Sintomas at Lunas ng Vertigo

Ano ba ang tinatawag na vertigo? Ito ay pagkahilo dulot ng impeksyon sa loob ng tainga.

SINTOMAS

1.Kapag nagising ka sa umaga at nakaramdam ka ng pagkahilo na tila nawawalan ka ng balanse at bigla ka na lang mapapaupo, ito ay maaaring sanhi ng vertigo.

2.Kung ito ay vertigo, ikaw ay makakaranas ng problema sa sipon at trangkaso.

3.Ang pagkahilo ay matagal mawala na kung minsan ay umaabot ng dalawang linggo.

4.Makakaranas ng pagsusuka.

LUNAS

1.Kapag nakaramdam ka ng labis na pagkahilo, sikapin mo na huwag munang gumalaw na para kang nasa stop dance contest. Huwag ipapaling ang ulo kung saan at huwag ring maglalakad. Bawal maski pagpikit ng mga mata dahil lalo mo lamang mararamdaman ang pagkahilo. Panatilihin lang na naka-steady ang tingin sa harap.

2.Humawak sa isang bagay na maaari mong makapitan para manatiling matatag ang iyong balanse sa kabila ng iyong pagkahilo.

3.Kung kinakailangan mo namang mag banyo, dahan-dahanin lamang ang bawat paghakbang at hangga’t maaari ay nakakapit ka sa isang bagay para hindi ka matumba, o may tao kang makakapitan na aalalay sa’yo hanggang sa makarating ka sa banyo.

4.Kung ikaw naman ay kakain, panatilihin mo lamang ang iyong mukha sa harapan at huwag yuyuko. Malalambot na pagkain lang muna ang kainin gaya ng saging at lugaw. Iwasan ding yumuko kung ikaw naman ay iinom.

5.Makakatulong ang panonood ng t.v. upang mapanatili sa iisang posisyon ang iyong ulo at hindi ito gumalaw dahil nakatutok ka lamang sa telebisyon.

6.Kung hindi mo naman magagawang kumain, makakatulong sa’yo ang pag-inom na lang ng tubig o ng oral rehydrating solution upang maiwasan lang na madehydrate.

7.Kung ikaw ay nasa labas ng bahay, iwasang magsuot ng high heels, dapat ay flat lang ang isusuot upang hindi mahirapan sa pagbalanse.

8.Kung ikaw naman ay matutulog na, dagdagan ang pangkaraniwang unan na ginagamit mo. Maaari kang gumamit ng dalawa hanggang tatlong unan dahil kung mababa ang iyong ulo ay malaki ang posibilidad na muli kang makaramdam ng pagkahilo dulot ng vertigo.

9.Maaari kang uminom ng gamot na Betahistine 8 mg tablet ng tatlong beses sa maghapon.

10.Bawasan ang pagkain ng maaalat dahil nakakadagdag ito ng tubig sa katawan na maaaring umabot sa tainga.

11.Makakatulong din ang pagpisil pisil sa balat na nasa pagitan ng mga mata.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here