Saturday, June 15, 2019

Students

ANAK AKO NG AMA KO

Inspirasyon ang turing ko sa kanya. Tanging lalaking minahal ko nang higit pa sa aking sarili. Tumatanda ka na, o aking ama. At sa oras na ito, wala akong...

Pagtatanto sa Super Blue Blood Moon

            Isang oras at kalahati mula sa pag-uumpisa ko ng pagsusulat nito ay masasaksihan ng sambayanang Pilipino at ng ibang bansa ang super blue blood moon, na sinasabing pinakamagandang...

Estudyante Blues: Paano mapapanatiling mataas ang aking marka?

Ang pagiging edukado ay isa sa mga susi upang maging matagumpay ang isang tao sa kaniyang buhay. Edukasyon ang nagbibigay oportunidad sa tao upang makapasok sa isang maayos na...
error: Content is protected !!