatili ang lakas pagkahalina sa isa’t-isa. Ang Venus ay tumatayo bilang iilan sa mga sensual properties katulad ng kagandahan, romansa at pag-ibig. Ang pagtatak ng mga kaugalian na ito mula sa pagsasama ng Taurus at Libra ay hahantong sa isa’ng kaigaigaya na relasyon na nagmumula sa mga bagay na gusto nila at pinagsasaluhan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here