Suwerteng bahay, huwag pawalan para di malasin

Hindi lahat ng bahay ay masasabing masuwerte kaya kung nakatagpo ka ng bahay na masuwerte, huwag mo na pawalan pa. Baka kapag umalis ka riyan ay malasin ka na. Kung minsan kasi inaakala mo na nakuha mo ang lahat ng suwerte dahil sa galing at talino mo. Ngunit ang totoo, may malaking kinalaman ang bahay na iyong tinitirhan.

Ang dahilan ay nakatapat ang iyong bahay sa sikatan ng araw. Sobra kasi itong makapagbibigay ng suwerte sa’yo dahil nga nagsasaad iyon ng panibagong umaga. Kung ang hagdanan ng iyong bahay ay nagtatapos sa ORO talagang mapalad ka dahil ibig sabihin niyan ay ginto. Samantalang pilak naman ang PLATA at kamalasan ang MATA. Kaya, habang humahakbang ka ay magsabi ka na ng ORO, PLATA, MATA. Kung saan ‘yan magtatapos ay nandoon ang iyong kapalaran. Bukod dito, magbibigay din ng suwerte ang iyong bahay kung pirmi mo itong nililinis at pirming malamig sa mata ang kulay at dekorasyon.

Kaya, kung ang tinitirhan mo ngayon ay nakapagbibigay sa’yo ng suwerte, bahay mo man o inuupahan mo, huwag na huwag mo ‘yang iiwanan. Kung talagang kailangan mong umalis para mangibang bansa at pag-aari mo naman ang bahay na ‘yan, huwag mong  ibebenta ‘yan. Magbibigay kasi ‘yan sa’yo ng maraming pera.

Kaya, kung nangungupahan ka lang, mas maiging huwag na huwag kang aalis sa bahay na ‘yan. Maaari kasing ang suwerteng nakukuha mo sa bahay na tinitirhan mo ngayon ay hindi mo na makuha pa sa lilipatan ninyo.

SHARE
Previous articleANG MISTERYO NG “THE ALLIGATOR MAN”
Next articleFEMALE AND LOVERS PALMISTRY Isyu # 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here