Taong Tres, kailangan ng gabay sa pag-ibig

Ang mga taong ipinanganak sa petsang 3, 12 at 21 ay masyadong emosyonal. Kaya, naman kapag sila ay umibig, bigay todo rin ang pagpapakita nila ng pagmamahal,  hindi rin sila nahihiya na ipagsigawan sa buong mundo ang kanilang pagmamahal. Kung mayroon nga kayong friends na taong tres sa social media sites, sila iyong madalas mag-post kung gaano nila minamahal ang kanilang partner. ©PhilippineOne.com

Nakakatuwa naman talaga kung makikita natin na ang isang tao ay masaya sa piling ng kanyang minamahal, dahilan kaya nagagawa natin makipag-celebrate sa kanila. Iyon nga lang, sa relasyon ay hindi maaaring maging happy na lang palagi, maaaring ang iniibig ng sobra-sobra ng Taong Tres ay hindi ang kanyang makakatuluyan.

Kaya, asahan mong kapag nabigo ang Taong Tres ay sobra-sobra rin siyang magdaramdam. May tendnsiya pa na mawalan siya ng gana sa kanyang mga nakagawiang gawin tulad ng pag-aaral o pagtatrabaho. Ngayon, kung nais mo naman talagang maka-recover sa kabiguan na iyong naramdaman, ang makabubuti mong gawin ay mag-concentrate sa makabutluhang gawain. ©PhilippineOne.com

Kung nais mong magtagumpay sa buhay, Taong Tres, mas makabubuti kung itutuon mo sa pagtatrabaho ang iyong atensyon. Kung isang daang porsiyento kasi ang atensyon na pag-uukulan mo ng pansin ang iyong trabaho, tiyak na matutupad mo rin ang anumang naisin mo sa buhay.

We add copyright messages throughout our articles due to the incredible amount of copyright fraud and theft performed by competing Facebook pages.  Thanks for understanding