SPECIAL GUARDIAN ANGEL NG BAWAT ZODIAC SIGN

599

Itinuturing na pinakamakapangyarihan sa lahat ng light workers ang mga Archangels at Angels. Bawat isang zodiac sign ay may ruling special guardian angel. Ang mystical power at patnubay na hatid ng mga light beings na ito ay mahalaga sa personal growth at well-being ng bawat indibiduwal.

        Kilalanin ang iyong special guardian angel na maaari ninyong tawagin sa bawat oras upang humingi ng gabay at patnubay.

ARIES:      Si Angel Barachiel ang siyang protector ng Aries. Siya ay isang great helper; at ang kaniyang interhuman bonding sa tao ay may hatid na pag-asa at positibong pananaw.

TAURUS:   Si Amiel ang guardian angel ng mga Taurean. Iminumulat ni Amiel ang isang Taurean sa katotohanan sa lahat ng pagkakataon upang maiwasan na makagawa ng hindi magandang hakbangin.

GEMINI:   Binibigyan ni Metraton ang isang Gemini ng lakas upang malagpasan niya ang lahat ng pagsubok. Mainam na tawagin ni Metraton sa panahon ng kagipitan.

CANCER: Binibigyan ni Angel Dina ang isang Cancerian ng wisdom na magagamit niya sa pagtahak sa landas ng buhay.  Tinutulugnan din niya ang isang Cancerian na maging focus sa lahat ng bagay na kaniyang ginagawa upang maging maayos ang kalalabasan.

LEO: Inaalalayan ni Angel Aquariel ang wild spirit ng isang Leo. Pinapayapa niya ang kaisipan ng isang Leo at tinutulungan niyang ma-develop ang kaniyang spiritually.

VIRGO:    Binibigyan ni Angel Kadmiel ang isang Virgo ng katatagan ng kalooban upang hanapin ang kaniyang sarili. Si Kadmiel ay siyang tinig ng katotohanan at malaki ang naitutulong  niya sa panahon ng kabiguan.

LIBRA:      Si Angel Barchiel ang nagsisilbing protektor at katuwang ng isang Libran. Pinalalakas niya ang loob ng isang Libran at binibigyan ng tiwala sa sarili.

SCORPIO: Si Archangel Gabriel ang special guardian angel ng bawat Scorpion. Ginagabayan ni Archangel Gabriel ang isang Scorpion upang hindi siya makagawa ng anumang pagkakamali. Isa si Archangel Gabriel sa itinuturing na pinakamalakas na archangel.

SAGITTARIUS: Binibigyan ni Sariel ang isang Sagittarian nang perfect insight sa lahat ng bagay. Nagpapahatid si Sariel ng mga subliminal messages sa bawat Sagittarian bilang babala sa paparating na panganib.

CAPRICORN: Pinalalakas ni Angel Cambiela ang imagination at creativity ng isang Capricornian. Responsibilidad rin ni Angel Cambiela na panatihin ang determinasyon ng isang Capricorian hanggang sa maabot niya ang kaniyang goal.

AQUARIUS:      Pinoprotektahan ni Angel Chamuel ang isang Aquarian at binibigyan ng enerhiya upang maging balanse ang kaniyang aspetong materyal at espirituwal.

PISCES:     Pinapaigting ni Angel Anael ang sensuality ng isang Piscean. Binibigyan niya ang bawat Piscean ng suwerte at tagumpay sa larangan ng pag-ibig.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here