SUMPA SA LIBINGAN NI NOSTRADAMUS

Ravenson Biason

Isa sa mga ipinahayag na propesiya ni Nostradamus ay tungkol sa muling pagkakahuhay sa kanyang mga labi. Ang kanyang kabaong noon ay nakalagak noong una sa “Church of Cordeliers of Salon”. Gayunman, ang kakatwang istorya ng kanyang libingan ay may kaakibat misteryo. Dalawang beses kasi na hinukay ang kanyang labi. Ang una ay talagang binalak at ang ikalawa ay talagang may bahid ng kabalahuraan.

Noong eksaktong ika-17dantaon ,ang kanyang mga labi ay inilipat sa isang mas prominenteng paglalagakang libingan. Nang gawin ito, isang necklace ang nakita sa kanyang mga kalansay na may nakasaad na petsang “1700”. Tumugma ito sa panahon at pangyayaring ang kanyang mga labi ay ililipat ng ibang libingan. 

Noong kasagsagan ng French Revolution noong1791, ilan sa mga lango o mga nakainom na mga sundalo ang sumira ng kanyang kabaong. Ang mayor ay kaagad na pinakalma ang mga miron sa pamamagitan ng pagsasabi kung papaanong hinulaan ni Nostradamus ang naturang rebolusyon. Pagkatapos ‘nun ay kanilang ibinalik ang mga labi ni Nostradamus sa kinalalagakan nitong libingan. Subalit, tila may sumpang hatid ang pagkakalapastangan sa kanyang libingan.

Nakasaad sa kanyang propesiya sa Century 9, Quatrain 7 ang ganito:

Ang taong siyang nagbukas ng kabaong nang kanyang matuklasan. At ang siyang hindi agad nagsara nito agad-agad. Ang kasamaan nga ay hahantong sa kanya, na walang sinumang may kakayahang makapagpapatunay noon.”

Sa kasamaang palad, ang mga sundalong naghukay at lumapastangan sa kanyang libingan ay tinambangan o in-ambushed sa kanilang binabagtas na daan pabalik sa kuta. Sila’y nangamatay lahat at walang naiturong sinumang mga salarin. 


Isa pang panggulat ang ginawa ni Nostradamus nang mahulaan nito ang “The Great Fire of London” noong taong 1666. Pero ang totoo, hindi naman grabe ang pinsalang dinulot ng naturang sunog. Napinsala lamang ng itinuturing napakalaking sunog umano sa London ang medieval London at nasunog ang mga lumang Roman Walls o pader. Mga anim katao lang ang naitalang namatay. Akala ng mga tao roon ay iyon na ang signos ng katapusan ng sanlibutan. Nagsimula ang sunog sa isang panaderya at kumalat na sa buong lungsod sa loob ng 3 araw. Ang hulang ito ni Nostradamus ay may pasahe mula sa Quatrain na:

“The blood of the just will commit a fault at London,

Burnt through lighting of twenty threes the six:
The ancient lady will fall from her high place,
Several of the same sect will be killed.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here