SINO ANG 144,000 KATAO NA NABANGGIT SA BOOK OF REVALATION, CHAPTERS 7 AT 14

1414

Unti-unti nang nagaganap ang mga hula sa Book of Revelation tulad ng materialism, consumerism, mass control, at iba’t iba pang uri ng karahasan.

        Kung babasahin ang Book of Revelation, mamamangha ka sapagkat tila napaka-accurate ng ilang kaganapang inilarawan dito na nagaganap sa pang-araw araw na pamumuhay sa modernong panahon. Inilarawan din sa Book of Revelation kung paano magwawakas ang sangkatauhan. Bahagi ng hula ang 144,000 katao na magiging katuwang ng Diyos sa pagliligtas sa daigdig mula kay Satanas.

        Ang 144,000 katao na nabanggit ay nananatiilng unknown race. Ang ilang siyentipiko na naniniwala sa teoryang ito ay nagsabing ang cells ng 144,000 kataong ito ay na-program na. Sa katunayan, ang cellular memories at spiritual individuality ng 144,000 kataong ito ay natatangi at naiiba sa karaniwang tao.

        Ang 114,000 kataong nabanggit sa Book of Revelation ang silang magmumulat sa sangkatauhan sa tunay na kahalagahan o purpose at misyon ng mga tao sa mundo.

        Malaki diumano ang posibilidad na ang 144,000 kataong nabanggit ay maituturing na pinakamalalakas na divine light workers. Sila ang mga taong mulat sa katotohan ng buhay. Sila ang mga tinatawag na “mga anak ng kaliwanagan” o children of light.  

        Ngunit, bakit 144,000 katao lamang ang nabanggit sa Bibliya?  

Pakatatandaan na ang mga light workers at iba pang divine o enlightened beings ay tunay na kakaunti lamang. Hindi lahat ay nabubuksan ang consciousness sa tunay na larawan ng daigdig dahil na rin sa materyalismo, komensalismo, at iba pang makamundong hangarin na siyang humahadlang sa pagtahak sa landas ng kaliwanagan o enlightenment.

        Kung patuloy na kakainin ng makamundong sistema ang sangkatauhan, ang mundong ito ay walang ibang patutunguhan kundi pagkawasak.

Ano ang Kali Yuga?

        Ang Earth ay nagri-revolve 360 degree sa buong galaxy kada 25,920 taon. Ang complete cycle na ito ay tinatawag na Yuga. May apat na yugto ang Yuga. Ang dalawang bahagi (180 degree) ay nakatuon sa paglago ng consciousness; at ang dalawang natitirang bahagi (180 degrees) ay nakatuon naman sa pagbaba ng lebel ng consciousness. Ang cyclic rise and fall ng consciousness sa Earth ay nagaganap sa pasimula pa lamang ng creation o paglalang. Ito rin ang dahilan sa likod ng pagtayo at pagbagsak ng ilang dakilang sibilisasyon sa daigdig.

        Ang Kali Yuga ay ang huling quadrant ng pagbaba ng lebel ng consciousness sa yugto ng Yuga. Ang Earth ay nasa huling yugto ng Kali Yuga. Ang biblical term ng Kali Yuga ay “end of times” o  “ang pagggunaw”. Samakatuwid, ang pagkagunaw ay hindi literal na nangangahulugang mawawasak o madudurog ang Earth. Ang “pagkagunaw” ay nangangahulugan ng pagwawakas ng isang yugto o cycle sa ikalawang bahagi ng isang Yuga.

More Dreams

More Horoscopes

More Palmistry

More Astrology/Pahula

More Pamahiin

More Kapangyarihan

More Chinese Horoscope

More Sikreto

More Numerology

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here