Tuesday, September 17, 2019

Sinauna at Makabagong Misteryo

ANG HOPI PROPHECIES AT ANG ‘NINE SIGNS’

Isang misteryo pa ang ating ihahayag na hindi gaanong batid ng mga tao. Ito ay ang propesiyang nakapaloob sa Hopi. Ang Hopi elder na sina Chief Dan Evehema at Thoma...

MEDICAL CANNIBALISM, BAHAGI NG REPTILIAN AGENDA

Ating ihahayag ngayon sa artikulong ito ang tungkol sa isang Reptilian Agenda na ginawa ng mga kabilang sa Monarkiya o British Royals. Dahil sa sila nga’y mariwasa sa buhay, nariyang...

ANG HIWAGA SA PROJECT “TARGET ASTEROIDS”

Noong mag-aalas dyes na  noon ng gabi ng Abril 6, 2012, habang tinatanaw ng isang crew ng NASA sa Mount Palomar sa California  at miyembro rin noon ng major...

MUSIKERONG SINANGLA ANG KALULUWA SA DEMONYO

Kapag ang isang tao ay masyado ng desperado dahil sa hindi niya magawa o maabot ang inaasam na tagumpay at pangarap, may mga pagkakataong namumusong na sila sa Panginoong Diyos....

ANG PAMBIHIRANG KAKAYAHAN NG ‘THE RAINMAKER’ NG KANSAS (IKA-3 BAHAGI)

Atin pa pong ipagpapatuloy ang naiwan nating artikulo tungkol sa ‘The Rainmaker’ na si Charles Mallory Hatfield. Ating ilalahad ang mga kaganapang ipinamalas niya ang kanyang kakatwang...

ANG PAMBIHIRANG KAKAYAHAN NG ‘THE RAINMAKER’ NG KANSAS (IKA-2 BAHAGI)

Sadyang kakatwa at pambihira ang kakayahan ni Charles na makagawa ng ulan. Isang misteryo noong early 20th century na mahirap ipaliwanag para sa mga taong manghang-mangha rito. Kaya naman,...

PAGPAPAKITA NG JERSEY DEVIL, SENYALES NG DIGMAANG DARATING

May isang nagpapatotoo na ang New Jersey Devil ay isang ibon ay si Mrs. Cassidy ng Clayton. Aniya, ang pag-atakeng ginagawa ng JD ay isa umanong inbasyon ng scrowfoor...

ANG MISTERYO TUNGKOL SA NEW JERSEY DEVIL (Ika-3 Bahagi)

Kung ating iisa-isahin at ilalahad pa ang ilang tala tungkol sa lagim na hatid ng Jersey Devil, kulang na kulang ang espasyong ito. Kinuha lamang natin ang mahahalagang tala...

ANG MISTERYO TUNGKOL SA NEW JERSEY DEVIL (IKA-2 BAHAGI)

Atin pa pong papalabukan ang ilan pang kuwento at tala tungkol sa kakatwang nilalang na Jersey Devil.  Ayon pa sa saling labi ng matatanda, umaatake umano ang naturang nilalang...

ANG PAMBIHIRANG KAKAYAHAN NG ‘THE RAINMAKER’ NG KANSAS (Unang Bahagi)

Sadyang kailangan natin ang ulan lalo na ang mga magsasaka, upang madiligan ang mga pananim. Kaya nga may panahon ng tag-ulan para mabalanse ang vating panahon at klima. Subalit...
error: Content is protected !!